Vítej na ECON MUNI!

Web pro prváky

Harmonogramy ak. roku Studijní katalog Studijní oddělení Manuál studenta Studium online S ESF do světa

Novinky pro studenty

Více novinek

Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání na ESF MU jsou uskutečňovány v rámci akreditovaných bakalářských kombinovaných studijních programů, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana ESF č. 5/2019, Řízení a organizace vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy ESF MU a MU.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

Bez popisku

Legislativa

Manuál studenta

Manuál studenta je přehledný oficiální průvodce studiem na Ekonomicko-správní fakultě MU. Obsahuje výčet jednotlivých problémů v abecedním pořadí; rozkliknutím hesla se zobrazí základní popis problému se stručným návodem na jeho řešení. Manuál studenta plní funkci oficiálního výkladu jednotlivých vnitřních předpisů fakulty. Zde máte jistotu, že se o dané problematice dozvíte vše potřebné a aktuálně platné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.