Formuláře, e-výpisy a žádosti

Formuláře ke stažení

E-výpisy

Následující e-výpisy naleznete v IS MU - Student - Během studia

Konverze dokumentů

 • Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
  Konverze dokumentů slouží k převedení dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické. Dokument, který provedením autorizované konverze vznikne, má stejné právní účinky jako původní dokument, který byl převáděn.

Žádosti v IS MU

Následující žádosti se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti).

 • Omluvenka - omluva z výuky. Kopii originálu vyplněného a potvrzeného formuláře vložíte do agendy ESF StudO: Žádost o omluvení nepřítomnosti"
 • Žádost o přestup – změna oboru a/nebo formy studia. Agenda „ESF StudO: Žádost o přestup“
 • Žádost o přerušení studia - Agenda „ESF StudO: Žádost o přerušení studia“
 • Oznámení o zanechání studia - Agenda „ESF StudO: Oznámení o zanechání studia“
 • Žádost o změnu jazyka závěrečné práce - Agenda „ESF StudO: Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném než českém, slovenském a anglickém jazyce“
 • Žádost o povolení změny tématu závěrečné práce - Agenda „ESF StudO: Žádost o povolení změny tématu závěrečné práce“
 • Žádost o povolení změny vedoucího závěrečné práce - Agenda „ESF StudO: Žádost o povolení změny vedoucího závěrečné práce“
 • Žádost o uznání předmětu z předchozího studia na MUIS MU - Úřadovna - Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií
 • Žádost o uznání předmětu absolvovaného mimo MU – Agenda „ESF StudO: Žádost o uznání části studia absolvovaného mimo MU - slouží pro podávání žádostí o uznání na základě absolvování předmětů (kurzů etc.) mimo Masarykovu univerzitu
 • Žádost o výjimku - Agenda "ESF StudO: Žádost o výjimku ze Studijního a zkušebního řádu MU"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.