Uznávání předmětů ze zahraničních pobytů

Zahraniční studium musí být studentům na základě studijní smlouvy (tzv. learning agreementu) plně uznáno, tj. všechny předměty, které jsou zapsány ve studijní smlouvě a které byly schváleny jak MU, tak přijímací institucí, musejí být plně uznány.
Studenti mohou požádat o uznání způsobem „předmět za předmět“, pouze však u předmětů povinných nebo povinně volitelných.
Nevyužijí-li této možnosti, budou všechny předměty absolvované v rámci zahraničního pobytu uznány jako volitelné.

Postup při uznávání

Do 30 dnů po obdržení výpisu známek (Transcript of Records) ze zahraniční univerzity jsou studenti povinni podat si v ISu žádost o uznání předmětů ze zahraničí. Všechny absolvované předměty mu budou uznány dle údajů uvedených ve studijní smlouvě. Volitelné předměty se uznávají s původní kreditovou hodnotou i původním hodnocením. Povinné a povinně volitelné předměty s kreditovou hodnotou, kterou mají na MU.

V případě, že mají studenti zájem o uznání některého z absolvovaných předmětů v zahraničí jako ekvivalentu předmětu pro jejich obor povinného nebo povinně volitelného, vyčkají, až zahraniční oddělení do ISu zavede všechny předměty jako volitelné a poté si podají novou Žádost o uznání předmětů v písemné podobě, kterou už však adresují na studijní oddělení fakulty. K žádosti se znovu přiloží kopie výpisu známek a navíc anotace předmětu. Tuto žádost vyřídí studijní oddělení obvyklým způsobem, tj. předá k rozhodnutí oborové katedře a v případě souhlasu s uznáním je studentům předmět uznán dle studijního plánu studovaného oboru na ESF dle znění Opatření děkana 3/2014.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.