Uznávání zahraničních pobytů

Zahraniční studijní pobyty a stáže jsou studentům plně uznány do studia na ESF na základě předem schválené studijní smlouvy (tzv. Learning agreement), popř. dohodě o stáži (tzv. Training agreement).

Pověřenou osobou a oborovou koordinátorkou ve smyslu Směrnice rektora MU č. 8/2011 je proděkanka pro internacionalizaci Ing. Markéta Novotná, Ph.D. Kontrolu a uznávání zahraničních pobytů provádí Zahraniční oddělení ESF.

Uznávání zahraničních studijních pobytů

Zahraniční studijní pobyty jsou studentům plně uznány na základě schválené studijní smlouvy (tzv. Learning agreement), tj. všechny předměty, které jsou zapsány v Learning agreementu a které byly schváleny jak MU, tak přijímací institucí, musejí být plně uznány.

Learning agreement obsahuje seznam předmětů zapsaných na zahraniční univerzitě a formu jejich uznání na MU.

Předmět absolvovaný na zahraniční univerzitě může být do studia na ESF uznán třemi způsoby:

  • A – jako ekvivalent předmětu, který má student ve svém studijním plánu jako povinný
  • B – jako ekvivalent předmětu, který má student ve svém studijním plánu jako povinně volitelný
  • C – jako volitelný

Pokud chce student zahraniční předmět uznat formou A/B (jako ekvivalent předmětu, který má ve svém studijním plánu jako povinný nebo povinně volitelný), musí ke svému Learning agreementu doložit souhlas garanta daného předmětu na ESF. (např. screenshot emailové komunikace, ze které jasně vyplývá, že garant s uznáním daného předmětu souhlasí.)

Předměty uznané formou A/B se do studia uznávají s kreditovou hodnotou, kterou má uznávaný předmět na MU, a s hodnocením získaným na zahraniční univerzitě.

Ostatní předměty jsou uznány jako volitelné, s kreditovou hodnotou a hodnocením zahraniční univerzity.

Postup při uznávání předmětů

Do 30 dnů po obdržení výpisu známek (tzv. Transcript of Records) ze zahraniční univerzity jsou studenti povinni podat si v IS žádost o uznání předmětů ze zahraničí. Všechny absolvované předměty jsou pak studentovi uznány dle údajů uvedených Learning Agreementu. Volitelné předměty se uznávají s původní kreditovou hodnotou i původním hodnocením. Povinné a povinně volitelné předměty se uznávají s kreditovou hodnotou, kterou mají na MU, a hodnocením ze zahraničí univerzity.

Uznávání zahraničních stáží

Náplň zahraničí stáže musí být v souladu s oborem studia. Podoba a rozsah stáže je předem schválena v dohodě o stáži, tzv. Training agreement, který za ESF schvaluje a podepisuje paní proděkanka a oborová koordinátorka Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Studentům vyjíždějícím na stáž je zapsán předmět XPX_ZAST Zahraniční stáž, v rámci kterého po úspěšném absolvování stáže a odevzdání tzv. Final reportu (závěrečné zprávy) obdrží 5 ECTS za každý měsíc trvání stáže.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.