Individuální studijní plán při reprezentaci České republiky ve sportu

Individuální studijní plán (ISP) se uděluje studentům ESF MU, kteří předloží potvrzení o tom, že jsou reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydané sportovní organizací zastupující toto odvětví v České republice a to na základě žádosti podané na Studijní oddělení ESF MU.

K žádosti musíte doložit:

  1. potvrzení svazu, že jste sportovní reprezentant České republiky v daném sportovním odvětví,
  2. potvrzený harmonogram sportovních aktivit,
  3. zpracovaný návrh ISP (viz níže).

Návrh ISP zpracujete na základě aktuálního Studijního katalogu ESF MU,
platného rozvrhu hodin a po konzultaci s jednotlivými vyučujícími
předmětů, které budou sportovními aktivitami dotčeny.

Návrh ISP musí obsahovat:

  1. identifikaci dotčených předmětů,
  2. způsob jejich absolvování (např. rozsah absencí na povinných
    součástech vzdělávání, alternativní plnění studijních povinností, apod.),
  3. způsob ukončení předmětů (např. prodloužení zkouškového období,
    alternativní způsob zkoušky, apod.).

Na základě této žádosti Vám fakulta poskytne vždy na jeden aktuální
semestr tzv. ISP, a všem oprávněným osobám se v informace o Vašem ISP
zobrazí v IS MU jako poznámka „sport“, u každého zapsaného předmětu.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.