Tělesná výchova

Studenti jednooborových prezenčních bakalářských programů musí během svého studia získat 2 kredity za předmět Tělesná výchova (viz SMĚRNICE č. 6/2017).

Dvouoborová a sdružená studia nemusí mít tělesnou výchovu stanovenou jako povinnou, rozhodující je vzorový studijní plán zveřejněný ve Studijním katalogu (viz SMĚRNICE č. 6/2017).

Povinnost absolvovat tělesnou výchovu se nevztahuje na studenty kombinovaných forem studia a na studenty navazujících magisterských programů (viz SMĚRNICE č. 6/2017).

Student má možnost podat si žádost o zdravotní nebo o sportovní osvobození z povinné tělesné výchovy. Tyto žádosti vyřizuje sekretariát Centra univerzitního sportu (CUS). Podrobnosti k žádostem o osvobození jsou uvedeny na webu CUS.

Zajištění výuky

Výuku zajišťuje Centrum univerzitního sportu (CUS), termíny vztahující se k výuce vyhlašuje Fakulta sportovních studií (FSpS) v Harmonogramu celouniverzitní výuky tělesné výchovy, který je zveřejněn na stránkách CUS.

Tělesná výchova: povinný předmět

Studenti si během jednoho semestru mohou zapsat jeden předmět sportovních aktivit s pravidelnou docházkou a jeden výcvikový kurz (letní nebo zimní). Pokyny k výuce a další relevantní informace jsou uveřejněny na stránkách CUS.

Sportovní aktivity mimo rámec povinné výuky

Mimo povinnou výuku tělesné výchovy si studenti mohou zapisovat i předměty z bloku volně volitelných, nabídka je určená všem studentům bez ohledu na formu studia. Tyto předměty nejsou dotované, studenti si je tudíž platí z vlastních zdrojů. Další možností sportovního vyžití jsou placené kurzy celoživotního vzdělávání a akce organizované CUS během akademického roku (pro aktuální nabídku viz Kalendář akcí CUS).

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.