Habilitace a profesury

Tituly docent a profesor je na ECON MUNI možné získat v několika akreditovaných oborech. Agenda týkající se vědecko-pedagogických klasifikací spadá pod Oddělení výzkumu a projektů.

Habilitační řízení

  • V habilitačním řízení se ověřuje vědecká a pedagogická kvalifikace uchazeče o udělení vědecko-pedagogické hodnosti docent.
  • Pedagogická kvalifikace uchazeče se ověřuje na základě hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost, habilitační přednášky před Vědeckou radou ESF a předcházející pedagogické praxe uchazeče.
  • Vědecká kvalifikace uchazeče se ověřuje zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a na základě dalších vědeckých a odborných prací, ohlasů na ně, absolvovaných vědeckých stáží a dalších ukazatelů osvědčujících vědeckou činnost.

Přehled habilitačních řízení

Řízení ke jmenování profesorem

  • V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče o udělení vědecko-pedagogické hodnosti profesor a posuzuje se, zda je uchazeč význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a podílí se na jeho rozvoji.
  • Při posuzování se vychází zejména z publikovaných vědeckých a odborných prací, ohlasů na ně, absolvovaných vědeckých stáží a dalších ukazatelů osvědčujících vědeckou činnost a předcházející pedagogickou praxi, z doporučujících stanovisek, z hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost a přednášky na veřejném zasedání vědecké rady.

Přehled řízení ke jmenování profesorem

Legislativní rámec

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na ESF MU uskutečňují dle

Doporučené minimální požadavky

Požadavky a kritéria vztahující se k vědecké a pedagogické kvalifikaci uchazečů v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF stanovuje Směrnice Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity č. 4/2019 „Požadavky a kritéria vědecké a pedagogické kvalifikace v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF" (účinná od 1.6.2021).

Akreditované obory

Akreditované obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF MU:

Název oboru Platnost akreditace
  Habilitační řízení Řízení ke jmenování profesorem
Ekonomie 20. 3. 2034 20. 3. 2034
Hospodářská politika 6. 8. 2028 6. 8. 2028
Podniková ekonomika a management 20. 3. 2034
---
Veřejná ekonomie 22. 6. 2031 22. 6. 2031
Finance
11. 2. 2025 ---

Potřebujete poradit?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.