ISIC a průkaz studenta kombinovaného studia

V souladu se zákonem o vysokých školách, který stanoví jako jeden z dokladů o studiu průkaz studenta, je studentům prezenčního studia vydávána Mezinárodní identifikační karta ISIC (viz http://www.isic.cz), která slouží:

 • k prokazování příslušnosti k MU,
 • k identifikaci při vstupu do počítačové učebny a do knihovny (karta je automaticky aktivována),
 • při používání kopírek a tiskáren (nutno předplatit tuto službu v dobíjecím automatu v přízemí budovy fakulty u hlavního vchodu),
 • k identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách (po složení hotovosti na pokladně libovolného stravovacího provozu MU, nebo převodem finančních prostředků ze systému SUPO).

ISIC je nutné předložit pro Dopravní podnik města Brna při koupi studentských předplatních jízdenek. Další využití ISIC je při cestování do zahraničí.

Studentům kombinovaného studia se vydává průkaz studenta, který slouží:

 • k prokazování příslušnosti k MU,
 • k identifikaci při vstupu do počítačové učebny a do knihovny a
 • při používání kopírek a tiskáren (za stejných podmínek jako ISIC).

Finanční náklady

Finanční náklady ISIC
 • plná cena 450,– Kč
 • první vydání průkazu je hrazeno z rozpočtu fakulty s tím, že studenti se na něm podílí částkou 250,– Kč
 • každý rok se platnost prodlouží revalidační přelepkou (dále jen přelepka) za 180,– Kč
  • bez založené objednávky v IS MU nelze přelepku vydat
  • přelepku nelze platit na pokladně ani na studijním oddělení
  • po zaplacení se přelepka vydává na studijním oddělení té fakulty, pod kterou studenti provedli svoji objednávku
Finanční náklady průkazu studenta kombinovaného studia
 • plná cena 220,– Kč
 • první vydání průkazu je hrazeno z rozpočtu fakulty, s tím, že student se na něm podílí částkou 120,– Kč

Vydání náhradní karty

Nová karta se vydává v případě její ztráty, potřeby aktualizace údajů na kartě nebo poškození čipu. Ztrátu ISIC/průkazu studenta je nutné nahlásit na studijní oddělení ze školního e-mailu nebo osobně, aby byl ISIC/průkaz studenta zablokován. Teprve poté bude možné si objednat nový ISIC/průkaz studenta.

Objednání nové karty

ISIC/průkaz studenta se objedává prostřednictvím Obchodního centra IS MU následujícím způsobem:

 1. Po přihlášení do IS MU kliknete na Obchodní centrum → ESF → Průkazy studenta → Bakalářské a magisterské studium
 2. Vyberte příslušnou kartu → přidat do košíku → nákupní košík → objednat → pokračovat → zvolit způsob platby → dokončit objednávku.
 3. Platební údaje Vám budou zaslány na Váš email. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude Vaše objednávka zrušena.
 4. Po zaplacení (u objednávky je napsáno zaplaceno) o této skutečnosti e-mailem informujte Studijní oddělení, to zadá příkaz k tisku.
 5. Nový ISIC / průkaz studenta si po výzvě e-mailem vyzvedněte opět na Studijním oddělení.
Změna dat

Dojde-li k obsahové změně informací uváděných na průkazu, je příslušná osoba povinna požádat o vydání nového průkazu. Vydání nového průkazu se v těchto případech zpoplatní stejným způsobem jako vydání prvního průkazu stejného typu.

Ztráta a poškození

Dojde-li ke ztrátě identifikačního průkazu nebo poškození jeho identifikačních či technologických prvků, je osoba povinna požádat o vydání nového průkazu. V těchto případech osoba hradí plnou cenu nového průkazu.

Vadný čip

Dojde-li k poškození čipu karty, které není zaviněno mechanickým poškozením či nevhodným zacházením s ISIC kartou/kartou studenta, je vydána nová bezplatně, ale osoba je povinna původní kartu vrátit, aby mohla být poslána k reklamačnímu řízení.

Revalidační přelepky

Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti ISIC. Bez platné přelepky není možné využít mnoha slev u externích společností. Přelepka rovněž usnadní nákup zlevněného jízdného MHD v Brně apod. Na platnost Vašeho průkazu na MU však nemá vliv.

Pokud máte o nákup přelepky zájem, je potřeba:

 • mít aktivní prezenční studium,
 • splnit podmínky pro zápis do semestru a
 • o zápis požádat prostřednictvím IS MU.

Poté se Vám v sekci Student zpřístupní odkaz na aplikaci Obchodního centra MU (zobrazí se prezenčním studentům, mimo studenty prvního ročníku bakalářského, magisterského a mag. navazujícího studia), kde po odsouhlasení základních údajů můžete přelepku objednat. Správně vyplněná a podaná objednávka pak v sobě obsahuje přesné instrukce o platbě, kterou můžete poukázat na účet MU bezhotovostně. Nezapomeňte přitom všechny údaje vyplnit pečlivě, neboť chybné údaje zejména o částce, čísle účtu a jedinečném variabilním symbolu mohou vést k tomu, že Vám přelepka nebude vydána. Jakmile Obchodní centrum obdrží celou platbu, můžete si přelepku vyzvednout na Studijním oddělení. Poplatek za přelepku činí 180,– Kč.

Studenti prvního ročníku bakalářského studia a studenti, kterým ještě nebyla vydaná ISIC karta, si přelepku nekupují.

Dotazy a připomínky k chodu Obchodního centra MU prosím zasílejte na adresu: obchod@mail.muni.cz.

Ukázka karty ISIC
Ukázka průkazu studenta kombinovaného studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.