Práva studentů nezapsaných do následujícího semestru v období do nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení studia

Studenti, kteří nesplnili podmínky pro zápis do dalšího semestru, zůstávají studenty až do chvíle, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabyde právní moci (30 dní od oznámení (doručení) rozhodnutí).

Podmínky pro postup do dalšího semestru je nutné splnit nejpozději do konce zkouškového období za příslušný semestr. Pokud se Vám nepodaří podmínky splnit, bude Vám nejprve prostřednictvím IS MU zaslána Výzva k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí o ukončení studia. Následně máte právo se ve lhůtě 5 pracovních dnů k podkladům vyjádřit. Vaše vyjádření k této výzvě nemá funkci odvolání. Proti rozhodnutí, které Vám bude odesláno po 5 pracovních dnech od oznámení této výzvy, se můžete odvolat bez ohledu na předchozí vyjádření/nevy­jádření se k podkladům. Po uplynutí této lhůty, bude v IS MU zadán stav 38 – řízení o ukončení studia, kterým budou omezena Vaše studentská práva.

Po zahájení výuky v podzimním semestru, bude provedena kontrola studijní evidence za jarní semestr a v případě, že nebudou splněny podmínky pro postup do dalšího semestru, bude Vám odeslána výzva. Po podzimním semestru zaslání výzvy proběhne 7 pracovních dní po skončení zkouškového období.

Omezení vyplývající ze stavu 38 se týká zejména ztráty práva účastnit se všech součástí výuky, zkoušek, zápočtů a dalších studijních aktivit potřebných pro absolvování studia. Bude Vám znemožněno přihlašování se ke zkouškám prostřednictvím IS MU, budete odhlášení z již přihlášených termínů zkoušek a nebude Vám možno zadat hodnocení k předmětům, není tedy možná ani individuální dohoda se zkoušejícím.

Pokud Vám bude v rámci přezkumného řízení vyhověno a budete moci ve studiu pokračovat, tzn. že získáte dodatečný zápis do dalšího semestru, vznikne Vám opět právo účastnit se všech součástí výuky. Pokud již není reálně možné semestr úspěšně ukončit, bude Vám studium přerušeno až do zahájení nového semestru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.