Mapujeme pohyb
neviditelné ruky trhu

Oživte svou vědeckou praxi o zajímavý výzkum, publikujte v našich časopisech, zúčastněte se vědeckých setkání a poznejte naše výzkumná centra a instituty.

Aktuálně z vědy a výzkumu

Všechny aktuality

Oddělení vědy, výzkumu, kvality a kvalifikací

e‑mail: