Průvodce prváka na ECON MUNI

Jste na fakultě noví a nevíte, jak to na ECON MUNI chodí? Rádi vám se vším poradíme, čtěte a ptejte se!

Milá studentko, milý studente,

vítejte v rodině ECON MUNI. Jsme hrdí na to, že jste si ke studiu ekonomie vybrali právě nás. Neslibujeme vám snadné studium a „diplom zadarmo“. My vás v tom však nenecháme, budeme tu pro vás a věříme, že s námi z vás vyrostou úspěšní ekonomové, kteří se v praxi neztratí.

Mimo studijních povinnosti vás na fakultě bude čekat spousta zábavy, nových kamarádů, kontaktů, studentských spolků a přátelství na celý život. Brzy poznáte lidi se stejnými zájmy. Abychom vám nástup ulehčili, připravili jsme pro vás stručný přehled a spoustu návodů.

Buďte v kontaktu

ECONMUNI #ECONMUNI Studijní oddělení

masarykova.univerzita @muni_cz #muni_cz magazín m

 

Máte dotaz? Neváhejte a ozvěte se nám.

studijni@econ.muni.cz studijní oddělení

Začínám používat IS MU

IS MU,  jak se do něj přihlásit a jak s ním pracovat?

Bez popisku

Do IS MU se přihlásíte odkudkoli na světě. Stačí vám k tomu pouze počítač, internetové připojení a zadání adresy: http://is.muni.cz.

Zde klikněte na „Přihlásit se.

Bez popisku

Do kolonky „Učo nebo přezdívka“ zadejte své UČO (tj. Univerzitní Číslo Osoby, pod kterým jste na MU vedeni), a do kolonky „Primární heslo“ vepište heslo, které jste spolu s UČO dostali při zápisu. Při psaní hesla pozor na malá/velká písmena a českou/anglickou klávesnici.

 

Heslo je tajné. Nikomu je nedávejte! Jakákoli operace provedená na základě zadání vašeho hesla je považována za jednoznačně autentizovanou a má závaznou platnost, podobně jako operace učiněné osobně či písemně na administrativních odděleních fakulty a univerzity.

Chcete-li ukončit práci s IS, využijte funkci „Odhlášení“ nebo vypněte celý prohlížeč (nestačí ho zmenšit nebo jen přejít na jiné stránky Internetu). Jinak prohlížeč Vaše heslo „nezapomene“ a přijde-li k počítači někdo po vás, může pracovat pod vaší identitou.

Studenti ESF MU potřebují ke svému studiu na univerzitě znát (a nezaměňovat) minimálně tato tři hesla:

 • primární do IS MU
 • sekundární do IS MU
 • fakultní ESF MU

V případě, že své heslo do IS MU ztratíte, kontaktujete svého fakultního správce. Seznam správců práv na jednotlivých fakultách naleznete na adrese http://is.muni.cz/spravci.

Nápověda

IS MU obsahuje podrobnou vysvětlující nápovědu pro každou operaci. Při jakýchkoli problémech čtěte nejprve nápovědu a až poté se ptejte. Nápověda v IS MU je mnohem obsáhlejší než tento manuál.

IS → Nápověda → Student → Začínáme s is.muni.cz jako studenti

Pošta v IS MU a emailová adresa?

Každý student má v IS MU k dispozici schránku elektronické pošty. Adresa uživatelů IS MU je ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tato adresa je funkční i po nastavení přezdívky.

IS  Pošta

Sledovat poštu je povinné, e-mailem dostáváte např. důležité zprávy od vedení fakulty a ze studijního oddělení. Upozornění na novou zprávu je zobrazeno na titulní straně IS MU. Poštu si také můžete stahovat na domácí počítač nebo přesměrovat do jiné stabilní schránky. Schránku pravidelně vyprazdňujte, při přeplněné schránce vám nelze zaslat poštu. Jakou poměrnou část z přidělené kvóty vaše schránka již zabírá, zjistíte v poštovní aplikaci.

V případě, že máte svůj spolehlivý e-mail, můžete si v IS MU nastavit přesměrování pošty. Pozor, nastavíte-li si přesměrování na jinou soukromou emailovou adresu a email se vrátí z této adresy jako nedoručený, nebude to bráno na zřetel. Za doručenou poštu se považuje každá zpráva odeslaná na vaši univerzitní adresu.

IS Pošta  Adresář, nastavení, složky

O přesměrování pošty či volbě přezdívky se dozvíte více na

IS Nápověda Komunikace  Pošta.

Elektronická komunikace je na MU preferovanou formou. Vždy uvádějte výstižný předmět (subject) zprávy (nepoužívejte předměty zprávy typu „Dotaz“, „problém“, „pomoc!!!“ atd.). Popište svůj problém či dotaz co nejpřesněji a případně i konkrétní adresu odkazu, o kterém píšete, nebo kód předmětu. Nezapomínejte se podepsat a uvést svoje UČO. Dočkáte se tak rychleji odezvy.

Které položky v IS MU vás budou primárně zajímat?

Mějte od začátku na paměti, že IS MU je rozsáhlý a bude Vám chvíli trvat, než se v něm zorientujete. Zde jsou nejdůležitější oblasti, ve kterých se po přihlášení do IS MU, tj. na titulní straně musíte orientovat:

Bez popisku
 • Student
 • Předměty
 • Rozvrh
 • Studium

Rozcestník STUDENT

V rozcestníku STUDENT se nacházejí nejdůležitější aplikace, které budete při svém studiu
na MU využívat. Dělí se na šest celků:

 • STUDENT/MOJE PŘEDMĚTY - informace potřebné pro orientaci v jednotlivých předmětech. Detaily k jednotlivým předmětům zobrazíte rozkliknutím šipky.
 • ZAČÁTEK SEMESTRU - aplikace pro registraci a zápis předmětů, výběr seminárních skupin (prezenční studium) a důležité žádosti pro studenta – žádost o zápis do semestru a žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět.
 • VÝUKA - aplikace pro práci se studijními materiály, poznámkové bloky a rozvrh.
 • KONEC SEMESTRU – přehled získaných známek, zkušební termíny, burzu zkušebních termínů a předmětovou anketu.
 • BĚHEM STUDIA - sekce obsahuje kontrolu průchodu studiem, rozpis témat (závěrečných prací), úřadovnu (pro podávání a kontrolu žádosti), stáže a pobyty (založení zahraniční stáže), poplatky za studium, potvrzení o studiu a další aplikace, např. Moji spolužáci.

ZÁVĚR STUDIA - v této poslední sekci nalezete přehled známek získaných za celé studium, získané kredity a studijní průměr a další aplikace spjaté se zakončením studia.

Elektronické potvrzení o studiu

Již není potřeba navštěvovat Studijní oddělení kvůli potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu si vytisknete sami v IS MU! Elektronické potvrzení o studiu je plnohodnotnou variantou potvrzení o studiu vytištěného na papíře, orazítkovaného a podepsaného odpovědnou osobou. Autenticita (kdo potvrzení vystavil) a integrita (že obsah potvrzení není změněn) je u elektronického potvrzení zajištěna elektronickou pečetí uloženou uvnitř PDF souboru. Použitá elektronická pečeť vyhovuje současné legislativě EU, a proto má elektronické potvrzení minimálně stejnou důvěryhodnost jako jeho papírová varianta.

IS Student Během studia Potvrzení o studiu

Jak si zaregistrovat předměty? 

Registrace předmětů probíhá v omezeném časovém období viz. harmonogram akademického roku v IS MU nebo na econ.muni.cz. Pomocí registrace si vybíráte předměty, které musíte nebo máte zájem studovat. Předměty si registrujete pomocí registračních šablon, které jsou pro vás připraveny. Je třeba si vždy v pravém horním rohu stránky zkontrolovat vybrané studium a semestr, do kterého si chcete předměty zaregistrovat.

IS Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů  Přidat předměty dle šablony fakulty (Vyberte šablonu příslušnou vašemu programu.)

V případě, že si chcete zapsat předměty, které nejsou zavedeny v registračních šablonách (většinou se jedná o předměty volitelné nebo předměty jiných fakult), využijte odkaz „Přidat předměty vložením kódu“. Vyberte fakultu, na které se předmět vyučuje, vložte jeho kód a klikněte na dohledat. Nabídku předmětů naleznete v katalogu předmětů. IS à Předměty à Prohlídka katalogu předmětů

Předměty, které si chcete zaregistrovat, zaškrtnete a nezapomeňte pro dokončení registrace kliknout na „Uložit“.

Jak postupovat při registraci předmětů a jak registrace probíhá, čtěte v nápovědě v IS MU.

IS Nápověda Student  Registrace a zápis předmětů

Obecně platí, že předměty, které máte bezproblémově zaregistrovány (blíže v nápovědě v ISu), vám budou v den zápisu automaticky systémem zapsány. V případě, že máte o předmět zájem, ale máte problémovou registraci, můžete vyučujícího požádat o výjimku/souhlas.

IS Student Začátek semestru  Registrace a zápis předmětů

Bez popisku

Kdy na které fakultě běží registrace a kdy se můžete registrovat, zjistíte v

IS Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Běží registrace?  Kdy se mohu registrovat?

Kde zjistím svůj rozvrh předmětů a seminárních skupin?

Svůj rozvrh hodin naleznete v: IS Rozvrh  Zobrazení rozvrhu.

Zde zvolíte možnost „Můj rozvrh – studenta “ a potvrdíte volbu tlačítkem „Vypiš“ v části „Výpis rozvrhu“ nebo použijte „šipku“ pro zobrazení.

Systém vás při zápisu jak předmětů, tak seminárních skupin (platí pouze pro prezenční studium) upozorní na možné kolize v rozvrhu.

Jak se zapsat do seminárních skupin?

Do seminárních skupin se zapisují pouze prezenční studenti. Má-li předmět vypsány seminární skupiny, pak je důležité se přihlásit do příslušné seminární skupiny.

IS Student Začátek semestru Výběr seminárních skupin  Přihlašování/odhlašování seminárních skupin.

Vyberte si u předmětu seminární skupinu a v případě volné kapacity se do dané skupiny přihlaste.

V případě, že se vám nepodaří zapsat do seminární skupiny, která by vám nejvíce vyhovovala, můžete ji zkusit vyměnit na tzv. burze seminárních skupin

IS Student Začátek semestru  Burza seminárních skupin

Kdy začíná výuka? Harmonogram akademického roku

Údaje o začátku a konci důležitých období (začátek a konec výuky, zkouškového období, období pro registraci předmětů, apod.) naleznete buď v přehledu časových období,

IS Předměty Časová období – semestry  Přehled harmonogramu období fakult

nebo na fakultních stránkách econ.muni.cz v sekci Student ve studijním katalogu a harmonogramech.

Jak pracovat s e-learningovými aplikacemi?

Kde se nachází veškeré studijní materiály?

IS Student  Moje předměty

Veškeré studijní materiály k výuce hledejte přímo u předmětů, a to v sekci „Moje předměty”.

V sekci „Student E-learning“ je Vám k dispozici kompletní přehled veškerých studijních materiálů a odpovědníků k vašim zapsaným předmětům. Dále se pak zde nachází přehled Diskusních fór jednotlivých předmětů a „Poznámkové bloky“  Informace či Statistika bodů z poznámkových bloků

 • Studijní materiály (e-learning) obsahují vložené soubory studijních materiálů, Interaktivní osnovy předmětů, vám přístupné Odevzdávárny, Poskytovny.
 • Odpovědníky (e-learning) obsahují přehled vytvořených odpovědníků k předmětům, tzn. elektronických testů.
 • Poznámkové bloky obsahují bodové a/nebo slovní hodnocení úkolů, testů a dalších aktivit v rámci předmětu.

Naopak v sekci „Student/Moje předměty“ jsou pak jednotlivé studijní materiály přidruženy k dalším informacím vztahujícím se k danému předmětu.

Interaktivní osnova

 • Slouží jako hlavní rozcestník předmětu.
 • Obsahuje relevantní informace k předmětu, sdružuje odkazy na studijní materiály, odevzdávárny, odpovědníky atd.

Studijní materiály

 • Studijní materiály jsou dostupné přes správce souborů jednotlivých předmětů a můžete si je zde i stáhnout.
 • V případě, že nemůžete stáhnout některý soubor či nemůžete vstoupit do některé složky, nemáte pro to dostatečná práva (právo čtení); přístupová práva si můžete zkontrolovat vpravo přidržením myši u ikony tří teček .

Odevzdávárny

 • Slouží k odevzdávání vypracovaných úkolů v el. podobě.
 • Soubory jsou v IS MU kontrolovány funkcí pro vyhledávání plagiátů, proto je víc než vhodné dodržovat citační standardy a zachovávat autorskou etiku.
 • Do Odevzdavárny konkrétního předmětu se dostanete buď ze správce souborů daného předmětu, nebo přes 'Studijní materiály (e-learning)', kde uvidíte přehled vašich odevzdáváren.

IS Student   Studijní materiály (e-learning)  Vám otevřené odevzdávárny

Odpovědníky (elektronické testování)

 • Využívají se autokorekční testy sloužící k procvičení, ale i ostré testy k testování znalostí.
 • Výsledky testu se vám mohou objevit v poznámkovém bloku.
 • Současně můžete/nemusíte mít možnost podívat se na své správné a špatné odpovědi.

Poznámkové bloky

 • Učitel může hodnocení úkolů, testů i dalších aktivit uvádět do poznámkových bloků.
 • Zde máte možnost vidět pouze své hodnocení, ne ostatních studentů předmětu.

Aplikace UDÁLOSTI

Aplikace UDÁLOSTI eviduje záznamy o některých událostech v ISu a sestavuje jejich seznam v chronologickém pořadí. U aplikací „Zkušební termíny“, „Poznámkové bloky“ a „Známky“ lze také nastavit zasílání upozornění o událostech na email.

IS Systém Nastavení systému Události Nastavení zasílání informací o událostech v ISu e‑mailem

Jak se přihlásit na zkoušky a prohlédnout si již získané známky?

Na každou zkoušku je potřeba se přihlásit přes IS MU. V momentě, kdy vyučující vypíše zkušební termíny, zobrazí se vám tato informace v

IS Student Konec semestru  Zkušební termíny

U termínu, na který se chcete přihlásit, klikněte na „Podrobně“ a „Přihlásit se na zkušební termín“.

Podrobný návod naleznete IS Nápověda Student  Zkušební termíny a hodnocení

Jak se zapsat do dalšího semestru?

Pozor, toto je opravdu důležité! Pro to, abyste postoupili do dalšího semestru, není třeba získat jen dostatečný počet kreditů, ale musíte o zápis do něj, v IS MU, požádat.

IS Student  Začátek semestru  Žádost o zápis do semestru

V pravém horním rohu musíte mít nastavené studium a semestr, do kterého se chcete zapsat!

Pravidla pro zápis do dalšího semestru jsou ustanovena ve SZŘ článek 12: https://is.muni.cz/auth/help/szr#szr_12. Pokud žádost nepodáte, je to chápáno tak, že
o další studium ve svém programu již nemáte zájem a studium vám bude po upozornění studijního oddělení ukončeno a to i přes to, že jste dosáhli stanoveného počtu kreditů.

Termíny, kdy lze o zápis do semestru žádat, jsou opět uvedeny v harmonogramu časových období.

O zápis do prvního semestru po přijetí ke studiu není třeba žádat, studenti jsou zapsáni na základě výsledků přijímacího řízení. Výše uvedené podmínky jsou relevantní až pro postup do dalších semestrů.

Shrnutí

Adresa pro vstup do IS MU: http://is.muni.cz

 • Vyskytnou-li se problémy studijního charakteru, prostudujte si Nápovědu IS MU a Studijní řád; nenajdete-li řešení, teprve potom se obraťte na svoje studijní oddělení: econ.muni.cz Studenti  Studijní oddělení.
 • Zapomenete heslo do IS MU - řešte se správcem http://is.muni.cz/spravci
 • Problémy týkající se IS MU posílejte na adresu istech@fi.muni.cz
 • Problémy týkající se e-learningu v IS MU posílejte na adresu etech@fi.muni.cz

Po celou dobu studia je pro vás závazný Studijní a zkušební řád MU. Jeho znění a výklad naleznete v nápovědě.

Univerzálně platí, že neznalost zákona neomlouvá, proto ve vlastním zájmu čtěte Studijní řád podrobně :)

Informační videa a tipy pro prváky

Orientace na fakultě

Budova fakulty bude otevřena tak, abyste mohli navštívit knihovnu, studijní oddělení, individuálně konzultovat s vyučujícími. Její provoz se řídí univerzitním semaforem. Ten najdete po přihlášení do IS MU a také vyvěšený při vstupu na fakultu

Platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách fakulty. Dbejte také na dodržování předepsaných 2 metrových rozestupů a zvýšených hygienických opatření, zejména používání dezinfekce.

Studijní oddělení

Naleznete nás na děkanátu ESF MU ve 2. patře, dveře č. 202 (kombinovaná a CŽV sekce) a č. 206 (prezenční sekce). Studijní oddělení zajišťuje studijní administrativu, poradenskou činnost, agendu přijímacího řízení a mnoho dalších činností spjatých se studiem na ESF MU. Při vyřizování požadavků se prosím řiďte úředními hodinami.

Knihovna

Jak to všechno funguje?

Čtenáři si vyhledají žádanou literaturu na adrese aleph.muni.cz, kde zjistí, zda knihovna požadované dokumenty vlastní a zda jsou aktuálně k dispozici, resp. kdy by měly být vráceny ty, které jsou právě půjčené. Ty je možné si rezervovat přímo ve webovém katalogu.

Čtenáři si mohou půjčovat a vracet v provozní době zcela samoobslužně, díky použité technologii RFID. Výpůjční stanice a návratový regál jsou umístěny ve vstupním prostoru knihovny.

V knihovně jsou k dispozici dva samoobslužné knižní skenery a dvě samoobslužné kopírky. Výborné studijní podmínky poskytuje pět studijních boxů vybavených velkými LCD obrazovkami propojenými s PC; slouží jako klidové zóny pro samostudium nebo – pokud jsou rezervovány – ke skupinové práci na projektech, kooperativním učebním aktivitám, ke specializovaným seminářům apod. K vracení knih mimo provozní dobu je možné využít Bibliobox ve fakultním foyer.

Všechny informační zdroje jsou elektronicky zabezpečeny proti zcizení a provoz probíhá pod dohledem bezpečnostních kamer. Prostory knihovny jsou klimatizovány a bezbariérově přístupné. Pravidla pro chod SVI jsou dána Knihovním řádem, který najdete na webu SVI. Personál SVI vám bude ochotně nápomocný, pokud budete potřebovat pomoc:-)

CIKT a IT Služby na fakultě

Centrum informačních a komunikačních technologií (CIKT) zajišťuje péči o počítačovou síť na půdě Ekonomicko-správní fakulty MU a IT služby pro studenty a zaměstnance.

Ale doporučujeme si projít i tyto další IT vychytávky pro jednodušší studium

 • Online výuka. Že se dá některá část výuky úspěšně přenést do online prostoru, jsme si v poslední době mohli vyzkoušet víc, než bychom plánovali. Profitovat z této zkušenosti a nových dovedností teď můžeme všichni – učitelé i studenti.
 • PC studovny. Navštěvovat můžete všech 11 počítačových studoven po celé univerzitě. A pro sovy je v provozu Celouniverzitní počítačová studovna (CPS) non stop 24/7.
 • Online spolupráce. Spolupráce se spolužáky na seminárkách a prezentacích bude hračka. Univerzitní licenci Microsoft Office 365 můžete využít zdarma až na 5 vašich zařízeních. Word, Excel, PowerPoint, ale i Forms nebo Teams budou vaši věrní kamarádi.
 • Elektronické informační zdroje. Studiem na MUNI si zajistíte přístup k unikátním vědeckým e-knihám, e-časopisům, databázím a jiným elektronickým zdrojům.
 • Úložiště pro data. Svá data uložíte přes univerzitní účet na OneDrive nebo Google Drive. Dohromady 2 TB prostoru. Stačí? :)
 • Klasický i 3D tisk. Vytisknout si něco na MUNI? Na fakultách i kolejích najdete přes 40 tiskáren. Kromě tisku ze školního PC to jde i z notebooku, e-mailu nebo mobilu. Na CPS máte také možnost tisku velkých formátů až do A0 nebo 3D tisk.
 • Mapy budov. Abyste byli na přednášce včas a nezabloudili, oceníte hledání místností na muni.cz/mapa. Tam najdete i další prostory všech budov Masarykovy univerzity.

Tím to ale nekončí. Všechno o IT na MUNI najdete na it.muni.cz, aktuality můžete sledovat na ics.muni.cz

Katedry a oddělení

Studijní programy jsou garantovány jednotlivými katedrami. Jejich rozdělení najdete níže: 

 

Semestr začíná

Začínat 1. semestr na vysoké škole je pro všechny velmi těžké.  My vás v tom nenecháme a budeme se snažit vám co nejvíce pomoci, ale zároveň od vás očekáváme respektování pravidel a plnění povinností. Připravili jsme pro vás základní přehled, co vás v nejbližších dnech čeká.

1. Základní informace k semestru

Určitě skoro všichni z vás se již s Informačním systémem (IS MU) seznámili. V následujícím období budete pro vás hlavním zdrojem informací jak od vyučujících, tak od Studijního oddělení. Najdete v něm veškeré informace k předmětům, budete skrz něj odevzdávat úkoly, přihlašovat se na zkoušky a také zkoušky skládat.
Pokud stále někteří z vás neměli příležitost se s nim seznámit, tak heslo do něj jste obdrželi při zápisu spolu s malou informační brožurkou, kde najdete základní údaje jak se v něm orientovat nebo můžete využít instruktážního videa.

 • Bez zapsaných předmětů a rozvrhu nemůžete studovat!

I IS MU probíhá zápis předmětů a seminárních skupin (do seminárních skupin se zapisují pouze prezenční studenti.) Pokud jste si stále všechny předměty nestihli zapsat, můžete to udělat nyní. Stejně tak se zapsat do seminárních skupin. Pokud by byly seminární skupiny plné, využijte burzu seminárních skupin, kde si můžete s jinými studenty vyměnit místo. Čím dříve se zapíšete, tím máte větší šanci se do předmětu dostat. Pokud o předmět opravdu stojíte, neodhlašujte se, může se stát, že se odhlásí někdo před vámi a kapacita se uvolní. Když už bude nejhůř, pak je možné v ojedinělých případech požádat vyučujícího o výjimku.

Jak postupovat při zápisech předmětů je také hezky uvedeno v instruktážním videu.

A jak jste si předměty nakonec seskládali, zjistíte ve svém rozvrhu hodin. Systém vás při zápisu jak předmětů, tak seminárních skupin (platí pouze pro prezenční studium) upozorní na možné kolize v rozvrhu.

 • Kolik kreditů musíte za semestr získat?

Obecně je potřeba v bakalářském studiu získat za studium 180 kreditů (při řádném ukončení za 6 semestrů) a to ve skladbě, která je daná vámi studovaným programem. V navazujícím magisterském studiu je potřeba získat za studium 120 kreditů.  Jak má vypadat váš studijní plán naleznete ve studijním katalogu a kontrolních šablonách, které vám budou Studijním oddělením přiřazeny.

Pro postup do dalšího semestru vám bude stačit 20 kreditů. Ale doporučujeme si zapsat aspoň 30 kreditů, co kdyby se stalo, že některý předmět neuděláte. Je dobré mít rezervu.

2. Jak bude probíhat výuka

Veškerá výuka bude probíhat po celou dobu akademického roku dle naplánovaného rozvrhu, tzn., že v době rozvrhované výuky budou probíhat přednášky či semináře.

 • Kdy začne výuka?

  • v prvním týdnu výuky proběhne Orientační týden  
  • v sedmém týdnu výuky Reading week.
  • studenti kombinovaného studia se řídí pokyny vyučujících a harmonogramem akademického roku

3. Kam se obrátit, když si nevíte rady?

Pokud budete tápat nebo si nebudete vědět rady, tak ještě než se na někoho obrátíte s dotazem, zkuste se podívat, zda vlastně odpověď nedokážete zjistit docela snadno sami na webu. Pokud jste odpověď na své otázky nikde na webu nenašli, bude nejjednodušší se zeptat. Důležité však je ptát se na správném místě, kde vám budou schopní poradit. Existuje v zásadě několik možností.

4. Pár tipů na závěr

Poradenství

Poradenství pro studenty Ekonomicko-správní fakulty MU

Ptejte se na správném místě

Ještě než se na někoho obrátíte s dotazem, zkuste se podívat, zda vlastně odpověď nedokážete zjistit docela snadno sami na webu. Pro záležitosti týkající se studia na univerzitě obecně využijte sekci Studenti na webu MU, obdobně existuje sekce Student také na našem fakultním webu. Dalším důležitým zdrojem informací je Informační systém MU, který má svoji nápovědu. Oborově specifické informace zkuste hledat na webu vaší katedry. Pokud jste odpověď na své otázky nikde na webu nenašli, bude nejjednodušší se zeptat. Důležité však je ptát se na správném místě, kde vám budou schopní poradit. Existuje v zásadě několik možností:

Studijní oddělení

Pokud se budou Vaše problémy týkat přímo studia (dodání omluvenky, žádosti o výjimku, atd.) obracejte se v úředních hodinách na svou studijní referentku, kterou najdete ve 2. patře na Studijním oddělení. Veškeré kontakty a úřední hodiny naleznete na webu Studijního oddělení.

Jak to na studijním oddělení funguje, zjistíte zde.

V případě, že Vaše problémy budou těžšího rázu, je tady na fakultě pro Vás fakultní poradkyně Gabriela Medková, kterou můžete navštívit také na studijním oddělení
dveře č. 203 nebo ji můžete své dotazy posílat na poradenstvi@muni.cz. Další informace najdete na stránkách https://www.muni.cz/studenti

Programový poradce

A když se Vám bude zdát, že si úplně nejste jisti ve svém oboru nebo byste rádi zkonzultovali svůj studijní plán, jaké předměty si máte zapsat, aby byly přínosem pro Vaši bakalářskou práci, jsou zde pro Vás programoví poradci.

Na některých katedrách může být dobrou styčnou osobou také sekretářka nebo nějaký jiný vyučující, než je zrovna programový poradce. To už časem zjistíte sami nebo se zeptejte starších spolužáků.

Příklady dotazů:

 • Potřebuji poradit, jak se orientovat ve svém programu
 • Jaké volně volitelné předměty se hodí do mého studijního plánu?

 

 

 

 

 

 

Vyučující

S některými dotazy je dokonce nejlepší obracet se přímo na vyučující konkrétních předmětů, pokud se týkají konkrétně jich.

Příklady dotazů:

 • Mám problém se seminárními skupinami předmětu.
 • Jaké jsou podmínky ukončení předmětu?

 

 

(Starší) spolužáci

Cenným zdrojem informací pro vás mohou být také vaši (starší) spolužáci. Ptát se jich můžete buď přímo, nebo prostřednictvím sociálních sítí – určitě se vyplatí sledovat fakultní FB skupinku nebo FB Studijního oddělení a nejspíše budou existovat i nějaké katederní nebo oborové. Také byste měli vědět, že některý z vašich starších spolužáků je určitě členem tzv. programové rady, která dohlíží na chod každého studijního programu. Své zástupce máte rovněž v Akademickém senátu.

Buďte však opatrní! Některé věci se mohly od doby, kdy studovali na vašem místě vaši kolegové, již docela značně změnit, a v ledasčem se také mohou mýlit. Zkrátka mějte vždy na paměti, že informace od spolužáka není oficiální a nespoléhejte na ni. Řiďte se vlastním úsudkem a oficiálními dokumenty.

Středisko pro studenty se specifickými nároky

Pokud se studiu nemůžete věnovat naplno kvůli trvale či přechodně zhoršenému zdravotnímu stavu, smyslovému nebo pohybovému postižení nebo vám studium komplikují specifické poruchy učení, psychické onemocnění nebo poruchy autistického spektra, neváhejte se ozvat kolegům ze Střediska Teiresiás a poradit se s nimi. Jsou tu pro vás. Můžete je kontaktovat e-mailem: studijni@teiresias.muni.cz nebo telefonicky: 549 491 105. Více informací o činnosti Střediska najdete na jejich webu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.