Studijní oddělení

Naše oddělení zajišťuje studijní administrativu, poradenskou činnost, agendu přijímacího řízení a mnoho dalších činností spjatých se studiem na ESF MU.

Metodicky je vedeno proděkanem pro studium doc. Ing. Martinem Kvizdou, Ph.D. a proděkanem pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání Ing. Petrem Valouchem, Ph.D.. Naleznete nás na děkanátě ESF MU ve 2. patře, dveře č. 202 (kombinovaná a CŽV sekce) a č. 206 (prezenční sekce).

Studijní oddělení na Facebooku

V naší FB skupině vás budeme informovat o novinkách, zveřejňovat odpovědi na často kladené otázky, upozorňovat na důležité termíny, zkrátka vám chceme pomoct lépe se orientovat ve studijních povinnostech. Zároveň můžete pokládat i dotazy spjaté s vašim studiem.

Úřední hodiny pro prezenční a kombinované studium

pondělí:    12.30—15.00
úterý: 9.00—11.00  12.30—15.00
středa:    12.30—15.00
čtvrtek:    12.30—15.00
pátek:   11.30–14.00 – pouze pro kombinované studium

Při osobní návštěvě studijního oddělení prosím respektujte stanovené úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

 

Kontaktní údaje a referenční zařazení

Mgr. Bc. Zuzana Mikulášová

vedoucí studijního oddělení

telefon: 549 49 3789
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • Komplexní řízení a organizace činnosti oddělení
 • Organizace a koordinace činností spojených s přijímacím řízením do bakalářských a magisterských studijních programů
 • Studijní katalog
 • Harmonogramy

Referát prezenčního studia

Kontaktní adresa: prezencni@econ.muni.cz

Kamila Debsová

1. a 2. ročník prezenčního bakalářského studia

telefon: 549 49 6427

Zajišťovaná agenda

 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Poplatky za studium
 • Přijímací řízení do prvního ročníku

Bc. Marcela Machaňová

3. a vyšší ročník bakalářského prezenčního studia; magisterské studium

telefon: 549 49 3316

Zajišťovaná agenda

 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Zakončení studia

Ing. Dagmar Janoušková

1. ročník prezenčního navazujícího magisterského studia
koordinátorka pro kvalitu studijních programů

telefon: 549 49 4548

Zajišťovaná agenda

 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Přijímací řízení do prvního ročníku
 • Akreditace a evaluace bakalářských a magisterských studijních programů

Bc. Eva Hříbková

2. a vyšší ročník prezenčního navazujícího magisterského studia

telefon: 549 49 4166

Zajišťovaná agenda

 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Zakončení studia
 • Rozvrhy hodin pro prezenční studium

Referát kombinovaného studia a celoživotního vzdělávání

Kontaktní adresa: kombinovane@econ.muni.cz

Barbara Szláviková

kombinované magisterské navazující studium

telefon: 549 49 7572

Zajišťovaná agenda

 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Přijímací řízení do prvního ročníku
 • Celoživotní vzdělávání
 • Zakončení studia
 • Stipendia
 • Rozvrhy hodin kombinované studium

Bc. Gabriela Medková

kombinované bakalářské studium
fakultní poradce studijní úspěšnosti

telefon: 549 49 4924

Zajišťovaná agenda

 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Přijímací řízení do prvního ročníku
 • Zakončení studia
 • Rozvrhy hodin pro kombinované studium
 • Studijní poradenství

Manuál studenta Harmonogramy ak. roku Studijní katalog Formuláře a potvrzení

Přijímací řízení na ESF