Studijní oddělení

Naše oddělení zajišťuje studijní administrativu, poradenskou činnost, agendu přijímacího řízení a mnoho dalších činností spjatých se studiem na ESF MU.

Metodicky je vedeno proděkanem pro studium doc. Ing. Martinem Kvizdou, Ph.D. a proděkanem pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání Ing. Petrem Valouchem, Ph.D.. Naleznete nás na děkanátě ESF MU ve 2. patře, dveře č. 202 (kombinovaná a CŽV sekce) a č. 206 (prezenční sekce).

Studijní oddělení na Facebooku

V naší FB skupině vás budeme informovat o novinkách, zveřejňovat odpovědi na často kladené otázky, upozorňovat na důležité termíny, zkrátka vám chceme pomoct lépe se orientovat ve studijních povinnostech. Zároveň můžete pokládat i dotazy spjaté s vašim studiem.

Do 25. 9. 2020 vč. jsou úřední hodiny zrušeny! Kontaktujte prosím své studijní referentky formou emailu. Je možné si se svou studijní referentkou sjednat konzultaci nebo vyzvednout diplom, a to v čase Po - Pá 9 - 11  12 - 14.

Zastupitelnost je zajištěna na hromadných emailových adresách prezencni@econ.muni.cz a kombinovane@econ.muni.cz.

Úřední hodiny pro prezenční a kombinované studium

Níže uvedené úřední hodiny jsou platné od 29. 9. 2020.

Referát prezenčního studia

Z důvodu střídání referentek je nutné dodržovat úřední hodiny níže, v opačném případě se může stát, že nebude váš požadavek vyřízen.


pondělí a středa:

paní K. Debsová
(1. - 3. sem. Bc. studia)
paní E. Koudelková
(1.roč. Nmgr. studia)

 

 13.00—15.00úterý a čtvrtek:

paní M. Machaňová
(4. a vyšší sem. Bc. studia)
paní L. Malá
(2. a vyšší roč. Nmgr. studia)

 

13.00—15.00

pátek: nejsou úřední hodiny --

Referát kombinovaného studia a celoživotního vzdělávání

Úřední hodiny 9 - 11 a 13 - 15 pouze po individuální domluvě. 

Informace k aktuálnímu dění spjaté s Covid-19 naleznete zde.

Kontaktní údaje a referenční zařazení

Mgr. Bc. Zuzana Mikulášová

vedoucí studijního oddělení

telefon: 549 49 3789
e‑mail:

Zajišťovaná agenda

 • Komplexní řízení a organizace činnosti oddělení
 • Organizace a koordinace činností spojených s přijímacím řízením do bakalářských a magisterských studijních programů
 • Studijní katalog
 • Harmonogramy

Ing. Silvie Tomanová

Koordinátorka pro kvalitu studijních programů

telefon: 549 49 8340

Zajišťovaná agenda

 • Akreditace a evaluace bakalářských a magisterských studijních programů

Referát prezenčního studia

Kontaktní adresa: prezencni@econ.muni.cz

Kamila Debsová

1. - 3. semestr prezenčního bakalářského studia

telefon: 549 49 6427
Zajišťovaná agenda
 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Poplatky za studium
 • Přijímací řízení do prvního ročníku

Bc. Marcela Machaňová

4. a vyšší semestr bakalářského prezenčního studia; magisterské studium

telefon: 549 49 3316
Zajišťovaná agenda
 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Zakončení studia

Lucie Malá

2. a vyšší ročník prezenčního navazujícího magisterského studia

telefon: 549 49 3428

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Zajišťovaná agenda od 1. 10. 2020
 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Zakončení studia
 • Rozvrhy hodin pro prezenční studium
 • Správa webu
 • Archiv

Bc. Eva Koudelková

1. ročník prezenční navazující magisterské studium

telefon: 549 49 4166
Zajišťovaná agenda
 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia
 • Registrační a kontrolní šablony

Referát kombinovaného studia a celoživotního vzdělávání

Kontaktní adresa: kombinovane@econ.muni.cz

Barbara Szláviková

kombinované magisterské navazující studium

telefon: 549 49 7572
Zajišťovaná agenda
 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Přijímací řízení do prvního ročníku
 • Celoživotní vzdělávání
 • Zakončení studia
 • Stipendia
 • Rozvrhy hodin kombinované studium

Bc. Gabriela Medková

kombinované bakalářské studium
fakultní poradce studijní úspěšnosti

telefon: 549 49 4924
Zajišťovaná agenda
 • Administrativa spjatá se studiem (výjimky, přestupy, uznávání předmětů, atd.)
 • Přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského kombinovaného studia
 • Přijímací řízení do prvního ročníku navazujícího prezenčního studia
 • Zakončení studia
 • Rozvrhy hodin pro kombinované studium
 • Studijní poradenství

Manuál studenta Harmonogramy ak. roku Studijní katalog Formuláře a potvrzení

Přijímací řízení na ESF