Individuální studijní plán při výjezdu na zahraniční pobyt

Při výjezdu na jednosemestrální (nebo i na vícesemestrální) studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo na zahraniční pracovní stáž (typicky v rámci programu Erasmus+ nebo Freemover) Vám fakulta poskytne tzv. Individuální studijní plán (ISP).

Všem oprávněným osobám se informace o Vašem ISP zobrazí v IS MU jako poznámka „stáž“ u Vašeho jména. ISP se uděluje na začátku příslušného semestru, ve kterém absolvujete zahraniční studijní nebo pracovní pobyt, a zůstává Vám přidělen až do začátku zkouškového období semestru následujícího po Vašem návratu ze zahraničí (tj. pokud vyjíždíte do zahraničí např. v podzimním semestru 2022, zůstává Vám ISP přidělen až do začátku zkouškového období jarního semestru 2023).

Pozor: Harmonogram akademického roku na zahraniční škole nemusí být totožný s harmonogramem ESF. Pokud začíná semestr v zahraničí dříve, než skončí zkouškové období příslušného semestru na ESF (typické např. pro zahraniční pobyty v jarním semestru začínající již v lednu), a Vy tak objektivně nemáte možnost úspěšně splnit podmínky pro postup do semestru, v němž budete v zahraničí, vztahuje se ISP i na kredity nutné pro postup do tohoto semestru. V takovém případě se obraťte na zahraniční oddělení a požádejte si o udělení ISP (příznaku „stáž“) s dostatečnou časovou rezervou před odjezdem.

Příklad: Vyjíždíte na jarní semestr do zahraničí, kde začíná výuka 5. ledna, nemáte splněny kredity pro postup z podzimního do jarního semestru: obraťte se na zahraniční oddělení s žádostí o dřívější udělení ISP a můžete vyjet. Do jarního semestru Vás zapíšeme na základě ISP (příznak „stáž“) uděleného pro výjezd do jarního semestru – v období zápisu do semestru je nutné kontaktovat studijní oddělení.

ISP znamená, že:

  • se můžete s vyučujícím dohodnout na své neúčasti na částech výuky s jinak povinnou docházkou;
  • máte právo zapisovat si předměty v kombinované formě, které Vám budou uznány jako ekvivalent předmětu v prezenční formě;
  • máte právo na ukončení předmětu i mimo zkouškové období.

Prakticky Vám ISP umožňuje optimálně rozložit studijní zátěž a absolvovat určité předměty tak, aby Vás zahraniční studijní pobyt nezbrzdil v průchodu studiem a zbytečně se Vám neprodloužilo studium. ISP neznamená, že můžete automaticky studovat zcela volně – vždy je třeba se dohodnout s patřičnými vyučujícími na podmínkách studia a pečlivě zvážit zápis předmětů na dobu, kdy budete pobývat v zahraničí. Některé předměty si zřejmě můžete zapsat, nastudovat látku bez účasti ve výuce a po návratu ze zahraničí složit zkoušku; u jiných předmětů to ale nebude možné. Některé předměty bude výhodné si zapsat v kombinované formě a studovat je distančně s využitím e-learningové podpory (po návratu ze zahraničí podáte na Studijní oddělení žádost o uznání zkoušky z kombinovaného předmětu jako ekvivalentu předmětu v prezenční formě). Příznak „stáž“ vyučujícím signalizuje, že se s Vámi mohou dohodnout na podmínkách a režimu studia, který jinak není Studijním a zkušebním řádem dovolen. Váš ISP ale vyučující k ničemu apriori nezavazuje; vždy je nutné, abyste se s nimi předem dohodli na individuálních podmínkách.

ISP nezakládá nárok na poskytnutí výjimky ze SZŘ podle čl. 43.

Příklad: V září vycestujete na jeden semestr a získáte ISP na podzimní a následující jarní semestr až do zahájení zkouškového období po jarním semestru. S vyučujícím si můžete dohodnout nepřítomnost na seminářích předmětu podzimního semestru a zkoušku z tohoto předmětu složit v dubnu (po celou tuto dobu vyučující uvidí u Vašeho jména v seznamu zapsaných studentů do předmětu v IS MU poznámku „stáž“). Pro předmět jarního semestru byste si s vyučujícím nepřítomnost dohodnout neměli, neboť ve zkouškovém období jarního semestru již nebudete mít poznámku „stáž“ v IS MU uvedenu a vyučující tedy po Vás budou požadovat standardní ukončení daného předmětu včetně předchozí účasti na seminářích.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.