Bezpečné, respektující a přátelské místo pro všechny

Na ECON MUNI se zavazujeme poskytovat pozitivní a bezpečné prostředí pro studium i práci. Současně považujeme za důležité vytvářet pro všechny, kteří na fakultě studují či pracují, přátelské, respektující, inspirující a motivující prostředí.

Společně tvoříme komunitu, ve které nás všechny spojuje zájem o poznání, excelentní vzdělání, vědu a korektní mezilidské vztahy. Hlásíme se ke své společenské odpovědnosti a důraz klademe i na udržitelný rozvoj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.