Prospěchové stipendium

Účelem prospěchového stipendia je motivace studentů prezenční formy studia v bakalářském nebo magisterském stupni k dosahování vynikajících studijních výsledků během studia.

Stipendium se vyplácí vždy za celou dobu studia a to po každém ukončeném semestru. Čím déle studujete, tím vyšší stipendium máte možnost získat. Za poslední semestr studia Vám však můžeme stipendium vyplatit pouze pokud zůstanete aktivními studenty navazujícího stupně studia. Přesné podmínky pro vyplacení stipendia naleznete v Informačním systému MU zde. Nezapomeňte, že o stipendium si musíte požádat vždy nejpozději do 30 dnů od konce řádného zkouškového období. V případě udělení ISP, je možné si o stipendium požádat do 30 dnů od začátku zkouškového, které navazuje na období ve kterém měl student plnit povinnosti dané ISP. Žádost se podává pouze elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o prospěchové stipendium). Student obdrží rozhodnutí o přiznání stipendia elektronicky a pokud se vzdá práva na odvolání = zaklikne příslušné políčko, rozhodnutí nabude právní moci okamžitě a je následně vyplaceno. Pokud vzdání se práva na odvolání neodklikne, stipendium je vyplaceno po nabytí právní moci po 30 dnech od doručení rozhodnutí.

Nad prospěchovým stipendiem dohlíží stipendijní komise.

Příklady výpočtu a žádostí o prospěchové stipendium

Studijní průměr si spočítáte přes aplikaci ISu Student → Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr → Co znamenají jednotlivé údaje a jak se počítají kredity a průměry, jaké jsou aktuální hodnoty.

Příklad č. 1

Studentka Milena Lakomá studuje bakalářský obor Finance. Ukončila úspěšně 5. semestr a za celé své dosavadní studium získala 155 kreditů a její studijní průměr za celé studium dosahuje 1,10. Může si podat žádost o vyplacení prospěchového stipendia a za 5. semestr jí bude vyplacena částka 11 250,– Kč.

Příklad č. 2

Kamarádka Mileny Lakomé studuje stejný obor a nyní úspěšně ukončila 1. semestr. Získala dosud 31 kreditů a její studijní průměr je 1,00. Může si podat žádost o vyplacení prospěchového stipendia a za 1. semestr jí bude vyplacena částka 10 000,– Kč.

Příklad č. 3

Student Petr Snaživý studuje navazující magisterské studium v oboru Podnikové hospodářství, ukončil 3. semestr. Za celé své dosavadní studium získal 85 kreditů a jeho studijní průměr za celé studium dosahuje 1,19. Nemůže si podat žádost o vyplacení prospěchového stipendia, protože nedosáhl minimálního součtu 90 kreditů za všechny tři semestry.

Příklad č. 4

Studentka Petra Spořivá úspěšně ukončila bakalářské studium oboru Veřejná ekonomika a správa na ESF a rozhodla se bezprostředně pokračovat na ESF ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Ukončila právě 1. semestr a protože i během bakalářského studia dosahovala výborných výsledků a za celé své studium (bakalářské a navazující magisterské) dosáhla celkem 218 kreditů a studijní průměr za celé její studium (bakalářské + navazující) dosahuje 1,18, může si podat žádost o vyplacení prospěchového stipendia a za 1. semestr jí bude vyplacena částka 13 750,– Kč.

Přehled maximálních celkových částek stipendia

Studenti bakalářského studia mohou v případě splnění všech podmínek a při dosažení daného průměru v každém semestru získat prospěchové stipendium během celého svého studia v konečném součtu až do výše:

1,00: 90 000,– Kč
1,01–1,20: 56 250,– Kč

Studenti navazujícího magisterského studia, mohou v případě splnění všech podmínek a při dosažení daného průměru v každém semestru a v případě, že nastupují do doktorského studijního programu na ESF MU po ukončení studia v daném oboru, získat prospěchové stipendium během celého svého studia v konečném součtu až do výše:

1,00: 52 000,– Kč
1,01–1,20: 32 500,– Kč

Studenti navazujícího magisterského studia v případě, že ve studiu na ESF bezprostředně pokračovali po bakalářském stupni, mohou v případě splnění všech podmínek a při dosažení daného průměru v každém semestru a v případě, že nastupují do doktorského studijního programu na ESF MU po ukončení studia v daném oboru, získat prospěchové stipendium během celého svého studia v konečném součtu až do výše:

1,00: 190 000,– Kč
1,01–1,20: 118 750,– Kč

 

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu: IS

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.