Povinné předměty v cizím jazyce a zahraniční pobyty

Pro všechny obory bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční formě, včetně mezifakultních, které jsou mateřsky na ESF MU, stanoví SMĚRNICE č. 6/2017 povinnost absolvovat alespoň jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce. Tuto povinnost je nutné splnit na každém stupni studia zvlášť.

Můžete využít nabídku všech cizojazyčných předmětů na naší fakultě i na ostatních fakultách univerzity, pokud to jejich vyučující umožňují. Část cizojazyčných předmětů je na naší fakultě vypisována jako ekvivalent povinných předmětů vyučovaných česky – v tom případě Vám absolvování takového předmětu vyřeší povinnost absolvování povinných kreditů i povinnost cizojazyčné výuky.

Povinnost absolvovat výuku v cizím jazyce můžete splnit také semestrálním studijním pobytem na partnerské univerzitě v zahraničí organizovaným fakultou, pracovním pobytem v zahraničí (kdy jazykem stáže není čeština ani slovenština), absolvováním předmětu XPX_LSVZ Letní/zimní škola v zahraničí (akce musí být prokazatelně organizována ve světovém cizím jazyce) či podle jiných fakultních smluv. Podrobné informace o možnostech zahraničních výjezdů najdete na stránkách Zahraničního oddělení.

Jestliže absolvujete nějaký předmět, jehož vyučovací jazyk je jiný než český nebo slovenský, a tento předmět není garantován ESF MU, můžete si podat žádost o uznání předmětu XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce. Tento předmět NENÍ možné zapsat v rámci tradičního zápisu předmětů.

Studenti nastupující do studia od akademického roku 2019/2020 mají povinnost absolvovat předmět v cizím jazyce v každém stupni studia zvlášť, není možné si předmět v cizím jazyce nechat uznat z bakalářského studia do navazujícího magisterského studia.

Způsob podání žádosti o uznání:

  1. předměty garantované jinou fakultou, zapsané v rámci programu ESF (a předměty, které nejsou uvedeny v kontrolní šabloně) – písemná žádost ze školního emailu
  2. předměty absolvované na jiné VŠ – žádost se podává elektronicky v IS MU, v aplikaci úřadovna
Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.