Studentské spolky a kluby

Na MUNI působí víc než 50 studentských spolků, které se věnují všemu možnému – od provozu studentské televize po organizaci dobrovolnických akcí. Jejich seznam a informace o podpoře studentských aktivit najdete zde.

Spolky působící na fakultě se řídí Pravidly pro studentské spolky a s fakultou uzavírají Smlouvu, na jejímž základě získávají podporu pro svou činnost v podobě bezúplatného pronájmu místností, propagace a jiných výhod.

Největším studentským spolkem na MU je MUNIE – Masarykova studentská unie. Cílem MUNIE je probudit ve studentech sounáležitost s univerzitou a ostatními studujícími. MUNIE chce být otevřená a přátelská organizace, která se stane symbolem kvalitně stráveného studentského života.

Web: munie.cz
E-mail: prezident@munie.cz
Facebook: facebook.com/MUNIEBrno

Na fakultní úrovni působí aktivně Klub investorů. Tento studentský spolek je na Masarykově univerzitě aktivní od jara 2011, pobočky má také v Praze a Bratislavě. Pod aktivity klubu spadá pořádání přednášek, workshopů a diskusí s odborníky z praxe, také pravidelná tvorba podcastu Investories a edukační činnosti na Instagramu a Facebooku. V aktivitách klubu je kladen důraz na investování, finanční svět, aktuální ekonomické dění, ale i na seberozvoj. Cílem Klubu investorů je společně vytvářet komunitu, kterou spojuje společný zájem vzdělávat se, pracovat na sobě, ale také spojovat se a vytvářet kontakty. Aktivity klubu můžete sledovat jejich na Instagramu, facebookové stránce, případně LinkedIn.

Web: klubinvestoru.com
E-mail: aleksandar.brdar@klubinvestoru.com

Na ESF je aktivní také mezinárodní studentská organizace – AIESEC, mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních stáží nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě. AIESEC je neznámějším univerzitním spolkem, brněnské sídlo je hned vedle bufetu Na Vinařkách a studenti ESF se zde často realizují. AIESEC zajišťuje zejména zahraniční stáže do atraktivních zemí světa pro české studenty, ale také pro zahraniční studenty zde v Česku. Během působení v AIESEC se naučíte spolupracovat v týmu, pracovat na více úkolech najednou, prezentovat a mnoho dalšího.

Web: aiesec.cz
E-mail: info@aiesec.cz
Facebook: facebook.com/aieseccr

Math and Stats Support Centre působí při Katedře aplikované matematiky a informatiky ESF MU a najdete ho na Vinařské 5 v místnost NU 1038, v hale nad menzou. Je pro vás otevřeno každý pracovní den dle rozvrhu, který je průběžně aktualizován. Tutoři z řad pedagogů a studentů nabízí návštěvníkům centra pomoc při studiu matematiky a statistiky. Jejich cenné rady a ochota pomoci vám umožní snadněji proniknout do podstaty matematiky a statistiky, objevit skryté souvislosti, pochopit doposud nesmyslné. Veškeré konzultace jsou pro studenty poskytovány zcela zdarma!

Math and Stats Support Centre nenahrazuje přednášky, semináře nebo jiné typy cvičení, které jsou součástí studia. Centrum funguje jako další alternativní vzdělávací zdroj, který může poskytnout pomoc a rady studentům, kteří mají problémy či se chtějí postavit dalším výzvám v matematice či statistice nebo dokonce zpracovávají data do závěrečné práce.

Web: https://mathstat.econ.muni.cz/
E-mail: mathstat@econ.muni.cz
Facebook: https://www.facebook.com/supportcentre/

Chcete založit studentský spolek? Kontaktujte:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.