HR Award

Jsme hrdým držitelem HR Award!

 

V prosinci 2019 se Ekonomicko-správní fakulta MU přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a zahájila tak přípravy na získání prestižního evropského ocenění HR Excellence in Research Award.

Dne 27. 4. 2021 byla ESF MU tato certifikace Evropskou komisí udělena. Fakulta tímto oficiálně zahájila implementační fázi celého procesu, kdy budou postupně realizovány jednotlivé kroky Akčního plánu.

Tento certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí tím, že implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Instituce pravidelně dokládá, že naplňuje podmínky pro kvalitní řízení lidských zdrojů podle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Evropská komise doposud udělila toto ocenění více než 600 evropským výzkumným institucím.

 

Bližší informace

Mgr. Petra Ježová

Personální manažerka – HR Award

telefon: 549 49 6987
e‑mail:

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.