HR Award

Jsme hrdým držitelem HR Award!

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity zahájila v roce 2019 v návaznosti na dlouhodobý záměr rozvoje přípravné práce na získání prestižního evropského certifikátu HR Excellence in Research Award. Dne 27. 4. 2021 byla ESF MU tato certifikace Evropskou komisí udělena. Fakulta tímto oficiálně postoupila do implementační fáze celého procesu, kdy jsou postupně realizovány jednotlivé kroky Akčního plánu. V dubnu 2023 fakulta odevzdala sebehodnocení (Internal Review) implementace personální strategie po prvních dvou letech a revidovaný akční plán na období 2023-2026, které Evropská komise přijala bez připomínek a udělila ESF MU status „HRS4R Embedded“.

Tento certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které stávajícím i potenciálním zaměstnancům zaručují profesionální, otevřené a etické pracovní prostředí tím, že implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Instituce pravidelně dokládá, že naplňuje podmínky pro kvalitní řízení lidských zdrojů podle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Toto ocenění bylo doposud uděleno více než 700 evropským výzkumným institucím.

Bez popisku

Bližší informace

Mgr. Petra Ježová

Personální manažerka – HR Award

telefon: 549 49 6987
e‑mail:

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.