Doktorské studium

Staňte se odborníkem ve svém oboru

Proč jít k nám?

Samostatnost a individualizovaná forma

Samostatnost a individualizovaná forma

Doktorské studium na ECON MUNI charakterizuje individualizovaná forma studia a samostatná vědecko-výzkumná činnost doktoranda. Výzkum a příprava na něj tvoří dvě třetiny studia. Zbylá třetina je potom věnována teoretické přípravě.

Spolupráce s experty

Spolupráce s experty

Spolupráce se školitelem po dobu celého studia je pro doktoranda zásadní. Doktorské studium ale přináší možnost navázat kontakty s dalšími experty nejen v oboru doma ale i v zahraničí.

Výchova odborníků

Výchova odborníků

V průběhu studia si studenti osvojí znalosti pro samostatnou výzkumnou a tvůrčí činnosti, které využijí nejen ve vědecké kariéře, ale i na vysoce kvalifikovaných pozicích v praxi. Stávají se odborníky v daném oboru, který mohou dále rozvíjet.

Co u nás můžete studovat?

Všechny programy je možné studovat v prezenční i kombinované formě.

Zaujali jsme vás?

Než se si podáte přihlášku, přečtěte si tyto užitečné dokumenty. První je průvodce PhD studiem, který vám poskytne komplexní přehled o průběhu a požadavcích doktorského studia na ECON MUNI. Druhým jsou Zásady a doporučení pro efektivní a kvalitní doktorské studium na Masarykově univerzitě, bez jejichž znalosti se ve studiu neobejdete.

Zásady a doporučení

PhD studium ve spolupráci s aplikační sférou

Ve všech výše uvedených studijních programech můžete pracovat na výzkumném tématu úzce spjatém s praxí. V rámci tzv. collaborative PhD máte možnost propojit své profesní zázemí s vědecko-výzkumnou činností a naplno tak rozvinout potenciál ve svém oboru.

V případě, že Vás tato nabídka zaujala a chcete se blíže seznámit se specifiky a základními principy doktorského studia uskutečňovaného ve spolupráci s aplikační sférou, pište na phd@econ.muni.cz.

Naši absolventi

Absolventi doktorských studijních programů ECON MUNI jsou úspěšní jak v akademické, tak v soukromé sféře.

Chci poznat absolventy ECON MUNI

Potřebujete poradit?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.