Doktor jako
konkurenční výhoda

Co můžete studovat?

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Referát doktorského studia

Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace

telefon: 549 49 6693
e‑mail: