Doktorské studium

Staňte se odborníkem ve svém oboru

Co můžete studovat?

Všechny programy lze studovat v prezenční i kombinované formě.

Proč jít k nám?

Samostatnost a individualizovaná forma

Samostatnost a individualizovaná forma

Doktorské studium na ECON MUNI charakterizuje individualizovaná forma studia a samostatná vědecko-výzkumná činnost doktoranda. Výzkum a příprava na něj tvoří dvě třetiny studia. Zbylá třetina je potom věnována teoretické přípravě.

Spolupráce s experty

Spolupráce s experty

Spolupráce se školitelem po dobu celého studia je pro doktoranda zásadní. Doktorské studium ale přináší možnost navázat kontakty s dalšími experty nejen v oboru doma ale i v zahraničí.

Výchova odborníků

Výchova odborníků

V průběhu studia si studenti osvojí znalosti pro samostatnou výzkumnou a tvůrčí činnosti, které využijí nejen ve vědecké kariéře, ale i na vysoce kvalifikovaných pozicích v praxi. Stávají se odborníky v daném oboru, který mohou dále rozvíjet.

Naši absolventi

Poznejte absolventy doktorského studia na ECON MUNI.

Doktorské studium ve spolupráci s aplikační sférou

Ve všech výše uvedených studijních programech můžete pracovat na výzkumném tématu úzce spjatém s praxí. V rámci tzv. collaborative phd máte možnost propojit své profesní zázemí s vědecko-výzkumnou činností a naplno tak rozvinout potenciál ve svém oboru.

V případě, že Vás tato nabídka zaujala a chcete se blíže seznámit se specifiky a základními principy doktorského studia uskutečňovaného ve spolupráci s aplikační sférou, pište na phd@econ.muni.cz

Mgr. Lucie Přikrylová

koordinátorka pro doktorské studium - Oddělení výzkumu a projektů

telefon: 549 49 6693
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.