Své dobré jméno
si hýčkáme

Několikrát za semestr se scházíme a vyměňujeme si poznatky

Každoročně pořádáme následující konference, semináře či kolokvia