Katedra ekonomie

Katedra ekonomie patří ke klíčovým katedrám fakulty již od roku 1991, kdy fakulta vznikla. Kolektiv katedry se podílí jak na výuce hlavních ekonomických předmětů společných pro všechny studenty, tak na nemalém počtu specializovaných odborných předmětů. Kromě samotné výuky se členové katedry podílejí na odborném výzkumu v několika tematických sekcích – „Výzkum konkurence na trhu dopravních služeb“, „Instituce a hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách“, „Kvantitativní metody a makroekonomické modelování“, „Makroekonomické modelování chování ekonomiky během hospodářského cyklu“, „Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize“, „The Brno Epistemology and Social Ontology Group“. Cílem výuky i výzkumu je propojení teoretických ekonomických znalostí s hospodářsko-politickou praxí.

Kontaktní osoba

Mgr. Jarmila Šveňhová

sekretářka

telefon: 549 49 7229
e‑mail:

K dispozici také na MS Teams.

 

Nástěnka katedry
Pravidelné akce
  • Série seminářů skupiny BESOG – Englišův, Bráfův a Gödelův se z různých úhlů pohledu věnují otázkám podstaty a struktury společenské reality (společenská ontologie) a způsobům a limitům jejího poznávání (epistemologie). Společenská ontologie a epistemologie jsou nutným předstupněm každého ekonomického výzkumu, většinou jsou však provozovány spíše implicitně a nevědomky; semináře BESOG se na ně zaměřují explicitně a přímo.

  • Cyklus přednášek MUES zahrnuje veřejné přednášky na populární témata i akce zaměřené na diskusi aktuálních výzkumů.

  • Seminář Telč – pravidelná setkání odborníků z praxe i akademiků nad tématy, která se týkají nejen železniční dopravy.
  • Praxe a stáže – katedra pořádá pravidelné exkurze do zajímavých institucí (ČNB, SNB, ÚOHS, Evropský parlament atd.). Studenti mají možnost účastnit se odbormých stáží, které jim usnadní hledání zaměstnání po ukončení studia.

 

LidéDoktorští studenti

PublikacePočet publikací: 2


Projekty


Celkový počet projektů: 12


Předchozí 1 2 Další

Výuka

Vyučované předměty

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 23 Další

Absolventi

Petra Kummerová

„Absolvování ESF a konkrétně Matematických a statistických metod mi dalo do praxe hodně a spoustu věcí ve své práci denně využiji i dnes. Mimo získané znalosti mi navíc studium přineslo spoustu nových kontaktů, ať již kamarádů, přímých i nepřímých kolegů nebo profesorů, kteří se stále rádi podílejí na diskuzích ohledně současné problematiky jejich oboru.“

Petra Kummerová
Lead Data Scientist, McKinsey & Company

Vladimír Peciar

„Štúdium na MU sa vyznačuje veľmi dobrou kvalitou a bolo pre mňa výnimočnou skúsenosťou. Obor Hospodářská politika a mezinárodní vztahy efektívne spája ekonómiu, politickú ekonómiu, históriu, geopolitiku a disponuje výborným učiteľským zborom. Medzifakultné štúdium na dvoch fakultách je náročné, ale ponúka širokú škálu zaujímavých predmetov.“

Vladimír Peciar
Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR

Tomáš Houška

„Studium hospodářské politiky mě výborně připravilo pro kariéru vyžadující dobré znalosti teoretické ekonomie a schopnost aplikovat je v praxi. Dnes pomáhám firmám používat pravidla hospodářské soutěže k zajištění fair play prostřední a zdravé konkurence na trhu.“

Tomáš Houška
Economic Consultant, AlixPartners

Martin Truhan

„Čo považujem zo štúdia Hospodárskej politiky za prínosné a každodenne pri práci konzultanta využívam je aktívna diskusia. Katedra ekonomie naučí diskutovať na rôzne ekonomické témy histórie, súčasnosti a rovnako pomôže študentovi obhajovať a vytvárať si vlastný názor / víziu.
Okrem toho, na škole bol super smažák a recepční na koleji.“

Martin Truhan
konzultant, Bluewolf

Jaroslav Schulz

„Studium ESF znamená kvalitní, velmi univerzální, vzdělání s vysokou mírou uplatnění, ať se vydáte cestou teoretického ekonoma nebo byznysmena. ESF vás naučí myslet. S tím se v životě neztratíte. Milá fakulto, děkuji ti za to, co jsi mi dala. Doufám, že tě nezklamu a vše ti s lichvářskými úroky vrátím.“

Jaroslav Schulz
daňový poradce, INCA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.