doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

proděkan pro prezenční studium Ekonomicko-správní fakulty
ředitel institutu – Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku


kancelář: 520
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5731
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Ekonomicko-správní fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro prezenční studium
Fakulta / Pracoviště MU Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politikuEkonomicko-správní fakulta
Pracovní zařazení Ředitel institutu

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Ekonomicko-správní fakulta
Komise pro studium Ekonomicko-správní fakulta
Oborová komise Hospodářská politika
Oborová rada Economic Policy, Hospodářská politika, Hospodářská politika, Hospodářská politika
Programová rada Univerzitního centra Telč Masarykova univerzita
Rada garantů studijních programů Ekonomicko-správní fakulta
Stipendijní komise Ekonomicko-správní fakulta
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulta
Vedení Ekonomicko-správní fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra ekonomieEkonomicko-správní fakulta
Pracovní zařazení Docent
kancelář 520Lipová 507/41a, 602 00 Brno
telefon 549 49 5731
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politikuEkonomicko-správní fakulta
Pracovní zařazení Docent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 171
Interní informace Portál MU IS MU