Informace o projektu
Rationality and heterogeneity in expectations in DSGE models

Kód projektu
MUNI/A/1441/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Výzkum se svou náplní zaměřuje zejména na odhadnutí a evaluaci různých dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE) s racionálními očekáváními a vyhodnocení jejich schopnosti věrohodně replikovat momenty skutečných inflačních očekávání získaných z veřejných průzkumů očekávání. Jak již předchozí výzkum a současná literatura ukazuje, inflační očekávání jsou ve své podstatě heterogenní, což je v rozporu s konceptem racionálních očekávání využívaných v DSGE modelech. Existuje malé množství literatury, které se zaměřuje na věrohodnou replikaci inflačních očekávání a jejich využití v DSGE modelech pro např. forecasting, přičemž tato literatura je zpravidla zaměřena na ekonomiky USA a Eurozóny. V rámci projektu bude navázáno na tuto literaturu a budou na základě reálných dat poměřeny schopnosti se vypořádat s heterogenitou v očekáváních nejen běžně používaných DSGE modelů na méně studovaných ekonomikách v této oblasti, ale i méně studované modelové specifikace. V projektu budou rovněž zahrnuty nové indexy inflačních očekávání, které dosud nebyly v literatuře příliš studovány. Práce v době realizace projektu bude obsahovat sběr dat, sestavení modelů pomocí vlastních funkcí, odhad modelů a vyhodnocení výsledků a sepsání výsledků do Working paperu v podobě, ve které bude připraven k publikaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.