Hospodářská politika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program vám poskytne kvalitní vzdělání v pokročilé teoretické i aplikované ekonomii. Získané znalosti budete moci dlouhodobě využívat a rozvíjet v závislosti na aktuálních podmínkách pracovního trhu a svého zaměstnání.

Při studiu získáte znalosti o možnostech a omezeních hospodářské politiky s detailnějším zaměřením na její dílčí oblasti jako je monetární politika, bankovní regulace, politika ochrany hospodářské soutěže, dopravní politika a další. Naučíte se také analyzovat a předvídat ekonomický vývoj, zejména v kontextu aktuálních problémů české a evropské ekonomiky. Veškeré poznatky budete navíc chápat z pohledu současného i historického vývoje.

Jelikož ve vašem budoucím uplatnění nepůjde jen o teorii, tak se při studiu naučíte používat jednoduché, ale účinné nástroje kvantitativní analýzy, abyste uměli vyhodnocovat konkrétní ekonomické otázky. Studium je zaměřeno rovněž na praktickou analýzu a diskusi nad historickými i aktuálními událostmi, které ovlivnily a změnily ekonomický vývoj světa i jeho vnímání. Naším cílem je, abyste jako absolventi uměli samostatně analyzovat vývoj hospodářství a dopady dílčích změn na státní finance, spotřebitele, firmy nebo třeba finanční trhy a banky.

Jako absolventi tohoto programu získáte výbornou kvalifikaci pro práci nejen ve veřejné a státní správě, ale také – a dokonce především – v mnoha dalších ekonomických profesích soukromé sféry. Každá firma potřebuje ekonoma, který neumí jen účetnictví, ale umí se rychle a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice a použít relevantní analýzy dle specifických potřeb.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás, jaké jsou pro a proti přijetí eura v ČR? Kterým firmám by prospělo/uškodilo zavedení eura?
  • Chcete se dozvědět, jak je regulované bankovní odvětví, jak tato regulace ovlivňuje bankovní podnikání a jak ekonomiku jako celek?
  • Přemýšlíte nad tím, jak finanční a dluhové krize působí na domácnosti a firmy? Jaké nástroje má centrální banka pro jejich prevenci nebo nápravu?
  • Přáli byste si zjistit, jaké jsou výhody a nevýhody stavby vysokorychlostních železničních tratí v České republice? Jakými metodami se podobné analýzy posuzují?
  • Zajímá vás, zda je prospěšné, aby například dva významní mobilní operátoři fúzovali? Jakými nástroji posuzuje dopady fúze Úřad na ochranu hospodářské soutěže?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

„Chápat svět v souvislostech“

Praxe

Praxe v tomto programu není povinná. Můžete si ale zapsat volitelný předmět Praxe, jehož náplní je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí.

Chcete vědět víc?

Více informací o oboru lze nalézt na:

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-ekonomie

Uplatnění absolventů

Vaše uplatnění po absolvování tohoto programu bude velmi široké. Budete vybaveni potřebnými znalostmi a technikami, které vám otevírají dveře nejen ve veřejné a státní správě, ale také na mnohé pozice v soukromých firmách.

Absolventi programu našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech: Makroekonomický analytik v ČSOB; makroekonomický analytik v OG research; analytik na Úřadu vlády České republiky; analytik na Úrade vlády Slovenskej republiky; asistentka ministra na Ministerstvu financí ČR; referent sekce Veřejných zakázek na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže; analytik na Ministerstvu dopravy; specialista na generálním ředitelství Českých drah; úvěrový specialista v UniCredit bance; analytik ve společnosti obchodující s cennými papíry Cyrrus, nebo jako asistent auditora v KPMG.

„Studium hospodářské politiky mě výborně připravilo pro kariéru vyžadující dobré znalosti teoretické ekonomie a schopnost aplikovat je v praxi. Dnes pomáhám firmám používat pravidla hospodářské soutěže k zajištění fair play prostřední a zdravé konkurence na trhu.“

Tomáš Houška Tomáš Houška
Economic Consultant, AlixPartners

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Hospodářská politika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.