Hospodářská politika

Umět věci vyvážit

Představení studijního programu

Program Hospodářská politika poskytne studentům výborný základ a přehled v teoretické i aplikované ekonomii tak, že budou schopni získané znalosti dlouhodobě využívat a rozvíjet v závislosti na aktuálních podmínkách pracovního trhu a svého zaměstnání.

V průběhu studia se studenti dozví, jaké jsou možnosti a limity hospodářské politiky, a naučí se analyzovat a předvídat ekonomický vývoj zejména v kontextu aktuálních problémů české a evropské ekonomiky. Pro důkladné pochopení současného i historického ekonomického vývoje a hospodářské politiky s tím spojené budou studenti provedeni historickým vývojem i nejnovějšími poznatky ekonomického myšlení, naučí se používat jednoduché, ale účinné nástroje kvantitativní analýzy a vše jim bude vysvětleno nejen teoreticky, ale také s nimi bude analyzovány a diskutovány zásadní historické i aktuální události, které ovlivnily a změnily ekonomický vývoj světa i jeho vnímání. Studenti odhalí přesnost odhadů tempa růstu ekonomiky, dozví se, komu inflace škodí a komu naopak prospívá, komu a proč prospělo zavedení eura a komu a proč by uškodilo jeho zrušení, co je skutečným zdrojem blahobytu a kde na něj vzít zdroje, a mnoho dalšího, méně vznešeného, zato v praxi dobře využitelného.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia. Studenti však mohou praxi absolvovat jako volitelný kurz.

Uplatnění absolventů

Studijní program Hospodářská politika vychovává komplexní a koncepční národohospodáře širokého profilu, kteří mají možnost uplatnit se v různých sektorech a odvětvích národního hospodářství. Absolventi nacházejí uplatnění ve státní a regionální správě, v orgánech, které připravují vstup České republiky do EU, v orgánech EU, v ekonomických a výzkumných sekcích bank a finančních institucí, a to jak ve veřejných, tak v soukromých. O absolventy oboru mají zájem i poradenské a informační firmy a neziskové organizace.

„Studium hospodářské politiky mě výborně připravilo pro kariéru vyžadující dobré znalosti teoretické ekonomie a schopnost aplikovat je v praxi. Dnes pomáhám firmám používat pravidla hospodářské soutěže k zajištění fair play prostřední a zdravé konkurence na trhu.“

Tomáš Houška Tomáš Houška
Economic Consultant, AlixPartners

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

Chcete vědět víc?

Více informací o oboru lze nalézt na:

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-ekonomie

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.