Matematické a statistické metody v ekonomii

Poradit si s čísly na jedničku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

V tomto programu se zaměříte na studium moderních kvantitativních nástrojů a technik využívaných v ekonomii i dalších vědních disciplínách, které jsou velmi dobře uplatnitelné v praxi.

V rámci studia se postupně seznámíte s metodami klasické i bayesovské ekonometrie, data miningu a dalších pokročilejších technik aplikované statistiky. Proniknete rovněž do tajů makroekonomického modelování v podobě, jaká se realizuje v řadě centrálních bank. Vyučované metody jsou zcela univerzální a uplatníte je rovněž ve světě financí, podnikové ekonomie a v dalších společenských nebo technických oborech.

Svou specializaci v rámci programu můžete dále profilovat během adekvátní volby tématu diplomové práce a školitele. Záleží jen na vás, jestli se hlouběji ponoříte do tajů a krás tvorby a identifikace makroekonomických modelů, nebo jestli raději zvolíte cestu datového analytika a experta na „big data“. Pokud byste naopak chtěli v ekonomii více experimentovat, ani to není v tomto studijním programu problém. Zkušení experti na mikroekonomické experimenty vás rádi provedou jejich přípravou a následným vyhodnocením.

Uplatnění absolventů tohoto studijního programu je velmi široké. Ať už na analytických a vědecko-výzkumných pozicích v centrálních i komerčních bankách nebo na ministerstvech. Uplatníte se také na pozicích datových analytiků a modelářů ve statistických úřadech, v konzultantských společnostech a ve firmách pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů.

Je studium programu pro vás?

  • Máte rádi matematiku a statistiku?
  • Chcete se naučit pracovat s daty všeho druhu?
  • Nebojíte se programování v Matlabu, R nebo jiných softwarech?
  • Zajímá vás, jak si vytvořit makroekonomický model a ověřit kvalitu jeho fungování pro reálnou ekonomiku?
  • Bavilo by vás vytvářet a vyhodnocovat ekonomické experimenty?
  • Láká vás profesní kariéra v analytických a prognostických odborech centrálních bank, ministerstev nebo soukromých konzultantských a finančních institucích?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Součástí navazujícího magisterského programu není povinná praxe.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech: Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem), Národná banka Slovenska (oblast makroekonomických analýz a prognóz); Home Credit International (credit risk specialist, credit risk analyst); AVG Technologies CZ (programování, zpracování a analýzy dat); Goldman Sachs (ekonomický a datový analytik); Acrea (lektorství, rozvoj a aplikace statistických metod); Fujitsu (analytik, zpracování dat a programování); Financial Express Czech Republic (datový analytik investičních fondů, vývojář automatických procesů zpracování dat); UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví, tvorba a vedení globálních investičních strategií); KPMG (management consulting, business intelligence, data mining); McKinsey (Lead Data Scientist); Bloomberg LP (data warehouse engineer).

„Absolvování ESF a konkrétně Matematických a statistických metod mi dalo do praxe hodně a spoustu věcí ve své práci denně využiji i dnes. Mimo získané znalosti mi navíc studium přineslo spoustu nových kontaktů, ať již kamarádů, přímých i nepřímých kolegů nebo profesorů, kteří se stále rádi podílejí na diskuzích ohledně současné problematiky jejich oboru.“

Petra Kummerová Petra Kummerová
Lead Data Scientist, McKinsey & Company

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Program vás velmi dobře připraví pro doktorské studium programu Ekonomie, pokud vás láká studium moderních trendů v ekonomii využívajících pokročilejší kvantitativní metody.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: