Matematické a statistické metody v ekonomii

Poradit si s čísly na jedničku

Představení studijního programu

Navazující magisterský program Matematické a statistické metody v ekonomii nabízí svým studentům nadstandardní znalosti moderních kvantitativních nástrojů a technik využívaných v ekonomii a velmi dobré osvojení poznatků současných směrů makroekonomického a mikroekonomického modelování. Posluchači tohoto programu v průběhu svého studia postupně poznávají a prakticky aplikují techniky a nástroje z oblastí klasické ekonometrie, bayesiánské ekonometrie a makroekonomického modelování jako takového. Pozornost je rovněž věnována rozvoji dovedností v oblasti data miningových technik a dalších pokročilejších technik aplikované statistiky.

Cílem je tak rozvíjet analytický potenciál absolventů, s jehož pomocí dokáží samostatně řešit složitější analytické úlohy založené na netriviální statistické analýze podkladových dat, dále pak úlohy formulace a odhadů ekonomických modelů zpracovávaných pomocí různých programových nástrojů a v neposlední řadě rovněž i úlohy vedoucí k hledání optimálních variant v rámci složitých rozhodovacích situací, které by byly podloženy důkladnou kvantitativní analýzou zkoumaného problému.

Univerzálnost vyučovaných matematicko-statistických metod otevírá absolventům brány rovněž do světa ekonomie financí nebo podnikové ekonomie. Svou specializaci mohou posluchači programu dále profilovat v rámci adekvátní volby tématu diplomové práce a školitele. Absolvent programu je dobře připraven jak pro velmi dobré uplatnění na trhu práce, tak i pro další postgraduální studium současných teoretických směrů ekonomie využívajících pokročilejší kvantitativní metody.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů tohoto studijního programu je široké. Absolventi by měli být vhodnými adepty na analytické i vědecko-výzkumné pozice v centrálních i komerčních bankách a v útvarech vládních institucí podílejících se na přípravě a implementaci nástrojů hospodářské politiky (např. Ministerstvo financí nebo Česká národní banka). Výborné znalosti empirické práce s daty a ekonomického modelování jsou pro absolventy dobrou vizitkou pro pozice ve statistických úřadech a agenturách, ve společnostech pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů nebo analytických útvarech institucí veřejné správy a podniků ve sféře privátní. Velmi dobrá znalost ekonomie a matematických metod umožňuje absolventům pokračovat v doktorském studijním programu a dále si tak zvyšovat svou kvalifikaci pro následné uplatnění v soukromých národních i nadnárodních podnicích a státních či mezinárodních hospodářsko-politických institucích.

Absolventi programu našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech:

 • Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem);
 • Národná banka Slovenska (oblast makroekonomických analýz a prognóz);
 • Home Credit International (oblast risk managementu a statistické analýzy dat);
 • AVG Technologies CZ (oblast programování, zpracování a analýzy dat);
 • Goldman Sachs (pozice analytik);
 • Acrea (výhradní distributor programu IBM SPSS, oblast lektorství a tréninku aplikace statistických metod);
 • Fujitsu (analytik, zpracování dat a programování);
 • Financial Express Czech Republic (datový analytik investičních fondů, vývojář automatických procesů zpracování dat);
 • UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví);
 • KPMG (oddělení Management Consulting specializující se na oblast

Business Intelligence and Data Analytics).

 • McKinsey (Lead Data Scientist, Prague Service Hub)

„Absolvování ESF a konkrétně Matematických a statistických metod mi dalo do praxe hodně a spoustu věcí ve své práci denně využiji i dnes. Mimo získané znalosti mi navíc studium přineslo spoustu nových kontaktů, ať již kamarádů, přímých i nepřímých kolegů nebo profesorů, kteří se stále rádi podílejí na diskuzích ohledně současné problematiky jejich oboru.“

Petra Kummerová Petra Kummerová
Lead Data Scientist, McKinsey & Company

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu, zejména pak v programu Ekonomie.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.