Matematické a statistické metody v ekonomii

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

V tomto programu se zaměříte na studium moderních kvantitativních nástrojů a technik využívaných v ekonomii i dalších vědních disciplínách, které jsou velmi dobře uplatnitelné v praxi.

V rámci studia se postupně seznámíte s metodami klasické i bayesovské ekonometrie, data miningu a dalších pokročilejších technik aplikované statistiky. Proniknete rovněž do tajů makroekonomického modelování v podobě, jaká se realizuje v řadě centrálních bank. Vyučované metody jsou zcela univerzální a uplatníte je rovněž ve světě financí, podnikové ekonomie a v dalších společenských nebo technických oborech.

Svou specializaci v rámci programu můžete dále profilovat během adekvátní volby tématu diplomové práce a školitele. Záleží jen na vás, jestli se hlouběji ponoříte do tajů a krás tvorby a identifikace makroekonomických modelů, nebo jestli raději zvolíte cestu datového analytika a experta na „big data“. Pokud byste naopak chtěli v ekonomii více experimentovat, ani to není v tomto studijním programu problém. Zkušení experti na mikroekonomické experimenty vás rádi provedou jejich přípravou a následným vyhodnocením.

Uplatnění absolventů tohoto studijního programu je velmi široké. Ať už na analytických a vědecko-výzkumných pozicích v centrálních i komerčních bankách nebo na ministerstvech. Uplatníte se také na pozicích datových analytiků a modelářů ve statistických úřadech, v konzultantských společnostech a ve firmách pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů.

Je studium programu pro vás?

  • Máte rádi matematiku a statistiku?
  • Chcete se naučit pracovat s daty všeho druhu?
  • Nebojíte se programování v Matlabu, R nebo jiných softwarech?
  • Zajímá vás, jak si vytvořit makroekonomický model a ověřit kvalitu jeho fungování pro reálnou ekonomiku?
  • Bavilo by vás vytvářet a vyhodnocovat ekonomické experimenty?
  • Láká vás profesní kariéra v analytických a prognostických odborech centrálních bank, ministerstev nebo soukromých konzultantských a finančních institucích?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

„Síla se probouzí... v datech“

Praxe

Součástí navazujícího magisterského programu není povinná praxe.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Uplatnění absolventů

Absolventi programu našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech: Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem), Národná banka Slovenska (oblast makroekonomických analýz a prognóz); Home Credit International (credit risk specialist, credit risk analyst); AVG Technologies CZ (programování, zpracování a analýzy dat); Goldman Sachs (ekonomický a datový analytik); Acrea (lektorství, rozvoj a aplikace statistických metod); Fujitsu (analytik, zpracování dat a programování); Financial Express Czech Republic (datový analytik investičních fondů, vývojář automatických procesů zpracování dat); UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví, tvorba a vedení globálních investičních strategií); KPMG (management consulting, business intelligence, data mining); McKinsey (Lead Data Scientist); Bloomberg LP (data warehouse engineer).

„Absolvování ESF a konkrétně Matematických a statistických metod mi dalo do praxe hodně a spoustu věcí ve své práci denně využiji i dnes. Mimo získané znalosti mi navíc studium přineslo spoustu nových kontaktů, ať již kamarádů, přímých i nepřímých kolegů nebo profesorů, kteří se stále rádi podílejí na diskuzích ohledně současné problematiky jejich oboru.“

Petra Kummerová Petra Kummerová
Lead Data Scientist, McKinsey & Company

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Matematické a statistické metody v ekonomii? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.