Ekonomie

Rozumět souvislostem je nejlepší vklad do budoucnosti

Představení studijního programu

Navazující magisterský program Ekonomie nabízí svým studentům získání hlubších znalostí z oblastí ekonomické teorie, jejích alternativních podob a podstaty její argumentace. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia. Studenti však mohou praxi absolvovat jako volitelný kurz.

Uplatnění absolventů

Absolventi navazující formy studia programu získávají předpoklady pro uplatnění v oblasti teorie a výzkumu na poli ekonomie a blízkých vědních oborů. Mají rovněž předpoklady pro uplatnění v oblasti ekonomické žurnalistiky a ekonomických analýz pro potřeby veřejné sféry i soukromého sektoru. Absolvování programu vytváří rovněž výchozí předpoklady pro doktorské studium ekonomického zaměření na českých či zahraničních univerzitách.

Absolventi jednooborové kombinace našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech:

 • Masarykova Univerzita (pedagogický a vědecko-výzkumný pracovník)
 • Úřad na ochranu hospodářské soutěže (oblasti veřejných zakázek, fúzí nebo vymezování relevantního trhu a zneužití dominantního postavení)
 • KPMG (oblast auditu);
 • Automotive Lighting (oblast statistického hodnocení a analýz spolehlivosti výrobních procesů);
 • Česká spořitelna (oblast péče o firemní klientelu).

Absolventi dvouoborové kombinace s Aplikovanou matematikou našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech:

 • Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem);
 • Národná banka Slovenska (ekonomický analytik);
 • Home Credit a Home Credit International (oblast risk managementu a statistické analýzy dat);
 • KPMG (oblast auditu, business analyst);
 • OG Research (makroekonomické analýzy, modelování a predikce vývoje rozvíjejících se ekonomik);
 • Air Bank (analytik, zpracování dat, risk management a programování);
 • UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví);
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (analytik, analýza a zpracování dat, tvorba projekcí);
 • Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Masaryk University (finanční ředitel);
 • APS Holding SE (senior analyst, analytik investičních fondů, hodnocení a predikce rizika a výkonnosti investičních portfolií);
 • Česká pojišťovna (analytik pojistného trhu, interní auditor);
 • Acrea (výhradní distributor programu IBM SPSS, oblast lektorství a tréninku aplikace statistických metod);
 • AXA (senior system analyst).

„Studium ESF znamená kvalitní, velmi univerzální, vzdělání s vysokou mírou uplatnění, ať se vydáte cestou teoretického ekonoma nebo byznysmena. ESF vás naučí myslet. S tím se v životě neztratíte. Milá fakulto, děkuji ti za to, co jsi mi dala. Doufám, že tě nezklamu a vše ti s lichvářskými úroky vrátím.“

Jaroslav Schulz Jaroslav Schulz
daňový poradce, INCA

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.