Ekonomie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program je díky širokému rozhledu v oblastech ekonomické teorie svým zaměřením v ČR ojedinělý. Získáte kvalitní vzdělání z oblastí ekonomické teorie, jejích různých směrů a pochopíte podstatu jejich argumentace. Oproti studentům ostatních programů proniknete nejen mnohem hlouběji do krás a tajů soudobé ekonomické teorie, ale podrobněji se seznámíte i s alternativními pohledy na fungování ekonomiky.

Pokud se rozhodnete pro jednooborovou formu studia, naučíme vás ekonomickou teorii úspěšně aplikovat a využívat v různorodých oblastech. Budete se orientovat například v pokročilejších otázkách mikro a makroekonomie, ekonomického modelování nebo monetární politiky a teorie. Ukážeme vám také, jak ekonomie souvisí s dalšími sociálními vědami – poznáte například její vztah k filosofii nebo politickými idejím. Dokážete potom v širších kontextech vyhodnocovat motivy rozhodování spotřebitelů, principy fungování trhů a firem nebo třeba dopady hospodářských politik států.

Ekonomii můžete spojit s vedlejším studiem aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě. Při této kombinaci jsou zachovány klíčové ekonomické předměty jednooborového studia, navíc však získáte perfektní dovednosti v oblastech matematicko-statistických metod a aplikované ekonometrie. Ty uplatníte nejen v ekonomii, ale i v jiných vědních disciplínách.

Pokud se chcete profilovat humanitně, doporučujeme Ekonomii ve spojení se studiem na Filosofické fakultě. Zde je upozaděna matematická profilace ve prospěch vámi preferovaného vedlejšího studia – např. v podobě historie, filosofie nebo jazyků.

Naším cílem je, abyste jako absolventi uměli samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy. Naučíme vás také analyzovat vývoj hospodářství a dopady dílčích změn na státní finance, spotřebitele, firmy nebo třeba finanční trhy a banky. Budete tak připraveni pro uplatnění v oblasti ekonomických analýz pro potřeby veřejné sféry i soukromého sektoru.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás, co by ekonomové jako Keynes nebo Hayek doporučovali současné hospodářské politice?
  • Chtěli byste vědět, jak souvisí peníze a inflace? Proč i přes velmi uvolněnou politiku centrálních bank po poslední velké finanční krizi nedošlo k významnému růstu inflace?
  • Přáli byste si zjistit, zda je výhodné, když Česká národní banka oslabí českou korunu? Komu a jaké benefity tato politika přináší?
  • Chcete se dozvědět, jak je regulované bankovní odvětví, jak tato regulace ovlivňuje bankovní podnikání a jaké jsou mikroekonomické a makroekonomické dopady?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

„Rozumět souvislostem je nejlepší vklad do budoucnosti“

Praxe

Praxe v tomto programu není povinná. Můžete si ale zapsat volitelný předmět Praxe, jehož náplní je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů tohoto studijního programu je velmi široké a ovlivněné osobním zájmem a profilací studenta. Budete vybaveni potřebnými znalostmi a technikami, které vám otevírají dveře nejen ve veřejné a státní správě, ale také na mnohé pozice v soukromých firmách.

Absolventi programu našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech: Masarykova Univerzita (pedagogický a vědecko-výzkumný pracovník); Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem); Úřad na ochranu hospodářské soutěže (oblasti veřejných zakázek, fúzí nebo vymezování relevantního trhu a zneužití dominantního postavení); OG Research (makroekonomické analýzy, modelování a predikce vývoje rozvíjejících se ekonomik); Home Credit a Home Credit International (oblast risk managementu a statistické analýzy dat); Air Bank (analytik, zpracování dat, risk management a programování); UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví); KPMG (oblast auditu); Automotive Lighting (oblast statistického hodnocení a analýz spolehlivosti výrobních procesů); Česká spořitelna (oblast péče o firemní klientelu).

„Studium ESF znamená kvalitní, velmi univerzální, vzdělání s vysokou mírou uplatnění, ať se vydáte cestou teoretického ekonoma nebo byznysmena. ESF vás naučí myslet. S tím se v životě neztratíte. Milá fakulto, děkuji ti za to, co jsi mi dala. Doufám, že tě nezklamu a vše ti s lichvářskými úroky vrátím.“

Jaroslav Schulz Jaroslav Schulz
daňový poradce, INCA

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ekonomie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.