SZZ na katedře ekonomie

Aktuální termíny a přihlášení k SZZ: viz harmonogram akademického roku

Termín pro jarní kolo bakalářských SZZ:   13. - 17. června 2024

Termín pro jarní kolo magisterských SZZ: 20. - 24. června 2024

Termín pro jarní kolo SZZ pro studenty na Erasmu: 2. a 3. září 2024

Průběh zkoušky (pro studenty, kteří obhajují ZP na ESF):

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z odborné rozpravy. Obhajoba závěrečné práce – prezentujete svou práci, její cíle, zvolené metody řešení, pracovní postup a závěry, k nimž jste dospěli (k posudkům se zatím nevyjadřujete) – délka trvání prezentace cca 15 minut. Následně komise představí posudky (Vám dopředu známé), ke kterým se můžete vyjádřit a vybere otázky, na něž byste měli odpovědět – cca 5 minut. Následuje obhajoba práce – cca 10 minut. Druhou součástí je odborná rozprava – cca 15 minut. Odborná rozprava je věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec je dán výčtem profilových předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže. Celková délka konání státní zkoušky je 45 minut.

Čas a místo konání státní zkoušky, na niž jste se přihlásili, je závazné. Dostavte se v dostatečném předstihu před stanoveným termínem a vyčkejte na chodbě před místností. Do místnosti Vás ve správný čas pozve tajemník komise. Státní zkouška probíhá ústně před zkušební komisí. Po skončení státní zkoušky se výsledky nedozvíte ihned, ale až na závěrečném společném vyhlášení na konci zkouškového dne.

Průběh zkoušky (pro studenty, kteří obhajují ZP na jiné fakultě, než na ESF):

SZZ se skládá pouze z odborné rozpravy. Odborná rozprava je věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a rozsah diskuze je dán výčtem profilových předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže. Délka SZZ je 15 minut.

Čas a místo konání státní zkoušky, na niž jste se přihlásili, je závazné. Dostavte se v dostatečném předstihu před stanoveným termínem a vyčkejte na chodbě před místností. Do místnosti Vás ve správný čas pozve tajemník komise. Státní zkouška probíhá ústně před zkušební komisí. Po skončení státní zkoušky se výsledky nedozvíte ihned, ale až na závěrečném společném vyhlášení na konci zkouškového dne.

Pokyny k vypracování závěrečné práce

Seznam profilových předmětů k SZZ dle studijního programu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.