Inženýr jako
přidaná hodnota

Co můžete studovat?

Od podzimního semestru: programy v prezenční i kombinované formě
Od jarního semestru: POUZE programy v prezenční formě

Prezenční studium

Programy se začátkem studia od podzimního i jarního semestru

Podávání přihlášek do studia se začátkem od podzimního semestru: 1. 1. - 30. 4.
Podávání přihlášek do studia se začátkem od jarního semestru: 1. 8. - 30. 11.

Programy se začátkem studia POUZE od podzimního semestru

Podávání přihlášek do studia se začátkem od podzimního semestru: 1. 1. - 30. 4.

Kombinované studium

Programy se začátkem studia POUZE od podzimního semestru

Podávání přihlášek do studia se začátkem od podzimního semestru: 1. 1. - 30. 4.

Základním rámcem každého vysokoškolského studia je studijní program.

Studijní program je možné studovat ve formě:

  • PREZENČNÍ - tzv. „denní studium“, což je nejobvyklejší forma studia pro absolventy bakalářského studia, kteří mají možnost navštěvovat vyučování skoro každý všední den. Tato forma se většinou špatně kloubí s prací na plný úvazek či jinými závazky.

  • KOMBINOVANÉ - tzv. „dálkové“ či „distanční“ studium. Je určeno především pracujícím lidem, kteří někdy v minulosti úspěšně absolvovali bakalářské studium. Výuka probíhá výhradně v pátky a o sobotách. Základem dálkové formy je především samostudium materiálů a doporučené literatury.

Každý studijní program má své studijní plány:

  • JEDNOOBOROVÝ STUDIJNÍ PLÁN má předem definovaný seznam povinných předmětů, který se doplňuje z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

  • SDRUŽENÉ STUDIUM umožňuje absolvovat hlavní část studia v rámci jednoho studijního programu a tu si doplnit menší ucelenou částí z jiného programu, tj. mít jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán a studovat tak třeba i poměrně odlišné disciplíny, které mohou tvořit zajímavé kombinace. Přesná nabídka je uvedena vždy v e-přihlášce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.