Prominutí
přijímací zkoušky

Přijímací řízení s nástupem na podzim
1) Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě (s výjimkou sdružených studií, kdy si uchazeč volí hlavní studijní plán na jiné fakultě)

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na adekvátní navazující obor nebo program (obor nebo program stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2018/2019;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2019 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU);V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2018.
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.
Adekvátní programy nebo obory navazující na bc. studium
Bakalářské studium mateřsky na ESF MU Navazující magisterské studium
Hospodářská politika Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Podniková informatika Podniková informatika
Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika a management Podniková ekonomika a management
Finance Finance
Veřejná ekonomika a správa Veřejná ekonomika a správa
Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj a správa Regionální rozvoj
Regionální rozvoj a cestovní ruch Regionální rozvoj
Finance a právo

Finance
Finance a právo

Ekonomie Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Hospodářská politika (ESF)
+ Francouzský jazyk pro hospodářskou
a administrativní činnost (PdF)
Hospodářská politika
Veřejná správa – Administration Publique
Bakalářské studium mateřsky na jiné fakultě MU
Veřejná ekonomika a správa (ESF) + Francouzský jazyk a literatura (FF) Veřejná správa – Administration Publique
Ekonomie (ESF) + Matematika (PřF) Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika (ESF)
+ adekvátní obor na (FF, FSS)
Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Ekonomie (ESF)
+ adekvátní obor na (FF, FSS)
Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Veřejná ekonomika a správa (ESF)
+ adekvátní obor na (PedF, FF, FSS)
Veřejná ekonomie a správa
Regionální rozvoj
Ekonomie
Hospodářská politika
2) Do navazujícího magisterského studia programu Veřejná správa – Administration Publique

Bez absolvování testů z předmětu Ekonomie a veřejné finance a z předmětu Všeobecný přehled budou k přijímací zkoušce z francouzského jazyka připuštěni uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na program Veřejná správa – Administration Publique;
 2. úspěšně absolvují dvouoborové bakalářské studium: Hospodářská politika (ESF) a Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (PedF) nebo dvouoborové bakalářské studium Veřejná ekonomika a správa (ESF) a Francouzský jazyk a literatura (FF) v akademickém roce 2018/2019;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2019 a vztahovat se bude k výše uvedenému konkrétnímu studiu; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2018;
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky z výše uvedených předmětů.

Do celkového pořadí budou zařazení s počtem bodů 80 za test z předmětu ekonomie a veřejné finance, z předmětu všeobecný přehled a s počtem bodů ze zkoušky z předmětu francouzský jazyk.

Přijímací řízení s nástupem na jaře
Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě (s výjimkou dvouoborových kombinací, kde ESF MU není mateřskou fakultou)

Absolventi bakalářského studia na ESF MU mohou být přijati ke studiu stejných nebo příbuzných navazujících magisterských oborů ESF MU bez přijímací zkoušky, jen na základě studijního prospěchu. Pozor – prominutí přijímací zkoušky není automatické.

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na adekvátní navazující obor (obor stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2018/2019;
 3. jejich vážený studijní průměrný v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 11. 2018 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2018.
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.

Adekvátní obory navazující na bakalářské studium:

Bakalářský obor Navazující magisterský obor
Hospodářská politika Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Podniková informatika Podniková informatika
Veřejná ekonomika a správa Veřejná ekonomika a správa
Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj a správa Regionální rozvoj a správa
Regionální rozvoj a cestovní ruch Regionální rozvoj a správa
Ekonomie Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Dvouoborové studium
Hospodářská politika (ESF)
+ Francouzský jazyk pro hospodářskou
a administrativní činnost (PdF)
Hospodářská politika
Dvouoborové studium mateřsky na jiné fakultě
Ekonomie (ESF) + Matematika (PřF) Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika (ESF)
+ adekvátní obor na (FF, FSS)
Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Ekonomie (ESF)
+ adekvátní obor na (FF, FSS)
Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Veřejná ekonomika a správa (ESF)
+ adekvátní obor na (PedF, FF, FSS)
Veřejná ekonomie a správa
Regionální rozvoj a správa
Ekonomie
Hospodářská politika

Studijní oddělení

telefon: 549 49 4548, 7572
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.