Prominutí
přijímací zkoušky

Přijímací řízení s nástupem na jaře 2021
Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě (s výjimkou sdružených studií, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU)

Absolventi bakalářského studia na ESF MU mohou být přijati ke studiu stejných nebo příbuzných navazujících magisterských programů nebo oboru ESF MU bez přijímací zkoušky, jen na základě studijního prospěchu. Pozor – prominutí přijímací zkoušky není automatické.

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na adekvátní navazující program nebo obor (program nebo obor stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2020/2021;
 3. jejich vážený studijní průměrný v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 11. 2020 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2020.
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.

Adekvátní programy nebo obor navazující na bakalářské studium:

Bakalářské studium mateřsky na ESF Navazující magisterské studium
Hospodářská politika Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj
Podniková informatika Podniková informatika
Veřejná ekonomika a správa Veřejná ekonomika a správa
Hospodářská politika
Regionální rozvoj
Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
Veřejná ekonomika a správa (ESF)
+ Francouzský jazyk pro hospodářskou
a administrativní činnost (PdF)
Regionální rozvoj a cestovní ruch Regionální rozvoj
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa
Ekonomie Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Matematicko-statistické metody v ekonomii
Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj
Hospodářská politika (ESF)
+ Francouzský jazyk pro hospodářskou
a administrativní činnost (PdF)
Regionální rozvoj
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa
Finance a právo Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj
Bakalářské studium mateřsky na jiné fakultě MU
Ekonomie (ESF) + Matematika (PřF) Ekonomie
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa
Hospodářská politika (ESF)
+ adekvátní obor na (FF, FSS)
Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj
Ekonomie (ESF)
+ adekvátní obor na (FF, FSS)
Ekonomie
Hospodářská politika
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj
Veřejná ekonomika a správa (ESF)
+ adekvátní obor na (PedF, FF, FSS)
Ekonomie
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj

Do navazujícího magisterského studijního programu Matematicko-statistické metody v ekonomii

 Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na program Matematicko-statistické metody v ekonomii;
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v  akademickém roce 2020/2021;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu Ekonomie nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 11. 2020; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU). V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2020;
 4. absolvovali v rámci studia programu Ekonomie blok B – Matematika/statistika vyučovaný ve spolupráci s PřF a FI MU;
 5. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.

 

Do navazujících magisterských studijních programů se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU

Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU, skládat nebudou.

Přijímací řízení s nástupem na podzim 2020
Dne 15. 5. 2020 byly Akademickým senátem ESF MU schváleny nové podmínky pro přijetí ke studiu.
1) Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě (s výjimkou sdružených studií, kdy si uchazeč volí hlavní studijní plán na jiné fakultě)

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na adekvátní navazující obor nebo program (obor nebo program stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2019/2020;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2020 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU);V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2019.
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.
Adekvátní programy nebo obor navazující na bc. studium
Bakalářské studium mateřsky na ESF MU Navazující magisterské studium
Hospodářská politika Ekonomie
      Hospodářská politika
      Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Podniková informatika Podniková informatika
      Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika a management Podniková ekonomika a management
Finance Finance
Veřejná ekonomika a správa Veřejná ekonomika a správa
Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací Veřejná ekonomika a správa
Regionální rozvoj a správa Regionální rozvoj
Regionální rozvoj a cestovní ruch Regionální rozvoj
Finance a právo

Finance
Finance a právo

Ekonomie Ekonomie
      Hospodářská politika
      Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
  Matematicko-statistické metody v ekonomii
Hospodářská politika (ESF)
+ Francouzský jazyk pro hospodářskou
a administrativní činnost (PdF)
Hospodářská politika
      Veřejná správa – Administration Publique
Veřejná ekonomika a správa (ESF) ++ Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (PdF) Veřejná správa – Administration Publique
Bakalářské studium mateřsky na jiné fakultě MU
Veřejná ekonomika a správa (ESF) + Francouzský jazyk a literatura (FF) Veřejná správa – Administration Publique
Ekonomie (ESF) + Matematika (PřF) Ekonomie
      Hospodářská politika
Hospodářská politika (ESF)
+ adekvátní obor na (FF, FSS)
Ekonomie
      Hospodářská politika
      Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Ekonomie (ESF)
+ adekvátní obor na (FF, FSS)
Ekonomie
       Hospodářská politika
       Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Veřejná ekonomika a správa (ESF)
+ adekvátní obor na (PedF, FF, FSS)
Veřejná ekonomie a správa
       Regionální rozvoj
        Ekonomie
        Hospodářská politika
2) Do navazujícího magisterského studia programu Veřejná správa – Administration Publique

Bez absolvování testů z předmětu Ekonomie a veřejné finance a z předmětu Všeobecný přehled budou k přijímací zkoušce z francouzského jazyka připuštěni uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na program Veřejná správa – Administration Publique;
 2. úspěšně absolvují dvouoborové bakalářské studium: Hospodářská politika (ESF) a Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (PedF) nebo dvouoborové bakalářské studium Veřejná ekonomika a správa (ESF) a Francouzský jazyk a literatura (FF) nebo Veřejná ekonomika a správa (ESF) + Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (PdF) v  akademickém roce 2019/2020;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2020 a vztahovat se bude k výše uvedenému konkrétnímu studiu; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2019;
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky z výše uvedených předmětů.

Do celkového pořadí budou zařazení s počtem bodů 80 za test z předmětu ekonomie a veřejné finance, z předmětu všeobecný přehled a s počtem bodů ze zkoušky z předmětu francouzský jazyk.

3) Do navazujícího magisterského studijního programu Matematicko-statistické metody v ekonomii

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na program Matematicko-statistické metody v ekonomii;;
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v  akademickém roce 2019/2020.
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu Ekonomie nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2020; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU). V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2019.
 4. absolvovali v rámci studia programu Ekonomie blok B – Matematika/statistika vyučovaný ve spolupráci s PřF a FI MU;
 5. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.
4) Do navazujících magisterských studijních programů se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU 

Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen  pod program  na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na  ESF MU, skládat nebudou.

Studijní oddělení
telefon: 549 49 4166, 7572
e‑mail: