Prominutí přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky

Kdo žádá: absolventi bakalářského studia na ESF MU splňující podmínky pro prominutí
Způsob podání: žádost o prominutí je součástí e-přihlášky
Podmínky pro prominutí: viz podmínky níže

Přijímací řízení s nástupem na podzim 2024 (přihlášky od 1. 1. 2024)

Navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě 

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

  1. podají si přihlášku na adekvátní navazující program (program stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
  2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2023/2024;
  3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2024 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2023.
  4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.
Zde naleznete adekvátní programy navazující na bakalářské studium

Navazující magisterské studijní programy se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU

Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU, skládat nebudou.

Přijímací řízení s nástupem na jaře 2024 (přihlášky od 1. 8. 2023)

 Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě 

Absolventi bakalářského studia na ESF MU mohou být přijati ke studiu stejných nebo příbuzných navazujících magisterských programů ESF MU bez přijímací zkoušky, jen na základě studijního prospěchu. Pozor – prominutí přijímací zkoušky není automatické, je nutné si o něj v e-přihlášce požádat!

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

  1. podají si přihlášku na adekvátní navazující program nebo obor (program nebo obor stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
  2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2023/2024;
  3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 11. 2023 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2023.
  4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.

Zde naleznete adekvátní programy navazující na bakalářské studium.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.