Prominutí přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky

Kdo žádá: absolventi bakalářského studia na ESF MU splňující podmínky pro prominutí
Způsob podání: žádost o prominutí je součástí e-přihlášky
Podmínky pro prominutí: viz podmínky níže

Přijímací řízení s nástupem na podzim 2023 (přihlášky od 1. 1. 2023)

Navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě 

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na adekvátní navazující obor nebo program (obor nebo program stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2022/2023;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2023 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2022.
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.
Zde naleznete adekvátní programy nebo obor navazující na bakalářské studium
Navazující magisterské studium programu Veřejná správa – Administration Publique

Bez absolvování testů z předmětu Ekonomie a veřejné finance a z předmětu Všeobecný přehled budou k přijímací zkoušce z francouzského jazyka připuštěni uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na program Veřejná správa – Administration Publique;
 2. úspěšně absolvují dvouoborové bakalářské studium Hospodářská politika (ESF) a Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (PedF), dvouoborové nebo sdružené bakalářské studium Veřejná ekonomika a správa (ESF) a Francouzský jazyk a literatura (FF), Veřejná ekonomika a správa (ESF) + Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (PdF) nebo Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (PdF) + Veřejná ekonomika a správa (ESF) v akademickém roce 2022/2023;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2023 a vztahovat se bude k výše uvedenému konkrétnímu studiu; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2022;
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky z výše uvedených předmětů.

Do celkového pořadí budou zařazení s počtem bodů 80 za test z předmětu ekonomie a veřejné finance, z předmětu všeobecný přehled a s počtem bodů ze zkoušky z předmětu francouzský jazyk.

3) Do navazujícího magisterského studijního programu Matematicko-statistické metody v ekonomii

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na program Matematicko-statistické metody v ekonomii;
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2022/2023.
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu Ekonomie nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2023; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU). V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2022.
 4. absolvovali v rámci studia programu Ekonomie blok B – Matematika/statistika vyučovaný ve spolupráci s PřF a FI MU;
 5. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.
Navazující magisterské studijní programy se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU 

Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen  pod program  na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU, skládat nebudou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.