Prominutí
přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky

 • Absolventi bakalářského studia na ESF MU mohou být přijati ke studiu stejných nebo příbuzných navazujících magisterských programů nebo oboru ESF MU bez přijímací zkoušky, jen na základě dosaženého studijního prospěchu. Konkrétní podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky naleznete níže.
 • POZOR – prominutí přijímací zkoušky není automatické, je nutné o něj v e-přihlášce požádat!
Přijímací řízení s nástupem na podzim 2022
1) Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě (s výjimkou sdružených studií, kdy si uchazeč volí hlavní studijní plán na jiné fakultě)

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na adekvátní navazující obor nebo program (obor nebo program stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2021/2022;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2022 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU);V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2021.
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.
Zde naleznete adekvátní programy nebo obor navazující na bakalářské studium
2) Do navazujícího magisterského studia programu Veřejná správa – Administration Publique

Bez absolvování testů z předmětu Ekonomie a veřejné finance a z předmětu Všeobecný přehled budou k přijímací zkoušce z francouzského jazyka připuštěni uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na program Veřejná správa – Administration Publique;
 2. úspěšně absolvují dvouoborové bakalářské studium: Hospodářská politika (ESF) a Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (PedF) nebo dvouoborové bakalářské studium Veřejná ekonomika a správa (ESF) a Francouzský jazyk a literatura (FF) nebo Veřejná ekonomika a správa (ESF) + Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (PdF) v  akademickém roce 2021/2022;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2022 a vztahovat se bude k výše uvedenému konkrétnímu studiu; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2021;
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky z výše uvedených předmětů.

Do celkového pořadí budou zařazení s počtem bodů 80 za test z předmětu ekonomie a veřejné finance, z předmětu všeobecný přehled a s počtem bodů ze zkoušky z předmětu francouzský jazyk.

3) Do navazujícího magisterského studijního programu Matematicko-statistické metody v ekonomii

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na program Matematicko-statistické metody v ekonomii;;
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v  akademickém roce 2021/2022.
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu Ekonomie nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2021; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU). V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2021.
 4. absolvovali v rámci studia programu Ekonomie blok B – Matematika/statistika vyučovaný ve spolupráci s PřF a FI MU;
 5. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.
4) Do navazujících magisterských studijních programů se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU 

Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen  pod program  na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na  ESF MU, skládat nebudou.

Přijímací řízení s nástupem na jaře 2022
Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě (s výjimkou sdružených studií, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU)

Absolventi bakalářského studia na ESF MU mohou být přijati ke studiu stejných nebo příbuzných navazujících magisterských programů nebo oboru ESF MU bez přijímací zkoušky, jen na základě studijního prospěchu. Pozor – prominutí přijímací zkoušky není automatické, je nutné si o něj v e-přihlášce požádat!

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na adekvátní navazující program nebo obor (program nebo obor stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2021/2022;
 3. jejich vážený studijní průměrný v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 11. 2021 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2021.
 4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.

Zde naleznete adekvátní programy nebo obor navazující na bakalářské studium.

Do navazujícího magisterského studijního programu Matematicko-statistické metody v ekonomii

 Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

 1. podají si přihlášku na program Matematicko-statistické metody v ekonomii;
 2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v  akademickém roce 2021/2022;
 3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu Ekonomie nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 11. 2021; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU). V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2021;
 4. absolvovali v rámci studia programu Ekonomie blok B – Matematika/statistika vyučovaný ve spolupráci s PřF a FI MU;
 5. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.

 

Do navazujících magisterských studijních programů se sdruženým studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU

Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU, skládat nebudou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.