Prominutí
přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky

Kdo žádá: absolventi bakalářského studia na ESF MU splňující podmínky pro prominutí
Způsob podání: žádost o prominutí je součástí e-přihlášky
Podmínky pro prominutí: viz podmínky níže

Přijímací řízení s nástupem na jaře 2023 (přihlášky od 1. 8. 2022)
 Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě 

Absolventi bakalářského studia na ESF MU mohou být přijati ke studiu stejných nebo příbuzných navazujících magisterských programů ESF MU bez přijímací zkoušky, jen na základě studijního prospěchu. Pozor – prominutí přijímací zkoušky není automatické, je nutné si o něj v e-přihlášce požádat!

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

  1. podají si přihlášku na adekvátní navazující program nebo obor (program nebo obor stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce);
  2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2022/2023;
  3. jejich vážený studijní průměrný v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 11. 2022 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2022.
  4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.

Zde naleznete adekvátní programy navazující na bakalářské studium.

Do navazujícího magisterského studijního programu Matematicko-statistické metody v ekonomii

 Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky:

  1. podají si přihlášku na program Matematicko-statistické metody v ekonomii;
  2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 2022/2023;
  3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu Ekonomie nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro určení studijního průměru je den 30. 11. 2022; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU). V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2022;
  4. absolvovali v rámci studia programu Ekonomie blok B – Matematika/statistika vyučovaný ve spolupráci s PřF a FI MU;
  5. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.