Finance

Ve světě peněz je dobré být v plusu

Představení studijního programu

Absolvováním tohoto studia získáte široký rozhled v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví, auditingu, daní, finančních trhů, finanční analýzy či podnikových a mezinárodních financí. Získáte tedy velkou výhodu na trhu práce, protože se výuka nezaměřuje na jeden dílčí okruh činností. Hlavní výhodou studia je tak bohatá uplatnitelnost absolventů napříč různými obory ekonomického světa, přičemž studenti nacházejí často uplatnění v řídících funkcích.

Budete si moci zvolit mezi třemi specializacemi: Finanční trhy a investice, Bankovnictví a pojišťovnictví a Finanční řízení, účetnictví a daně. Získáte přitom jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti. Teorii si osvojíte prostřednictvím přednášek či samostudia. Tyto znalosti následně budete aplikovat do praxe na seminářích, které vedou zkušení externí i interní odborníci z praxe. Nechybí zde ani posilování týmového ducha v podobě práce v týmu prostřednictvím různých skupinových projektů.

V průběhu studia si zvolíte druhý jazyk. Nabídneme vám mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, ruštinou a francouzštinou. Zatímco v případě prvního jazyku bude vaše výstupní úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce, u druhého jazyka žádáme výstupní úroveň B2. Kombinace daného typu studia a požadavku na úroveň jazyků pak přispívá k tomu, že jako absolventi naleznete své uplatnění nejen v České republice, ale také v jiných evropských či světových zemích.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímáte se o finance, finanční trhy, bankovnictví či účetnictví a daně?
  • Zajímají vás aktuální trendy ve financích?
  • Nebojíte se pracovat s čísly a matematika vám není úplně cizí?
  • Preferujete kombinaci teoretické a praktické výuky?
  • Chcete být připraveni pro práci v zahraničí?
  • Vyhovuje vám seznámit se s teoretickými znalostmi formou přednášek a nabyté znalosti aplikovat na seminářích?
  • Chtěli byste rovněž nahlédnout do světa legislativy, která se týká daného oboru?
  • Absolvovali jste bakalářský obor podobného zaměření, třeba i na jiné univerzitě?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Praxe v tomto programu není povinná. Můžete si ale zapsat nepovinný předmět Praxe, jehož náplní je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí. Získané poznatky vám tak pomohou nejen v dalším profesním životě, ale zároveň budete za absolvování předmětu oceněni kredity, protože fakulta praxi studentů jednoznačně podporuje.

Instituci si najdete a zvolíte sami, avšak partneři fakulty každoročně nabízejí studentům různé typy stáží a zkrácených úvazků. Jedním z takových partnerů je například Česká národní banka.

Uplatnění absolventů

Vaše uplatnění se odvíjí od volby specializace, kterou si zvolíte. V případě specializace Finanční trhy a investice se budete spíše profilovat k působení ve finančních institucích a institucích finančních trhů. Příkladem takové pozice mohou být burzovní analytici, makléři, obchodníci s cennými papíry či investiční poradci.

V rámci specializace Bankovnictví a pojišťovnictví naprostá většina našich absolventů míří do finančních institucí, zejména bank, pojišťoven či institucí finanční správy.

Specializace Finanční řízení, účetnictví a daně pak nabízí uplatnění zejména na pozicích hlavních účetních, asistentů auditorů, daňových poradců společností, finančních kontrolorů či na obdobných pozicích. Tato specializace je velmi oblíbená, neboť Brno je centrem účetních, daňových a auditorských společností.

„Štúdium na katedre financií mi dalo kvalitný základ pre môj ďalší profesijný život. Poznatky, ktoré som nadobudla v rámci predmetov, ako zaistenie alebo účtovníctvo finančných inštitúcií, využívam vo svojej každodennej praxi. Okrem samotného štúdia som bola obklopená množstvom zaujímavých ľudí a vybudovala som si vynikajúce priateľstvá.“

Petra Kučavíková Petra Kučavíková
Controller financí a zajištění, Direct pojišťovna

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Po úspěšném získání titulu Ing. se můžete ucházet o doktorské studium, které se bude od vašeho předchozího navazujícího magisterského studia výrazně lišit svou formou. Přímá výuka má naprosto minimální zastoupení, větší důraz klademe na vlastní vědecko-výzkumnou činnost.

Doktorské studium je vhodné zejména pro ty z vás, kteří vidí svou kariéru v akademickém prostředí, ať už českém či zahraničním. Není však výjimkou ani to, že absolventi doktorského studijního programu nacházejí uplatnění na zajímavých pozicích v komerční sféře.

Doktorské studium má dvě formy – prezenční a kombinovanou. V případě prezenční formy máte nárok na pravidelné stipendium. Zároveň se očekává větší účast na výuce zajišťované danou katedrou a přítomnost na katedře v rozsahu minimálně 20 hodin týdně. Alternativou je kombinovaná forma, která je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí získat doktorský titul studiem současně při plném pracovním úvazku.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-financi

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Josef Nešleha

Konzultant programu

e‑mail: