Veřejná ekonomika a správa

Rozumět věcem veřejným je skvělá „správa“

Představení studijního programu

Studijní program Veřejná ekonomika a správa je určen nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými), ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či nestátním neziskovém sektoru. Studenti jsou během studia vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti analýzy a argumentace. Získávají nejen hluboké poznatky o systému veřejných financí a správy, ale také o způsobu efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér. Součástí tohoto oboru je také problematika nestátního neziskového sektoru, tzv. non-profit studies.

Praxe

Katedra vypisuje předmět Praxe standardně v každém semestru. Určitá místa v konkrétních firmách nebo úřadech, na jiných katedrách si v případě zájmu o Praxi může student najít sám a požádat učitele předmětu o souhlas s jeho zápisem a absolvováním. Při Praxi student pobývá v určité firmě nebo úřadu nejméně tři týdny (15 pracovních dnů) – a zpravidla také ne déle. Praxi může absolvovat kdykoli během prázdnin, zkouškového období nebo semestru – pobyt na Praxi však nezakládá nárok na omluvu z povinných součástí výuky předmětů, které má student v semestru zapsány. Celkový počet kreditů, který si může připsat za absolvování, záleží na délce trvání Praxe a na její náročnosti a musí jej odsouhlasit učitel, který také do IS MU absolvování předmětu s určitým počtem kreditů potvrdí.

Uplatnění absolventů

Studenti tohoto programu jsou připravováni zejména pro výkon manažerských, ekonomických či administrativních profesí ve veřejném a nestátním neziskovém sektoru.

Absolventi najdou uplatnění především v orgánech veřejné správy, ale také v těch institucích, kde je při ekonomickém rozhodování třeba brát v úvahu regionální aspekty.

Absolventi najdou uplatnění v oblastech jako jsou zaměstnanost a sociální zabezpečení, zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura, tělesná kultura a sport. Uplatnění najdou i jako ekonomové odborně připravení pro sféru bydlení a technické infrastruktury, jakož i pro celou oblast veřejné správy včetně armády, policie, justice, vězeňství apod. Mohou se dobře uplatnit i ve sféře správy daní a cla.

„Na studijní léta v Brně na ESF vzpomínám velmi ráda. Na fakultě panovala přátelská atmosféra a učitelský kolektiv byl profesionální a velmi vstřícný. Cením si zejména znalostí z veřejné ekonomie a financí.“

Lucie Polášková Lucie Polášková
Ředitelka zahraniční kanceláře CzechInvestu v Londýně

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

Chcete vědět víc?

Pro diskusi a sledování aktuálních informací je k dispozici facebookový profil garantujícího pracoviště: "http://www.facebook.com/pg/QKatedraVerejneEkonomieMU"

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.