Veřejná ekonomika a správa

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

V tomto programu se do hloubky zaměřujeme na oblasti veřejných financí, veřejné volby a managementu veřejné správy. Pochopíte, jak funguje stát a jak sestavit státní nebo obecní rozpočet. Poznáte, jak se financuje vzdělávání, zdravotnictví a sociální zabezpečení. Zjistíte, jak pracuje finanční správa nebo co a jak se účtuje a daní.

Naučíme vás zde, jak nastavit takové podmínky, ve kterých budou úřady i firmy fungovat efektivně. Porozumíte daním, dotacím, veřejným zakázkám i volebním systémům – tedy všemu, co denně ovlivňuje váš život. Ať už budete starosta, primátor, ředitel finančního úřadu, fundraiser neziskové organizace, či se nakonec uplatníte v podnikatelské sféře, tak od nás získáte potřebné znalosti i dovednosti pro tyto funkce. Učit vás nebudeme pouze v učebnách, ale vyzkoušíte si i praxi v terénu. Dostanete se tak do organizací veřejné správy, nebo neziskového sektoru.

Máte zájem o výzkum a baví vás týmová práce? Můžete se zapojit do vědecké práce akademiků a spolupracovat s mladými doktorandy, kteří se věnují široké paletě aktivit od ekonomických experimentů po finanční řízení či udržitelný rozvoj. V rámci studia budete mít také možnost získat druhý diplom na jedné z partnerských univerzit ve Francii, Itálii, Finsku či Portugalsku.

Nežijeme jen studiem či výzkumem. Budete součástí oboru, kde se všichni známe, jsme schopni si pomáhat, spolupracovat, ale také se bavit. Pořádáme proto pravidelné společenské akce jako například AKCE Q, IQ PAŘÍ nebo Q[:KVE] PUB. Zde budete mít možnost se spolužáky, vyučujícími i absolventy neformálně posedět nebo si zahrát volejbal a pétanque.

Vaše znalosti budete moci uplatnit v mnoha oborech a na řadě míst. Manažeři, ekonomové a fundraiseři jsou žádaní nejen ve veřejném sektoru, ale i v mnoha velkých neziskových organizacích. Uplatníte se také v korporátu, nebo ve vlastní firmě. Když budete chtít, budete schopni najít práci také mimo ČR, například ve strukturách EU.

Je studium programu pro vás?

  • Přejete si nejen memorovat, ale uplatnit i své kritické a analytické myšlení?
  • Zajímáte se o daně, dotace a veřejné finance obecně?
  • Chcete vědět, jak funguje stát? Láká vás pochopit, proč tolik ekonomických reforem ztroskotalo? A toužíte po tom umět to udělat lépe?

Pokud ano, jste náš člověk a my váš program. A pokud byste rádi na všechno odpověděli kladně, ale máte obavy, že to nezvládnete, nebojte se – pomůžeme vám. Počítáme i s tím, že k nám přijdete z jiné školy a jsme připraveni pracovat s vámi na bezproblémové adaptaci v novém prostředí.

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá v pátek a sobotu. Ve zkouškovém období pak vypisujeme termíny zkoušek tak, abychom vám vyšli co nejvíce vstříc.

Rozumět věcem veřejným je skvělá „správa“

Praxe

Tento studijní program je tradičně s praxí hodně svázaný. Nejen, že zástupci praktiků vystupují ve výuce, ale budete také moci na vlastní kůži poznat, jak to chodí na úřadu či v neziskovce. Pokud si zvolíte předmět Praxe, můžete být na několik týdnů součástí některé z našich partnerských organizací, jimiž jsou např. Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj nebo Nadace Partnerství. V rámci praxí se zapojíte do řešení konkrétních problémů. Zároveň vám umožní diskuze a konzultace se zajímavými a zkušenými kolegy.

Chcete vědět víc?

Pro diskusi a sledování aktuálních informací je k dispozici facebookový profil garantujícího pracoviště: "https://www.facebook.com/QKatedraVerejneEkonomieMU"

Uplatnění absolventů

Obor jsme koncipovali tak, že vám dopředu vaši životní cestu striktně nenalajnuje. Naopak – připravíme vás na to, abyste si v budoucnu mohli zvolit směr, který nejvíce potřebujete. Vaše hluboké znalosti budete moci uplatnit v mnoha oborech a na řadě míst.

Můžete působit jako manažeři, ekonomové nebo fundraiseři. Pracovat přitom můžete v neziskových organizacích i ve veřejném sektoru. Znalosti managementu, způsobů financování odvětví i institucí, práce s lidmi i s daty, ale i svoje další dovednosti můžete uplatnit jak v korporátu, tak ve své vlastní firmě. Uplatníte se i mimo ČR, například ve strukturách EU.

Pokud ale zjistíte, že vás to táhne do byznysu, nebojte se. I pro tuto situaci vás vybavíme dostatečnými znalostmi, navíc budete mít přidanou hodnotu ve formě vědomostí o fungování státní správy a samosprávy.

„Na studijní léta v Brně na ESF vzpomínám velmi ráda. Na fakultě panovala přátelská atmosféra a učitelský kolektiv byl profesionální a velmi vstřícný. Cením si zejména znalostí z veřejné ekonomie a financí.“

Lucie Polášková Lucie Polášková
Ředitelka zahraniční kanceláře CzechInvestu v Londýně

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
  • Univerzita Rennes I, Francie
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Veřejná ekonomika a správa? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Vojtěch Müllner, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:
Logo poskytovatele

Studijní program je realizován projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.