Regionální rozvoj

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Cestovní ruch nebo Projektový management).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Ekonomický a sociální rozvoj není rovnoměrný, a tak na jedné straně existují velmi vyspělé regiony a na druhé straně velmi chudé regiony. Současně to také znamená, že každý region má odlišné předpoklady pro svůj rozvoj. Například některé regiony jsou atraktivní pro průmysl a high-tech podniky, zatímco jiné mají velký potenciál pro cestovní ruch.

Tento program vám kromě běžných ekonomických argumentů umožní zahrnout do svého uvažování i prostorové ekonomické souvislosti. Naučíme vás, jak zhodnotit předpoklady regionů pro různé ekonomické aktivity. Budete také umět připravovat, hodnotit a získávat finanční zdroje na různé rozvojové projekty – např. dopravní, podnikatelské, environmentální nebo cestovního ruchu.

Můžete si vybrat ze dvou specializací, kterými jsou Projektový management a Cestovní ruch. Specializace Projektový management se podrobněji zaměřuje na možnosti širšího rozvoje měst a regionů. Specializace Cestovní ruch klade důraz na význam a rozvoj cestovního ruchu v regionech.

Je studium programu pro vás?

  • Přemýšlíte nad tím, proč mají různé regiony různou ekonomickou úroveň a jak by se dalo pomoci chudším regionům?
  • Zajímá vás cestovní ruch a chcete o něm vědět více?
  • Chcete uplatnit své manažerské dovednosti v managementu obcí, regionů a státu nebo v managementu organizací cestovního ruchu?
  • Láká vás podílet se na rozvojových projektech měst a regionů?
  • Zajímáte se o to, jak mohou státy a regiony podporovat a rozvíjet cestovní ruch?
  • Bavilo by vás připravovat projektové návrhy a žádosti o podporu z národních nebo evropských zdrojů?
  • Chtěli byste pracovat v organizacích, např. ministerstvech či rozvojových agenturách, kde se rozhoduje o přidělení finančních prostředků konkrétním projektům?

Pokud ano, studijní program Regionálního rozvoj je určen pro vás!

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinované formě probíhá zpravidla v šesti soustředěních za semestr, vždy v pátek od 12. hodiny do večera a po celou sobotu.

„Každé místo může být lepší, když víš, jak na to!“

Praxe

Odborná praxe není povinnou součástí učebního plánu. Můžete ale získat kredity za volitelný předmět Praxe a v rámci něho absolvovat odbornou praxi v našich smluvních organizacích nebo v organizaci, kde si sami najdete volné místo pro stážistu. Svou praxi můžete absolvovat kdykoliv v průběhu roku, včetně prázdnin.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy

Uplatnění absolventů

Jedinečná kombinace získaných znalostí a dovedností vám umožní najít prestižní zaměstnání v soukromých i veřejných institucích, počínaje lokální a konče nadnárodní úrovní. Jako naši absolventi budete moci zastávat náročnější odborné pozice ve státní či územní správě a rovněž v podnikatelském sektoru – například v developerských společnostech nebo podnicích cestovního ruchu.

Naši absolventi se také často uplatňují v oblasti dotačního managementu. Zde působí jak na straně přípravy projektů žádajících o národní či evropské zdroje, tak na straně organizací, které o přidělení zdrojů rozhodují.

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Regionální rozvoj? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.