Regionální rozvoj

„Každé místo může být lepší, když víš, jak na to!“

Představení studijního programu

Ekonomický a sociální rozvoj není rovnoměrný, a tak na jedné straně existují velmi vyspělé regiony a na druhé straně velmi chudé regiony. Současně to také znamená, že každý region má odlišné předpoklady pro svůj rozvoj. Například, některé regiony jsou atraktivní pro průmysl a high-tech podniky, jiné mají velký potenciál pro cestovní ruch. Program Regionální rozvoj umožňuje studentům zahrnout do svého ekonomického uvažování i prostorové aspekty ekonomiky. Studenti se naučí nejen zhodnotit předpoklady regionů pro různé ekonomické aktivity, ale velký důraz je položen i na to, aby se naučili připravovat a hodnotit rozvojové projekty (dopravní, podnikatelské, environmentální, cestovního ruchu, apod.) a získávat na ně potřebné finanční zdroje. Zájemci o studium si mohou vybrat ze dvou specializací, kterými jsou Projektový management a Cestovní ruch. Specializace Projektový management se podrobněji zaměřuje na možnosti širšího rozvoje měst a regionů, specializace Cestovní ruch klade těžiště na význam a rozvoj cestovního ruchu v regionech.

Praxe

Odborná praxe není povinnou součástí učebního plánu. Studenti ale mají možnost získat kredity za volitelný předmět Praxe a v rámci něho absolvovat odbornou praxi v našich smluvních organizacích nebo v organizaci, kde si sami najdou volnou pozici. Praxi je možné absolvovat kdykoliv v průběhu roku, vč. prázdnin.

Uplatnění absolventů

Jedinečná kombinace získaných znalostí a dovedností umožňuje absolventům najít prestižní zaměstnání v soukromých i veřejných institucích, počínaje lokální a konče nadnárodní úrovní. Absolventi mohou zastávat náročnější odborné pozice ve státní či územní (krajské, městské) správě a rovněž v podnikatelském sektoru (např. v developerských společnostech nebo podnicích cestovního ruchu). Naši absolventi se často uplatňují v oblasti dotačního managementu, a to jak na straně přípravy projektů žádajících o národní či evropské zdroje, tak na straně organizací, které o přidělení zdrojů rozhodují.

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

Absolvent může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Regionální ekonomie.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.