Finance a právo

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Tento program vám nabízí možnost propojení znalostí z oblastí financí a práva. V jeho průběhu absolvujete zejména předměty z oblasti finančního investování, daňového práva, bankovnictví, pojišťovnictví, práva finančního trhu či ekonomiky a řízení bank nebo pojišťoven. Získáte tak výhodu pro budoucí uplatnění, jelikož se nezaměřuje pouze na oblast financí či pouze na oblast práva.

Teoretické znalosti budete získávat zejména prostřednictvím přednášek a samostudia. Získané znalosti pak budete aplikovat do praxe na seminářích, které jsou vedené zkušenými lektory. Během studia budete pracovat na řadě skupinových projektů a úkolů, díky čemuž se naučíte pracovat v týmu a prezentovat před publikem.

V průběhu studia si zvolíte druhý jazyk. Na výběr dostanete mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, ruštinou či francouzštinou. Zatímco v případě prvního jazyku budete mít výstupní úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce, u druhého jazyka požadujeme výstupní úroveň B2. Kombinace daného typu studia a požadavku na úroveň jazyků pak přispívá k tomu, že své uplatnění naleznete nejen v České republice, ale také v jiných evropských či světových zemích.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás právo a současně svět financí?
  • Chcete si udržet kombinaci světů financí a práva i v rámci navazujícího studia? Dáváte přednost předmětům, které kombinují obě tyto oblasti?
  • Baví vás číst v zákonech a současně nabyté znalosti aplikovat do praxe?
  • Chcete si otevřít cestu pro práci nejen v České republice?
  • Nejste si nyní jisti, jestli vás více přitahuje oblast financí či oblast práva?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

„Studium financí a práva je životní investice“

Praxe

Praxe v tomto programu není povinná. Dobrovolně si však můžete zapsat předmět Praxe. Jeho náplní je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí. Získané poznatky vám tak pomohou nejen v dalším profesním životě, ale zároveň za absolvování předmětu budete oceněni kredity, protože fakulta praxi studentů jednoznačně podporuje.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci

Uplatnění absolventů

Díky ojedinělosti tohoto programu, která je dána kombinací zaměření na finance i právo, získáte velmi lukrativní konkurenční výhodu na trhu práce. Budete se moci uplatnit v oblasti financí, zejména pak v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančních trhů, účetnictví, auditingu, daní či v institucích finanční správy nebo v oblasti práva. Můžete se ucházet i o pozice v právních odděleních finančních institucí, ve státní správě či o pozice v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Finance a právo? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.