Finance a právo

Studium financí a práva je životní investice

Představení studijního programu

Studijní program Finance a právo je mezifakultním studijním programem vyučovaným ve spolupráci Ekonomicko-správní a Právnické fakulty MU, který navazuje na bakalářský studijní program Finance a právo. Studijní program má za úkol nadále prohloubit znalosti v oblasti financí a práva se zaměřením na efektivní řízení finančních a dalších institucí (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, družstevní záložny, penzijní fondy atd.). Cílem studia je osvojení problematiky principů finančního řízení zejména subjektů finančního trhu se zvláštním zřetelem na právní úpravu těchto oblastí. V rámci volitelných předmětů mají studenti možnost prohloubit si znalosti z dalších oblastí spojených s problematikou řízení rizik, dohledu nad finančním trhem, účetních systémů v různých členských státech EU či daňovou tématikou a tomu odpovídající právní regulace.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studijního programu Finance a právo. Studenti ale mají možnost absolvovat volně volitelný kurz Praxe, v rámci něhož absolvují několikatýdenní stáž u vybrané instituce. Vybírat si mohou jednak z předem nabízených institucí, a jednak si mohou navrhnout svou vlastní instituci, kterou však bude muset schválit garant kurzu.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto programu budou odborníky pro oblasti ekonomiky, řízení a podnikání na finančních a kapitálových trzích s výraznou schopností orientace ve složitém právním systému regulujícím tuto oblast. Právě přesah do právní roviny v této oblasti je základním inovačním prvkem studijního programu, který nemá doposud v České republice obdoby, avšak je poptáván především ze strany aplikační sféry, ale i ze strany např. dohledových orgánů nad finančním trhem. Absolventi tak budou disponovat předpoklady pro uplatnění v ekonomických, finančních a právních odděleních finančních institucí a ve státní správě v oblasti finančního a kapitálového trhu, a to zejména ve středním a vyšším managementu, dohledových orgánech, a to jak na úrovni ČR, tak i na úrovni EU.

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Po absolvování navazujícího magisterského studijního programu Finance a právo mohou absolventi dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Finance na Ekonomicko-správní fakultě nebo doktorského studijního programu Finanční právo a finanční vědy na Právnické fakultě.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Josef Nešleha

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.