Jak se přihlásit

Přijímací řízení s nástupem na jaře
 • od 1. srpna 2019 do 30. listopadu 2019

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný obor nebo program.

  Poplatek za jednu přihlášku na ESF MU je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • prosinec 2019

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. V průběhu prosince Vám doručíme do e-přihlášky pozvánku k přijímacímu řízení.

 • 10. ledna 2020

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé podoby. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů.

 • konec ledna 2020

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno po zasedání přijímací komise fakulty. Najdete ho ve své e-přihlášce. 

 • únor 2020

  Zapište se ke studiu

  Spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Teprve po zápisu se stáváte studentem Ekonomicko-správní fakulty MU.

  Řádný termín zápisu: únor 2020

Přijímací řízení s nástupem na podzim
 • od 1. února 2019 do 30. dubna 2019

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program.

  Poplatek za jednu přihlášku na ESF MU je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • konec května 2019

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Na konci května Vám doručíme do e-přihlášky pozvánku k přijímacímu řízení.

 • 12. – 13. června 2019

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé podoby. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů.

 • konec června – začátek července 2019

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno po zasedání přijímací komise fakulty. Najdete ho ve své e-přihlášce. 

 • červenec a září 2019

  Zapište se ke studiu

  Spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Teprve při zápisu se stáváte studentem Ekonomicko-správní fakulty MU.

  Řádný termín zápisu: 29. 7. 2019 (prezenční studium), 29. 8. 2019                                        (kombinované studium)
  Náhradní termín zápisu: 29. 8. 2019 (prezenční studium), září 2019 (kombinované studium)

Podat přihlášku

Studijní oddělení

telefon: 549 49 4548, 7572
e‑mail: