Jak se přihlásit

Přijímací řízení s nástupem na jaře
 • od 1. srpna 2020 do 30. listopadu 2020

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný obor nebo program.

  Poplatek za jednu přihlášku na ESF MU je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • prosinec 2020

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. V průběhu prosince Vám doručíme do e-přihlášky pozvánku k přijímacímu řízení.

 • 7. ledna 2021

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé podoby. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů.

 • leden 2021

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno po zasedání přijímací komise fakulty. Najdete ho ve své e-přihlášce. 

 • leden 2020

  Zapište se ke studiu

  Spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Teprve po zápisu se stáváte studentem Ekonomicko-správní fakulty MU.

  Řádný termín zápisu: 28. 1. 2021

Přijímací řízení s nástupem na podzim
 • od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program.

  Poplatek za jednu přihlášku na ESF MU je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • konec května 2020

  Čekejte na informace

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. 

  15. 5.  2020 Akademický senát ESF MU schválil nové podmínky přijímacího řízení. O dalším vývoji budete informováni do konce měsíce května.

   

 • 8. – 9. června 2020 - zrušeno

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia byla zrušena.

  Uchazečům, kteří si podali přihlášku na program vyučovaný pouze na ESF MU (platí i pro program Hospodářská politika a mezinárodní vztahy a obor Podniková informatika) byla přijímací zkouška prominuta a byli přijati.

  Uchazečům s podanou přihláškou do sdružených studií tj. program ESF MU + FF MU nebo PřF MU byla prominuta přijímací zkouška na ESF MU, ale nadále se musí řídit instrukcemi i z druhé fakulty, která program zaštiťuje. 

  15. 5. 2020 schváli Akademický senát ESF MU nové podmínky přijímacího řízení.

 • konec června – začátek července 2020

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí (v případě sdružených studií) bude zveřejněno po zasedání přijímací komise fakulty. Najdete ho ve své e-přihlášce. Uchazečům, kteří si podali přihlášku na program vyučovaný pouze na ESF MU (platí i pro program Hospodářská politika a mezinárodní vztahy a obor Podniková informatika) byla přijímací zkouška prominuta a byli přijati.

 • červenec a září 2020

  Zapište se ke studiu

  Spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Teprve při zápisu se stáváte studentem Ekonomicko-správní fakulty MU.

  Řádný termín zápisu: 28. července 2020 (prezenční studium) a 7. září 2020 (prezenční a kombinované studium)
  Náhradní termín zápisu: 7. září 2020 (prezenční studium), dle individuální domluvy (kombinované studium)

Podat přihlášku

Studijní oddělení

telefon: 549 49 4166, 7572
e‑mail: