Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Vztahy je důležité poznat

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Studium tohoto programu představuje jedinečnou interdisciplinární kombinaci pokročilejší ekonomie a hospodářské politiky s klíčovými předměty oboru mezinárodní vztahy. Tato kombinace vám přinese hlubší průnik do vzájemně propojených oblastí ekonomie a mezinárodní politiky, které jsou běžněji vyučovány odděleně.

V rámci hospodářsko-politické problematiky se ve studiu zaměřujeme na prohloubení poznatků v ekonomické teorii a jejich použití v různorodých oblastech hospodářské politiky. Důraz klademe na historické a politické souvislosti, zatímco váha kvantitativní analytické dimenze je v tomto programu oslabena. V rámci problematiky mezinárodních vztahů se soustředíme na mezinárodní politickou ekonomii doplněnou teoriemi a dějinami mezinárodních vztahů. Zde klademe větší důraz na ekonomickou dimenzi mezinárodních vztahů, naopak oslabena je bezpečnostní a strategická dimenze.

Konkrétněji se studium věnuje zejména hospodářským dějinám a dějinám mezinárodních vztahů; ekonomické teorii a teorii mezinárodních vztahů; ekonomické geografii a geopolitice; hospodářské politice a mezinárodní politické ekonomii.

Program je ideální zejména pro ty z vás, kteří jste absolvovali bakalářský program v kombinaci hospodářská politika - mezinárodní vztahy. Je však dostupný také pro absolventy bakalářských studijních programů v ekonomických oborech i politických vědách. Studijní plán věnuje prostor adaptaci studentů ekonomických oborů na politické vědy a obráceně.

Jako absolventi tohoto programu získáte výbornou kvalifikaci pro práci nejen ve veřejné a státní správě nebo v mezinárodních institucích, ale také v mnoha dalších ekonomických profesích soukromé sféry. Každá významná firma potřebuje ekonoma, který se umí rychle a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice a politice.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímají vás mezinárodní dopady ekonomického vývoje jednotlivých národů?
  • Chcete porozumět dopadům mezinárodní politiky na ekonomiku?
  • Láká vás detailněji poznat, jaké jsou perspektivy vývoje ekonomického a mezinárodního postavení Spojených států amerických, Evropské unie, Číny nebo Ruska?
  • Chcete poznat pro a proti přijetí eura v České republice?
  • Bavilo by vás vyhodnocovat hospodářské a mezinárodní důsledky státního zadlužení?
  • Zajímáte se o otázky, jak ovlivňují domácí ekonomiku a světový vývoj mezinárodní instituce jako je Světová obchodní organizace (WTO), Světová banka (WB) nebo Mezinárodní měnový fond (IMF)?
  • Chtěli byste poznat, kdy je nerostné bohatství pro zemi prokletím a kdy výhodou?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Součástí navazujícího magisterského programu není povinná praxe. Dobrovolně si však můžete zapsat předmět Stáž. V jeho rámci si budete moci zařídit stáž v instituci nebo firmě podle vašeho výběru, pokud bude mít vztah k oboru.

Další možnost, jak nabrat praktické zkušenosti, nabízí program Erasmus+. V jeho rámci se můžete dostat do různých institucí, kde získáte cenné praktické zkušenosti. Naše katedra má tradici spolupráce například se zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu, kanceláří CZELO v Bruselu, AccessEU! - EEIG nebo s Českým centrem v Paříži.

Uplatnění absolventů

Hlavním benefitem absolventů tohoto programu jsou kvalitní znalosti pokročilé ekonomie a hospodářské politiky obohacené o znalosti mezinárodních vztahů. Tyto dovednosti vám umožňují nalézt uplatnění v oblastech vrcholné státní správy. Zde se můžete angažovat například při tvorbě hospodářské politiky na ministerstvech, v reprezentaci ČR v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních ekonomických institucí.

Pracovat můžete také v oblasti zahraniční obchodní politiky, tvorby společné obchodní politiky, nebo v podnikové a soukromé sféře s nadnárodní působností, či v oblasti organizovaných zájmů. Uplatnění naleznete také jako analytici obchodní a hospodářské politiky, ve vědě a výzkumu, v žurnalistice či v akademické sféře.

V minulých letech našli absolventi uplatnění např. v následujících profesích: vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR; analytik v Inštitútu finančnej politiky při Ministerstvu financí SR; analytik ve společnosti CzechInvest; projektový manažer v Barclays Investment Bank; specialista na řízení aktiv a pohledávek v ČSOB; specialista na personalistku a kvalifikace v Komerční bance; asistent auditora ve společnosti Ernst & Young.

„Štúdium na MU sa vyznačuje veľmi dobrou kvalitou a bolo pre mňa výnimočnou skúsenosťou. Obor Hospodářská politika a mezinárodní vztahy efektívne spája ekonómiu, politickú ekonómiu, históriu, geopolitiku a disponuje výborným učiteľským zborom. Medzifakultné štúdium na dvoch fakultách je náročné, ale ponúka širokú škálu zaujímavých predmetov.“

Vladimír Peciar Vladimír Peciar
Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Program vás kvalitně připraví pro doktorské studium ať již programu Ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě nebo programu Mezinárodní vztahy a Evropská politika na Fakultě sociálních studií.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-ekonomie

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: