Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Navazující magisterské studium v  prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studium tohoto programu představuje jedinečnou interdisciplinární kombinaci pokročilejší ekonomie a hospodářské politiky s klíčovými předměty oboru mezinárodní vztahy. Tato kombinace vám přinese hlubší průnik do vzájemně propojených oblastí ekonomie a mezinárodní politiky, které jsou běžněji vyučovány odděleně.

V rámci hospodářsko-politické problematiky se ve studiu zaměřujeme na prohloubení poznatků v ekonomické teorii a jejich použití v různorodých oblastech hospodářské politiky. Důraz klademe na historické a politické souvislosti, zatímco váha kvantitativní analytické dimenze je v tomto programu oslabena. V rámci problematiky mezinárodních vztahů se soustředíme na mezinárodní politickou ekonomii doplněnou teoriemi a dějinami mezinárodních vztahů. Zde klademe větší důraz na ekonomickou dimenzi mezinárodních vztahů, naopak oslabena je bezpečnostní a strategická dimenze.

Konkrétněji se studium věnuje zejména hospodářským dějinám a dějinám mezinárodních vztahů; ekonomické teorii a teorii mezinárodních vztahů; ekonomické geografii a geopolitice; hospodářské politice a mezinárodní politické ekonomii.

Program je ideální zejména pro ty z vás, kteří jste absolvovali bakalářský program v kombinaci hospodářská politika - mezinárodní vztahy. Je však dostupný také pro absolventy bakalářských studijních programů v ekonomických oborech i politických vědách. Studijní plán věnuje prostor adaptaci studentů ekonomických oborů na politické vědy a obráceně.

Jako absolventi tohoto programu získáte výbornou kvalifikaci pro práci nejen ve veřejné a státní správě nebo v mezinárodních institucích, ale také v mnoha dalších ekonomických profesích soukromé sféry. Každá významná firma potřebuje ekonoma, který se umí rychle a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice a politice.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímají vás mezinárodní dopady ekonomického vývoje jednotlivých národů?
  • Chcete porozumět dopadům mezinárodní politiky na ekonomiku?
  • Láká vás detailněji poznat, jaké jsou perspektivy vývoje ekonomického a mezinárodního postavení Spojených států amerických, Evropské unie, Číny nebo Ruska?
  • Chcete poznat pro a proti přijetí eura v České republice?
  • Bavilo by vás vyhodnocovat hospodářské a mezinárodní důsledky státního zadlužení?
  • Zajímáte se o otázky, jak ovlivňují domácí ekonomiku a světový vývoj mezinárodní instituce jako je Světová obchodní organizace (WTO), Světová banka (WB) nebo Mezinárodní měnový fond (IMF)?
  • Chtěli byste poznat, kdy je nerostné bohatství pro zemi prokletím a kdy výhodou?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

„Vztahy je důležité poznat“

Praxe

Součástí navazujícího magisterského programu není povinná praxe. Dobrovolně si však můžete zapsat předmět Stáž. V jeho rámci si budete moci zařídit stáž v instituci nebo firmě podle vašeho výběru, pokud bude mít vztah k oboru.

Další možnost, jak nabrat praktické zkušenosti, nabízí program Erasmus+. V jeho rámci se můžete dostat do různých institucí, kde získáte cenné praktické zkušenosti. Naše katedra má tradici spolupráce například se zastoupením Jihomoravského kraje při EU v Bruselu, kanceláří CZELO v Bruselu, AccessEU! - EEIG nebo s Českým centrem v Paříži.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-ekonomie

Infosheet o programu ke stažení: https://mve.fss.muni.cz/media/3221336/infosheet-web_4.jpg

Uplatnění absolventů

Hlavním benefitem absolventů tohoto programu jsou kvalitní znalosti pokročilé ekonomie a hospodářské politiky obohacené o znalosti mezinárodních vztahů. Tyto dovednosti vám umožňují nalézt uplatnění v oblastech vrcholné státní správy. Zde se můžete angažovat například při tvorbě hospodářské politiky na ministerstvech, v reprezentaci ČR v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních ekonomických institucí.

Pracovat můžete také v oblasti zahraniční obchodní politiky, tvorby společné obchodní politiky, nebo v podnikové a soukromé sféře s nadnárodní působností, či v oblasti organizovaných zájmů. Uplatnění naleznete také jako analytici obchodní a hospodářské politiky, ve vědě a výzkumu, v žurnalistice či v akademické sféře.

V minulých letech našli absolventi uplatnění např. v následujících profesích: vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR; analytik v Inštitútu finančnej politiky při Ministerstvu financí SR; analytik ve společnosti CzechInvest; projektový manažer v Barclays Investment Bank; specialista na řízení aktiv a pohledávek v ČSOB; specialista na personalistku a kvalifikace v Komerční bance; asistent auditora ve společnosti Ernst & Young.

„Štúdium na MU sa vyznačuje veľmi dobrou kvalitou a bolo pre mňa výnimočnou skúsenosťou. Obor Hospodářská politika a mezinárodní vztahy efektívne spája ekonómiu, politickú ekonómiu, históriu, geopolitiku a disponuje výborným učiteľským zborom. Medzifakultné štúdium na dvoch fakultách je náročné, ale ponúka širokú škálu zaujímavých predmetov.“

Vladimír Peciar Vladimír Peciar
Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2022)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Hospodářská politika a mezinárodní vztahy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.