Počítačová lingvistika

Mé počítače mi rozumějí.

Podat přihlášku

Co se naučíte

Proč se stát počítačovým lingvistou? A co si pod tím vůbec představit? Jde především o pohled do dvou odlišných světů, které se navzájem potřebují více, než se zdá. Budete rozumět přirozeným i programovacím jazykům a zjistíte, že ani tak tradiční obor, jakým je lingvistika, se v dnešní době neobejde bez moderní techniky. Čeká vás studium v nevelké komunitě lidí, které spojuje stejný zápal pro věc a ochota ke vzájemné pomoci. Budete se věnovat:

  • jazykovědě (fonologii, morfologii, syntaxi, historické češtině i spisovnému jazyku a umění kultivovaného vyjadřování), 
  • specializovaným předmětům oboru (korpusové lingvistice, počítačové lexikografii, ale i matematice, statistice a algoritmizaci jazyka), 
  • informatice (základům programování, logice, umělé inteligenci, počítačovému zpracování řeči či strojovému zpracování textu).

Při exkurzích navštívíte akademická a komerční pracoviště, zúčastníte se přednášek předních odborníků z oboru. Začleníte se do týmové práce na projektech propojujících zájem o jazyk s informatikou. Průběžně se budete moci účastnit nejrůznějších stáží v prosperujících firmách. V rámci zahraničních studijních pobytů rozšíříte své jazykové znalosti a nahlédnete do počítačové lingvistiky v jiných zemích.

Po absolvování studia budete lingvistou schopným rozumět řeči počítačů, a ty budou na oplátku rozumět vám.

Program jako jediný v České republice nabízí proniknutí do tajů počítačové lingvistiky už v rámci bakalářského studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

  • Máte rádi češtinu a nebojíte se počítačů? Máte rádi počítače a nebojíte se češtiny? 
  • Chcete se věnovat poznávání jazyka, ale nenacházíte zalíbení ve studiu literatury? 
  • Láká vás skloubit humanitní a přírodovědné vzdělání a těžit ze všestrannosti a ojedinělosti této kombinace? 
  • Hledáte studium, při němž můžete nabyté znalosti okamžitě upotřebit v praxi – na brigádách, stážích či v projektech?

Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak je tento program přesně pro vás.

„Studium počítačové lingvistiky je životní styl. Cítím se být součástí sdílné a entuziastické komunity, ve které poznáváme své hranice a vzájemně se motivujeme k jejich posouvání. Obor vnímám jako progresivní, neexistuje v něm buď, anebo (konkrétně lingvistika, nebo IT). Tím odráží komplexní potřeby dnešního světa, což ostatně zejména naše generace vyhledává.“

Lucie Brychtová Lucie Brychtová
studentka počítačové lingvistiky

Praxe

Program nemá praxi jako povinnou součást výuky, o brněnských studentech počítačové lingvistiky však vědí přední firmy oboru a nabízejí jim již v průběhu bakalářského studia množství zajímavých brigád a stáží i účast na dlouhodobých nebo jednorázových projektech. Budete tak mít možnost získat cenné zkušenosti – ať už jako odborní poradci při tvorbě a úpravě textů, nebo jako dokumentátoři, anotátoři či analyzátoři jazykových dat v IT firmách.

Chcete vědět víc?

http://cestina.phil.muni.cz/

https://www.facebook.com/lingvistika/

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského programu Počítačová lingvistika mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni tohoto nebo příbuzného programu. Jsou rovněž připraveni na vstup do praxe. Pokud inklinují více k lingvistice, nalézají uplatnění jako korektoři, copywriteři či editoři, jsou žádáni na pozice odborných pracovníků ve veřejnoprávních médiích a podobně. Mají-li blíže k informatice, pracují nejen v tuzemských, ale i v zahraničních IT firmách jako lokalizační inženýři, data masteři nebo vývojáři.

„Na počítačové lingvistice jsem se naučil, že mezi vyučujícími a studenty nemusí být propast, ale že si mohou vzájemně pomáhat. Navíc mohu získané znalosti o zpracování jazyka využívat ve své vlastní firmě, která se zabývá vývojem výukových aplikací.“

Richard Holaj Richard Holaj
absolvent, jednatel a spoluzakladatel EVE Technologies

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ne.

Oborová zkouška: počítačový test. ano

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, 1. na základě olympiády v českém jazyce či v matematice, 2. na základě prospěchu z předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, český (slovenský) jazyk, informatika, matematika. Bližší informace a formulář pro prominutí přijímací zkoušky viz více zde U studentů, jejichž mateřským jazykem není čeština, se předpokládá znalost českého jazyka na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů.
  • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.
  • Uchazeči budou seřazeni do konečného pořadí podle hodnocení oborového testu.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.