Transparentnost a rovné příležitosti

Jak u nás vypadá výběrové řízení?

Ekonomicko-správní fakulta je hrdým nositelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí. V procesu náboru a výběru postupujeme v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Fakulta podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci.

Výběrová řízení jsou na ESF MU upravena Řádem výběrového řízení MU, jsou otevřená, transparentní a řídí se principem hodnocení na základě dosažených výsledků (tzv. OTM-R policy). Dále se řídí fakultními pravidly, která jsou veřejně dostupná, seznámit se s nimi můžete zde.

Při obsazování pracovních míst, a to i po skončení výběrového řízení, jsou zachovány zásady ochrany osobních údajů. Výsledky výběrových řízení jsou zveřejňovány na webu MU.

Jak u nás vypadá proces výběrového řízení?

 • Chci pracovat na ESF

  V sekci Volná místa naleznete všechny aktuální pracovní pozice. Pomocí elektronické přihlášky nám pošlete životopis a motivační dopis, případně další požadované dokumenty.

 • Zaslání životopisu

  Ze zaslaných životopisů vybereme vhodné uchazeče a uchazečky. Vyhodnocení životopisů je součástí prvního kola výběrového řízení a trvá zpravidla 2 až 4 týdny. Nejvhodnější kandidáty následně oslovíme a pozveme do druhého kola, které může proběhnout také on-line.

 • Osobní setkání

  Pokud jsme vás vybrali, zavoláme vám a pozveme vás na pohovor. Obvykle se jej účastní zástupce HR, přímý nadřízený a někdo z potenciálních kolegů. Může nás být třeba i pět, ale nelekejte se, je to proto, abychom dokázali lépe posoudit jednotlivé uchazeče. U některých pracovních pozic využíváme i další možnosti k prokázání vašich pracovních schopností a dovedností. Můžete se tak setkat například s požadavkem na:

  • zpracování případových studií,
  • osobnostní testy,
  • realizaci prezentace či přednášky,
  • ověření referencí.
 • Nabídka

  Většinou vám už po tomto kole dáme vědět, zda jsme vás vybrali, nebo ne. Činíme tak zpravidla telefonicky a následně zasíláme emailem pracovní nabídku, ve které shrneme podmínky spolupráce.

  S výsledkem samozřejmě seznámíme všechny, kteří ve výběrovém řízení neuspěli.

  Pro nově nastupující máme připravený adaptační program, který jim usnadní orientaci v novém pracovním prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.