Veřejná ekonomika a správa

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Jaké jsou hlavní výhody studia? Daly by se popsat jedním slovem – variabilita. Program se nezaměřuje na úzký okruh vědomostí, ale dodá vám takové znalosti a dovednosti, které z vás udělají flexibilního člověka připraveného na změny. Naučíte se rozlišit podstatné od nepodstatného. Budete se orientovat v ekonomice, veřejné správě, byznysu i sociální oblasti. A to vše s mezinárodními přesahy.

Jak studium probíhá? Ano, i my vás budeme učit klasickým způsobem ve třídě. Klademe ale velký důraz na výuku formou cvičení a workshopů – řadu věcí se totiž naučíte jedině tím, že je sami uděláte. I teorii vás budou učit lidé, kteří mají praktické zkušenosti a vysokou odbornost. Budete mít také možnost vyzkoušet si svoje schopnosti a ověřit teoretické znalosti během studia v praxi ve vybraných institucích veřejné správy či v neziskovém sektoru – například na Krajském úřadu JMK, magistrátu města Brna, Ministerstvu financí ČR nebo v nadaci Partnerství.

Chcete se podílet na životě svého programu? Není problém. Když budete chtít, můžete si s kolegy studenty i vyučujícími být skutečně blízko. Budete mít jak možnost spolupráce na výzkumu, tak i účasti na neformálních akcích katedry. Studenti také pravidelně jezdí na vícedenní tematické exkurze po Česku i do zahraničí. Vytváříme komunitu.

Vaši variabilitu a flexibilitu dále podpoříme výukou jazyků a IT. Kromě toho můžete využít zázemí Masarykovy univerzity a naučit se něčemu i z jiných oborů v rámci volitelných předmětů. Samozřejmě vám univerzita nabízí i možnosti sportovat, či získat různé soft skills. A protože si uvědomujeme, že žijeme v globalizovaném prostředí, tak podporujeme naše studenty i ve výjezdech mimo ČR. Za hranicemi se toho naučíte mnoho, a to nemusíte ani všechen čas věnovat studiu.

Veřejný sektor je všudypřítomný. Je světem sám o sobě, ale zasahuje také do fungování firem a života občanů. Vaše uplatnění bude tedy velmi široké. Pokud budete chtít, naučíte se sestavit rozpočet státu či obce, ale budete také vědět, jak a co zaúčtovat nebo zdanit. Dokážete nastavit takové podmínky, ve kterých budou úřady i firmy fungovat efektivně.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Přejete si nejen memorovat, ale uplatnit i své kritické a analytické myšlení?
  • Zajímáte se o daně, dotace a veřejné finance obecně?
  • Chcete vědět, jak funguje stát?
  • Chcete pochopit, proč tolik ekonomických reforem ztroskotalo?
  • A toužíte po tom umět to udělat lépe?

Pokud ano, jste náš člověk a my váš program. A pokud byste rádi na všechno odpověděli kladně, ale máte obavy, že to nezvládnete, nebojte se – pomůžeme vám.

Rozumět věcem veřejným je skvělá „správa“

„Obor Veřejná ekonomika a správa jsem si vybral, protože se zajímám o veřejné dění. S odstupem času můžu potvrdit, že jsem si vybral dobře, zvolený obor mě baví. Jedna z věcí, kterou opravdu oceňuji, je možnost sledovat přednášky vybraných předmětů live, nebo i zpětně ze záznamu. Tuto možnost nejvíce využívám před přípravou na zkoušky. Jsem rád, že si můžu vybírat z velmi pestré škály předmětů i nad rámec naší fakulty. A vlastně jsem rád, že mi moje univerzita poskytuje dobrý teoretický základ, který pak využívám v zaměstnání i v běžném životě.“

Vojtěch Půček Vojtěch Půček
student Veřejné ekonomiky a správy

Praxe

Je pro vás důležitý nejen solidní teoretický background, ale také praktická zkušenost? Studijní program je tradičně s praxí hodně svázaný. Nejen, že zástupci praktiků vystupují ve výuce, ale každý student programu může na vlastní kůži poznat, jak to chodí na úřadu či v neziskovce. Pokud si zvolíte předmět Praxe, můžete být na několik týdnů součástí některé z našich partnerských organizací, jimiž jsou např. Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj nebo Nadace Partnerství.

Smyslem praxí je zapojení se do řešení konkrétních problémů a umožnění diskuze a konzultace se zajímavými a zkušenými kolegy.

Chcete vědět víc?

Pro diskusi a sledování aktuálních informací je k dispozici facebookový profil garantujícího pracoviště: "http://www.facebook.com/pg/QKatedraVerejneEkonomieMU"

Uplatnění absolventů

Budete zcela univerzální ekonomové s přidanou hodnotou skvělé orientace v prostředí veřejné správy a veřejných financí. Mezi našimi absolventy najdete manažerku kvality na krajském úřadu, ředitele okresní hospodářské komory, metodika Nejvyššího kontrolního úřadu, odborného radu na ministerstvu a řadu těch, kteří se skvěle uplatnili například ve vedení obcí.

S námi se neztratíte.

„Nevím, jestli jsem si byla v prvním ročníku jistá, jaké povolání budou po škole dělat, rozhodně jsem však věděla dvě věci: že obor VES je natolik variabilní, abych si v budoucnu mohla zvolit to, co pro mne bude v danou chvíli příhodné; a že právě pro tuto výhodu stojí za to školu dostudovat. Cesta k tomuto cíli – studium samotné – mi dala široký rozhled, důležitý nadhled a ukázala další možné cesty životem.“

Jarmila Beránková Jarmila Beránková
Manažerka kvality, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Veřejná ekonomika a správa? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Vojtěch Müllner, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.