Zápis do studia

ZÁPIS DO STUDIA NA ESF MU

Podrobné informace budou včas aktualizovány.

Termín vložení konverze maturitního vysvědčení: do 16. 6. 2024

Termín vložení konverze dokladu o znalosti českého jazyka: do 16. 6. 2024
(dokládají pouze uchazeči ze zahraničí) 

Termín zápisu: 27. 6. - 30. 6. 2024
Forma zápisu: ONLINE (distanční forma)

Náhradní termín zápisu: pouze po individuální domluvě

Po online zápise budou studenti muset provést ztotožnění osoby. Proces "ztotožnění" bude probíhat primárně online pomocí Identitaobcana.cz. Pokud dosud Identitu občana nemáte, zřiďte si ji již nyní!

Jak a do kdy musím dodat konverzi maturitního vysvědčení a doklad o znalosti českého jazyka?

Složili jste maturitní zkoušku v České republice nebo v zahraničí, ale Česká republika má uzavřenou ekvivalenční dohodu (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Německo).

Doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou (maturitní vysvědčení) dodejte konverzí dokumentu do e-přihlášky, nejpozději do 16. 6. 2024. Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
Konverzi maturitního vysvědčení musí doložit i uchazeč, který již na MU studuje nebo studoval.

Uchazeči ze zahraničí, kteří dokládají předchozí vzdělání absolvované v zahraničí, a to nostrifikací nebo verifikací, jsou povinni doložit znalost českého jazyka. Doklad o znalosti českého jazyka jsou zahraniční uchazeči povinni dodat konverzí dokumentu do e-přihlášky, nejpozději do 16. 6. 2024. Uchazeči ze Slovenska zkoušku z českého jazyka nedokládají.

Postup pro vložení konverze maturitního vysvědčení a dokladu o znalosti českého jazyka:

a) Vstupte do své e-přihlášky: https://is.muni.cz/prihlaska/

b) Po přihlášení klikněte na tlačítko Upravit v části Chcete něco doplnit nebo změnit? Studium, zkoušky a dokumenty.

Bez popisku

c) Do rubriky Dokumenty k zápisu vložte konverzi (soubor) maturitního vysvědčení, případně i konverzi dokladu o znalosti českého jazyka (druhý soubor). Věnujte pozornost pokynům a datu, do kdy je možné dokumenty vkládat. Dokumenty vkládejte do příslušné rubriky co nejdříve po jejich obdržení.

d) Dokument/y vložte pomocí odkazu Vyberte přílohy a soubor/y vyhledejte ve svém počítači, nebo soubor/y přetáhněte myší do vyznačeného pole.

Pokud nebudete mít maturitní vysvědčení do 16. 6. 2024 kontaktujte studijní oddělení.

Složili jste maturitní zkoušku v zahraničí, ale Česká republika nemá uzavřenou ekvivalenční dohodu

Konverzi dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou (nostrifikace nebo verifikace) a konverzi dokladu o znalosti českého jazyka dodejte do e-přihlášky co nejdříve, nejpozději do 16. 6. 2024.

Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

Nostrifikace = rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, nostrifikaci provádí krajské úřady zde
Verifikace
= ověření zahraničního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/overeni-predchoziho-zahranicniho-vzdelani

Pokud nebudete mít Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání do 16. 6. 2024 kontaktujte studijní oddělení.

Kdy probíhá zápis a jak se zapíši do studia?

Zápis do studia probíhá 27. 6. - 30. 6. 2024 v aplikaci E-přihláška.

Připravili jsme pro Vás stručný přehled kroků, které Vás dovedou k úspěšnému zápisu do studia na ESF MU.

Jednotlivé kroky:

1. Ve své e-přihlášce nově najdete od 27. 6. 2024 nové tlačítko “Zapsat se do studia”.

Bez popisku

2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:

  1. Souhlas se zápisem do studia
  2. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
  3. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Bez popisku

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko “Zapsat do studia”, dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu

3. Pod potvrzením ve znění „Zápis do studia proběhl úspěšně“ najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko „Přihlásit do IS MU“, které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Bez popisku

4. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit do IS MU“ se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.

Bez popisku

5. Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu „osoba neztotožněna“, což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. Pro vstup do aplikace, která Vás procesem ztotožnění provede, stačí kliknou na tlačítko „ověřit totožnost“.

Bez popisku

Jak se „ztotožním“?

Ztotožnění proveďte co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2024, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu. Uchazeči, kteří již na MU studovali, jsou již ztotožněni (ztotožnění se jim nebude nabízet).

1. Proces "ztotožnění" bude na ESF probíhat přes Identitu občana:

Identitaobcana.cz 
Portál Identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele on-line služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti on-line slouží různé identifikační prostředky.

Ověřit přes portál Identitaobcana.cz

2. Uchazeči, kteří dokládají ukončené středoškolské vzdělání nostrifikací nebo verifikací, proces "ztotožnění" provedou pomocí on-line videohovoru:

On-line pomocí videohovoru
Pro ztotožnění budete potřebovat zařízení s kamerou a mikrofonem a doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud je to možné, použijte prosím integrovanou webkameru v notebooku nebo externí kameru připojenou ke stolnímu počítači.

Aplikace uživatele celým procesem postupně provede, stačí následovat zobrazené pokyny. Osoba postupně potvrdí, že chce ověřit totožnost, zaznamená svůj obličej a doklad totožnosti. Po ukončení nahrávání je žádost o ztotožnění automaticky zpřístupněna pracovníkům studijního oddělení, příp. dalším pověřeným osobám. Je-li videozáznam v pořádku, je žádost o ztotožnění schválena a uživateli je zaslán automatický e-mail s odkazem pro nastavení nového primárního hesla do IS MU. Poté je celý proces úspěšně dokončen.

Ověřit pomocí videohovoru

 

Pokud si nebudete vědět rady, využijte nápovědu: https://is.muni.cz/auth/napoveda/jine/ztotozneni

Jak se "vyfotím"?

Veškeré informace týkající se focení naleznete zde: https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob

Fotografii si zajistěte co nejdříve, neboť fotografie v IS MU je nutná pro vyhotovení ISIC karty a Průkazu studenta.

CO MUSÍM UDĚLAT PO ZÁPISU

Prezenční bakalář

Jak si objednám ISIC kartu?

ISIC kartu lze objednat nejpozději do 31. 10. 2024 následujícím způsobem:

Po přihlášení na http://is.muni.cz kliknete na Obchodní centrum (levý sloupec) → ESF → Průkazy studenta → Bakalářské a magisterské studium → vyberete příslušnou kartu. Studenti, kteří nemají nebo neměli ISIC kartu vydanou MU, si objednávají: ISIC karta studenta 1. ročníku. Studenti, kteří měli ISIC kartu vydanou MU a ztratili ji, byla jim odcizena nebo poškozena, si objednávají: Nový průkaz studenta – při ztrátě, krádeži nebo poškození.

Platební údaje Vám budou zaslány na Váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude Vaše objednávka zrušena. Není možné vystavit ISIC kartu, pokud nemáte v IS MU fotografii. Kartu Vám vydáme v úředních hodinách na studijním oddělení. V případě, že již ISIC kartu vlastníte z jiného studia na ESF nebo na jiné fakultě MU, zápisem do studia se Vám automaticky aktivuje i do jakéhokoliv nového studia na MU. Novou kartu si tedy již neobjednáváte.

Jak si zaregistruji předměty?

Informační systém Masarykovy univerzity obsahuje podrobný návod k agendě registrace a zápisu předmětů: https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/registrace.

Pro postup do druhého semestru je nutné získat nejméně 20 kreditů za úspěšně absolvované předměty. Pokud Váš studijní plán pro první semestr neobsahuje předměty v minimální hodnotě 20 kreditů, je nezbytné si zapsat další předměty např. z nabídky vyššího semestru, jiného programu nebo z nabídky volitelných předmětů (viz Studijní katalog, zde: https://www.econ.muni.cz/studenti/katalog).

Registrace předmětů (vyjma tělesné výchovy) probíhá do 31. 7. 2023. Po tomto datu není registrace předmětů možná.
Zápis předmětů probíhá od 4. 9. 2023 od 17:00. Od tohoto termínu lze také v zapsaných předmětech provádět změny a to nejpozději do 1. 10. 2023. Zápis do seminárních skupin předmětů, které mají přednášky i cvičení probíhá od 5. 9. 2023 od 17:00 do 1. 10. 2023. Účast v seminárních skupinách je povinná a bez jejich absolvování nelze předmět úspěšně ukončit. Prostudujte si požadavky jednotlivých předmětů.

Informace k povinné tělesné výchově (během studia máte povinnost získat 2 kredity):
Registrace předmětů TV bude na FSpS spuštěna od 1. 8. 2023.
Základní informace k TV
Povinná tělesná výchova
Nejčastější dotazy k TV

Rozvrh bude zveřejněn od 21. 8. 2023. Výuka probíhá od 18. 9. 2023 do 22. 12. 2023 (viz harmonogram akademického roku, který naleznete zde: https://www.econ.muni.cz/studenti/harmonogramy).

PRO POSTUP DO DRUHÉHO SEMESTRU JE NUTNÉ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT PŘEDMĚTY ZA MINIMÁLNĚ 20 KREDITŮ.

DO KREDITŮ PRO POSTUP SE NEPOČÍTAJÍ KREDITY ZA UZNANÉ PŘEDMĚTY.

Jak si zařídím koleje?

Harmonogram rezervací a ubytování: https://www.skm.muni.cz/aktuality/informace-k-harmonogramu-rezervaci-na-akademicky-rok-2023-2024

Aktuální informace týkající se ubytování na kolejích: http://www.skm.muni.cz/kolej

Kombinovaný (profesní) bakalář

Jak si objednám Průkaz studenta?

Průkaz studenta lze objednat nejpozději do 31. 10. 2024 následujícím způsobem:
Po přihlášení na http://is.muni.cz kliknete na Obchodní centrum (levý sloupec) → ESF → Průkazy studenta → Bakalářské a magisterské studium -> vyberete příslušnou kartu. Studenti, kteří nemají nebo neměli kartu vydanou MU, si objednávají: Kombinované studium.

Platební údaje Vám budou zaslány na Váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude Vaše objednávka zrušena. Není možné vystavit Průkaz studenta, pokud nemáte v IS MU fotografii. Kartu Vám vydáme v úředních hodinách na studijním oddělení. V případě, že již kartu vydanou MU vlastníte z jiného studia na ESF nebo na jiné fakultě MU, zápisem do studia se Vám automaticky aktivuje i do jakéhokoliv nového studia na MU. Nový průkaz si tedy již neobjednáváte.

Jak si zaregistruji předměty?

Informační systém Masarykovy univerzity obsahuje podrobný návod k agendě registrace a zápisu předmětů: https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/registrace.

Pro postup do druhého semestru je nutné získat nejméně 20 kreditů za úspěšně absolvované předměty. Pokud Váš studijní plán pro první semestr neobsahuje předměty v minimální hodnotě 20 kreditů, je nezbytné si zapsat další předměty např. z nabídky vyššího semestru, jiného programu nebo z nabídky volitelných předmětů (viz Studijní katalog, zde:https://www.econ.muni.cz/studenti/katalog).

Registrace předmětů probíhá do 31. 7. 2023. Po tomto datu není registrace předmětů možná. Pokud jste si předměty nezaregistrovali nevadí, rovnou si je zapíšete. Zápis předmětů probíhá od 4. 9. 2023 od 17:00. Od tohoto termínu lze také v zapsaných předmětech provádět změny a to nejpozději do 1. 10. 2023

Rozvrh bude zveřejněn od 21. 8. 2023.

PRO POSTUP DO DRUHÉHO SEMESTRU JE NUTNÉ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT PŘEDMĚTY ZA MINIMÁLNĚ 20 KREDITŮ.

DO KREDITŮ PRO POSTUP SE NEPOČÍTAJÍ KREDITY ZA UZNANÉ PŘEDMĚTY.

Kdy bude probíhat výuka?

Bakalářské kombinované studium probíhá formou přednášek, ve 4 soustředěních za semestr, v období od 18. 9. 2023 do 22. 12. 2023. Termíny těchto soustředění najdete na konci harmonogramu akad. roku zde: https://www.econ.muni.cz/studenti/harmonogramy

JAK BEZPROBLÉMOVĚ VKROČIT DO 1. SEMESTRU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.