Italský jazyk a literatura

Ianua linguarum reserata

Podat přihlášku

Co se naučíte

Bakalářský studijní program Italský jazyk a literatura vám otevře cestu k získání základních znalostí a kompetencí v oblasti italštiny, italské lingvistiky a literatury, dějin a kultury Itálie. Po úspěšném ukončení studia budete schopni ústně i písemně komunikovat v italském jazyce, a to na úrovni C1. Budete mít přehled o fungování italštiny jako specifického románského jazyka, zorientujete se v dějinách italské literatury a dokážete číst a analyzovat literární díla v italském originále. Seznámíte se s politickými a kulturními dějinami Itálie a prozkoumáte její současné reálie.

Studium kultivuje jazykové znalosti a dovednosti, rozvíjí analytické schopnosti, samostatnost a tvořivost. Velký důraz klademe zvláště na získání praktických dovedností v oblasti komunikace, k čemuž přispívá také systematické zapojování několika rodilých mluvčích do výuky jazyka a reálií.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte zájem věnovat se intenzivnímu studiu italštiny?
 • Chcete porozumět historickému vývoji Itálie a vývoji italské literatury od středověku po současnost?
 • Toužíte získat povědomí o dění v současné Itálii, poznat její kulturní tradice a regionální zvláštnosti?
 • Chcete se zúčastnit studijního pobytu nebo pracovní stáže v Itálii a rádi byste našli uplatnění v oblastech, které vyžadují dobrou znalost italštiny a italského prostředí?

V tom případě je studijní program Italský jazyka a literatura pro vás tou správnou volbou. Tak neváhejte a podejte si přihlášku!

„Studium italštiny jsem si zvolila proto, že jsem k ní měla osobní vztah – vedle standardní angličtiny je na trhu práce každý další jazyk výhodou. Během studia na filozofické fakultě jsem se zlepšila v jazyce na úroveň plynulé komunikace a osvojila jsem si také odbornou italštinu. Kromě toho jsem se seznámila se spoustou zajímavých knih, o kterých bych jinak ani nevěděla. U vyučujících jsem ocenila osobní přístup a ve výuce téměř rodinnou atmosféru.“

Klára Opravilová
studentka programu

Praxe

Nejlepší praxí při studiu cizího jazyka je pobyt v zemi, kde se tímto jazykem hovoří. V našem případě máte příležitost absolvovat minimálně půlroční studijní pobyt na některé z italských univerzit jako je například Univerzita La Sapienza v Římě nebo Univerzita v Bologni a mnohé další. Vedle toho existuje také možnost zúčastnit se pracovní stáže v italských podnicích či institucích.

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po absolvování studijního programu Italský jazyk a literatura budete ovládat italštinu minimálně na úrovni C1 a budete disponovat bohatou škálou znalostí o Itálii, její kultuře, současnosti i minulosti. Získané znalosti, dovednosti a zkušenosti budete moci využít v oborech zaměřených na komunikaci a komunikační technologie, v oblasti překladatelství, v cestovním ruchu, při práci v kulturních institucích, ve státní správě, v soukromých firmách s italskou účastí či v organizacích, které reprezentují a propagují Českou nebo Slovenskou republiku v zahraničí.

„Po téměř šestiletém pobytu v Itálii jsem se rozhodla pro studium italštiny. Během bakalářského a magisterského studia jsem měla mimo jiné možnost navázat kontakt s řadou akademických či vědeckých pracovníků z různých zemí. To mne motivovalo k navazujícímu doktorskému studiu, které právě dokončuji. Aktivně se účastním různých českých i zahraničních konferencí,např. v Německu, Maďarsku nebo Slovinsku. Kromě výuky italského jazyka se věnuji také překladatelství a tlumočení.“

Andrea Jacková Andrea Jacková
absolventka oboru Italský jazyk a literatura

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ne.

Pro přijetí uchazečů do bakalářského programu bude zohledněno následující:

 • Prospěch z profilových středoškolských předmětů (český jazyk, dějepis, dva cizí jazyky).
 • Písemný test (porozumění textu).

  Uchazeč si přečte a nastuduje román nebo sbírku povídek vlastního výběru jednoho z uvedených italských autorů:

 • Primo Levi, Cesare Pavese, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Italo Calvino, Antonio Tabucchi, Umberto Eco
 • a bude schopen zodpovědět na několik obecných otázek týkajících se zápletky, postav, časové a prostorové linie.

  Číst díla i zodpovídat na otázky lze v anglickém, francouzském, italském, španělském jazyce či českém jazyce.

 • Motivační dopis v anglickém, italském, francouzském, španělském, portugalském či katalánském jazyce v rozsahu 1500 až 3000 znaků včetně mezer. V dopise prosím uveďte, proč chcete studovat obor Italský jazyk a literatura. Motivační dopis zašlete do 8. 4. 2021 elektronicky na adresu egle.mocciaro@mail.muni.cz a v kopii na prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.
 • Uchazeči budou přijati, pokud získají alespoň 60 bodů ze 100 z písemného testu i motivačního dopisu.

  Oborová zkouška: písemný test a motivační dopis.

  Možnost prominutí písemného testu: ano

  Písemnou přijímací zkoušku lze prominout na základě prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: dějepis, český(slovenský) jazyk, dva cizí jazyky.

  Formulář pro prominutí přijímací zkoušky a další informace zde.

  FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijati, pokud získají alespoň 60 bodů ze 100 z písemného testu i motivačního dopisu.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.