Jihoslovanská a balkánská studia

"Balkán. Kolébka Evropy a křižovatka civilizací." "Objevte Balkán, než to za vás udělají jiní!"

Podat přihlášku

Co se naučíte

Pokud chcete prozkoumat a pochopit neobyčejný region Evropy zvaný Balkán a stát se jeho znalcem, pak je bakalářský studijní program Jihoslovanská a balkánská studia přesně pro vás. Poskytne vám plnohodnotné vzdělání o dějinách a současnosti, kultuře a společnosti, literatuře a jazycích pestrého regionu Balkánu, respektive jihovýchodní Evropy.

Jaké studenty rádi přivítáme? Studium jistě ocení takoví nadaní a zvídaví studenti, kteří se nebudou bát pronikat do různorodých a dějinným vývojem zatížených vztahů mezi balkánskými národy a zároveň se rádi seznámí s nevšední zvukomalebností a specifickou krásou jihoslovanských jazyků.

Jaké podoby studia nabízíme? Jestli vás láká spíše studium s akcentovanou kulturně-historickou složkou, pak je pro vás vhodná varianta hlavní studium. Jazyk, který si z naší nabídky zvolíte, budete studovat ve druhém a třetím ročníku a dosáhnete úrovně A2. Jestli ale upřednostňujete studium s akcentovanou jazykovou a vůbec filologickou složkou, pak je pro vás vhodná některá ze specializací (aktuálně nabízíme specializace Chorvatština a Slovinština). Ta vám umožní zaměřit se na hlubší studium tohoto jihoslovanského jazyka a během bakalářského studia jej ovládnout až k úrovni B2. Současně získáte elementární znalost ještě jednoho jihoslovanského jazyka na úrovni A1.

Jestli je ale váš zájem zaměřen na jiné obory a Balkán vás sice zajímá, ale ne natolik, abyste si náš program vybrali jako hlavní studium, máme i pro vás řešení – zapište si náš program jako vedlejší studium! V něm vám nabídneme balík předmětů, které vhodně doplní váš hlavní studijní program o jihoslovanskou, respektive balkánskou složku. Studijní pobyt ve zvolené jihoslovanské zemi je u nás samozřejmostí.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Chcete lépe porozumět dnešnímu světu a zajímá vás, jak se v určitých regionech rodí konflikty, co bývá jejich příčinou a jak jim předcházet?
  • Chcete se naučit cizí jazyk, který patří do stejné genetické skupiny jako čeština nebo slovenština?
  • Chcete blíže poznat země a národy, jejichž kulturní dědictví odráží byzantskou, osmanskou, habsburskou, benátskou, ale třeba i komunistickou zkušenost?
  • Souhlasíte s tím, že vzdělání, které nemá jednoznačnou vazbu na konkrétní profesi, není nevýhodou, ale spíše výzvou pro kreativně přemýšlející jedince?
  • Chcete jako budoucí znalec Balkánu využít svůj vědomostní potenciál a prosadit se třeba v diplomatických službách, státní správě, kulturní sféře, žurnalistice, ale i v rozvíjejících se obchodních a kulturních vztazích Česka se zeměmi jihovýchodní Evropy?
Pokud jste na žádnou z otázek neodpověděli jednoznačně záporně, pak je náš program nepochybně vaše volba!

„Jako poloviční Bulharce mi bylo vždy líto, že jsem neměla možnost „přičichnout“ k bulharštině, a proto padlo rozhodnutí, že se jazyk naučím přímo na univerzitě. Studium bylo zpočátku pro mě jen koníčkem, cílem bylo získat základy bulharštiny a po roce školu opustit. To by mě však nesměla naplno pohltit bulharská historie a literatura a zaujmout celková pestrost oboru. Malý počet spolužáků i vyučujících byl po nástupu do studia pro mě překvapením. V konečném důsledku právě komorní atmosféru a přístup, kdy nejste pro vyučující jen číslo, oceňuji nejvíc, společně s nespočetnými možnostmi vycestovaní na studijní pobyty.“

Michaela Ivanovová Michaela Ivanovová
studentka programu

Praxe

Součástí studia není žádná povinná praxe. Naši studenti si však vždy dokázali zajistit praxi např. na českých velvyslanectvích v příslušných jihoslovanských zemích, v různých kulturních institucích, firmách či cestovních kancelářích. Záleží jen na iniciativě a schopnostech každého z vás!

Chcete vědět víc?

"http://slavistika.phil.muni.cz/"

Uplatnění absolventů

Bakalářský studijní program Jihoslovanská a balkánská studia poskytne komplexní filologické a historicko-areálové vzdělání. Tyto znalosti pak lze využít pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v žurnalistice, na úrovni nižšího a středního firemního managementu nebo v překládání a tlumočení. Další možnosti uplatnění jsou v komerční a hospodářské sféře, a to včetně oblasti cestovního ruchu. Svou jazykovou vybavenost budete moci využít pro běžnou i odbornou komunikaci s příslušníky jednotlivých jihoslovanských národů.

„Chorvatštinu jsem začal studovat náhodou, prostě jsem zkusil „exotický “ obor, aniž bych někdy v Chorvatsku byl. Dnes se rád u piva chlubím tím, že umím hned čtyři jazyky balkánských Slovanů, vytahuju kuriozity z chorvatské historie a kultury a jsem rád, že jsem si vybral obor, v němž je stále co objevovat. Chorvatsko totiž nejsou jen pláže a moře, ale především zajímaví a svérázní lidé, kteří vás někdy svou mediteránní povahou přivádějí k šílenství, ale k nimž se vždy rádi vracíte. Studium chorvatštiny vám otevře dveře do úplně jiného Chorvatska, než jaké znáte z pohlednic.“

Pavel Pilch Pavel Pilch
absolvent programu a asistent na Ústavu slavistiky

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ne.

Oborová zkouška: ano, ve formě ústního pohovoru

Přijímací pohovor na bc. program Jihoslovanská a balkánská studia – požadavky:

Přijímací pohovor má především zjistit motivaci uchazeče o studium programu Jihoslovanská a balkánská studia, jeho případné zkušenosti s jihoslovanskými či balkánskými zeměmi, národy, kulturou, jazykem apod. a s tím souvisící elementární přehled o Balkánu, resp. jihoslovanských zemích (tj. zemích bývalé Jugoslávie a Bulharsku). Přijímací pohovor nevnímáme jako nějakou formu ověřování naučených znalostí, proto ani nepožadujeme orientaci v nějaké předem zadané odborné literatuře. Znalost takové literatury však bude přirozeně vnímána pozitivně a odrazí se v konečném posuzování uchazeče.

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ne.

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě hodnocení ústního pohovoru

Hranice úspěšnosti: min. 50 bodů ze 100 možných (úroveň a hodnověrnost motivace max. 40 bodů, přímé či osobní zkušenosti s jihoslovanskými či balkánskými zeměmi, národy, kulturou, jazykem apod. a s tím souvisící elementární přehled o Balkánu, resp. jihoslovanských zemích max. 40 bodů, zkušenosti s odbornou nebo populárně vědeckou literaturou o tomto regionu max. 20 bodů)

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Pavel Pilch

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.