Informační studia a knihovnictví

„Lidé, technologie a informace.“

Podat přihlášku

Co se naučíte

Přemýšlíte nad tím, jak informace pronikají naší každodenností a jak mění politická, vzdělávací i společenská rozhodnutí? Studiem bakalářského programu Informačního studia a knihovnictví můžete lidem pomoci tento stav zlepšit. Podpořte s námi knihovny i školy v tom, aby byly místem, ze kterého vychází vzdělání a demokracie. U nás měníme lidi, instituce a technologie.

Náplň programu v sobě zahrnuje spojení oblastí práce s technologiemi, zpracování informací a knihovny. Podle vaší volby se tak naučíte dělat v těchto oblastech špičkové výzkumy, pracovat na projektech, tvořit aplikace a navrhovat služby, nebo můžete být skvělým knihovníkem či informačním vědcem.

Na výběr budete mít ze čtyř volitelných profilací: Design informačních služeb, Technologie ve vzdělávání, Informační a datový management a Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu.

Díky nízkému počtu studentů se můžete těšit na individuální přístup a respektování vašich vzdělávacích potřeb. Budete mít možnost výběru z široké škály volitelných předmětů, online kurzů, praktických workshopů, praxí, stáží nebo zahraničních pobytů.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás průnik technických, humanitních a sociálně-vědních oborů?
  • Zajímají vás technologie, ale spíše pohled na jejich uživatele než na matematické teoretické základy?
  • Chcete pomáhat lidem v práci s informacemi a kritickém myšlení?
  • Chcete pracovat na inovacích ve vzdělávání?

Podívejte se na studijní portfolia našich magisterských studentů: https://kisk.phil.muni.cz/studenti/portfolia-studentu

Kombinovaná forma studia

Povinné kurzy jsou koncentrovány do páteční výuky, což umožňuje synergické spojení studentů prezenčního a kombinovaného studia (ti mají výuku určenou jednou za tři týdny) a efektivní transfer znalostí mezi praxí a univerzitou.

Studenti v kombinované formě přinášejí studiu specifickou kvalitu a snažíme se jim výuku přizpůsobovat maximálně na míru. Výjimkou nejsou volitelné předměty vyučované blokově v sobotu nebo zkušební termíny v pozdních odpoledních hodinách. Pro více informací navštivte stránku: https://kisk.phil.muni.cz/uchazeci/kombinovane-studium

Praxe

Během studia vás čekají praxe v knihovnách, firmách, neziskových organizacích, nakladatelstvích atd. Aktuální nabídku si můžete prohlédnout zde: https://jobbox.knihovna.cz/praxe-a-staze/nabidka-pro-bakalarske-studenty.

Praxi si můžete domluvit také sami po konzultaci s vyučujícím. Rozsah je volitelný od 40 hodin koncentrovaných do libovolného semestru studia, po téměř libovolnou hodnotu dle vašeho času a zájmu.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia vás čeká široké spektrum uplatnění – od ředitelů knihoven přes odborníky na online vzdělávání či marketing. Také se uplatníte v IT firmách na pozicích technické podpory nebo třeba jako odborníci na vzdělávání v knihovnách.

Dále najdete své místo v knihovnách, informačních centrech, informačních službách a na akademických pracovištích, ve veřejných službách a v neziskovém sektoru. Dalšími možnostmi jsou PR a reklamní agentury, konzultační a poradenská činnost, vzdělávání, start-up sféra nebo vlastní podnikání.

Usilujeme o to, aby naši absolventi byli těmi, kdo definují nové pracovní pozice a určují směr na trhu práce. Podívejte se na profily některých našich absolventů https://kisk.phil.muni.cz/o-nas/absolventi.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano

Uchazečům o program Informační studia a knihovnictví lze prominout přijímací zkoušku na základě prospěchu ze čtyř předmětů stanovených fakultou na základě vlastní volby uchazeče. Formulář pro prominutí přijímací zkoušky a další informace zde.

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.