Jak se přihlásit

 • od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program nebo obor.  

  Poplatek za jednu přihlášku na ESF MU je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Podejte přihlášku

 • 20. ledna 2020

  Den otevřených dveří

  Využijte této příležitosti a přijďte se podívat, jak to u nás vypadá! Dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení. Kromě informací o studiu na ECON.MUNI, kdy dostanete tipy od studentů, jak si uspořádat rozvrh a na co si dát v prvním roce studia pozor, si můžete prohlédnout i celý areál. Máte možnost navštívit nejen učebny, ale i koleje, menzu či knihovnu. A těm, kdo si chtějí vyzkoušet ekonomii na vlastní kůži, nabízíme prezentaci unikátního softwaru Bloomberg nebo obchodování na burze formou ekonomického experimentu.

 • začátek dubna

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna Vám doručíme do e-přihlášky pozvánku k Testu studijních předpokladů (TSP).

 • 25. 4. a 26. 4. 2020

  Dostavte se ke zkoušce

  Na konci dubna se uskuteční TSP. Pro aktuální přijímací řízení byly stanoveny termíny 25. 4.26. 4. 2020.

  Pokud jste si požádali o prominutí přijímací zkoušky, žádosti jsou od 1. 3. 2019 průběžně zpracovávány a výsledky vkládány do e-přihlášky. 

  Časté dotazy k TSP

 • začátek května

  Zjistěte svůj percentil

  Výsledky TSP zveřejňujeme online do sedmi dnů od zkoušky. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak.

 • přelom května a června

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí najdete ve své e-přihlášce začátkem června 2020.

   

 • červen a srpen

  Zapište se ke studiu

  Spolu s rozhodnutím o přijetí obdržíte i pozvánku k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem ECON.MUNI.

  Řádný termín zápisu: prezenční studium - konec června 2020, kombinované studium konec června 2020 
  Náhradní termín zápisu: konec srpna 2020

Podejte přihlášku

Studijní oddělení

telefon: 549 49 6427, 4924
e‑mail: