Francouzský jazyk a literatura

Ianua linguarum reserata

Podat přihlášku

Co se naučíte

Chcete mluvit a psát francouzsky lépe než Francouzi? Na Masarykově univerzitě se tomuto snu hodně přiblížíte! Ovšem to není zdaleka jediné, co studium bakalářského studijního programu Francouzský jazyk a literatura nabízí. Během studia velmi dobře poznáte a ovládnete elegantní a přitažlivý jazyk diplomacie, kterým psali mimo jiné Villon, Molière, Camus či Kundera. Jazyk, ve kterém zpívali či zpívají Edith Piaf, Garou nebo Zaz. Dále se dozvíte téměř vše o francouzské lingvistice a francouzské a frankofonní literatuře, od jejího počátku po současnost. Budete číst texty slavných autorů v originále a pochopíte, v čem obohatili evropskou kulturu a vzdělanost.

Máte také možnost zapojit se i do praktických stáží ve společnosti IBM a Lingea. V rámci programu Erasmus+ budete moci vyjet nejenom na špičkové univerzity v Paříži, v Rennes, v Dijonu či Nice, ale také se můžete podívat do exotických destinací, jakými jsou tropický ostrov Réunion nebo mrazivý kanadský Montreal.

Během studia skvěle zapadnete do široké frankofonní a frankofilní brněnské rodiny, která se schází nejenom na Filosofické fakultě, ale také na Alliance française a během různých festivalů, jako je Bonjour Brno nebo Festival francouzského filmu. I na přípravě těchto festivalů se budete moci podílet v rámci jazykové praxe.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás cizí jazyky nejenom prakticky, ale také teoreticky? Přemýšlíte o tom, jak jazyk funguje coby nástroj komunikace?
 • Čtete rádi a hodně? Přemýšlíte o textech a myšlenkách autorů, kteří nám mají dodnes co říci?
 • Chcete se naučit používat nejmodernější jazykové a literární teorie a postupy?
 • Láká vás komunikovat, překládat či tlumočit z francouzštiny do češtiny a naopak, třeba v Evropském parlamentu a dalších institucích Evropské unie, na Ministerstvu zahraničí nebo ambasádě nějaké frankofonní země v České republice nebo na ambasádě České republiky v zahraničí?

Pokud souhlasně přikyvujete, podejte si k nám přihlášku!

„Už na gymnáziu jsem začala se studiem románských jazyků a Filozofická fakulta MUNI mi umožnila v nich nadále pokračovat. Člověk se zdokonalí nejen v jazyce samotném, ale také v literatuře a historii. Nabízí se i možnost vycestovat do zahraničí a strávit tak semestr například ve Francii nebo dokonce na ostrově Réunion!“

Markéta Solnická Markéta Solnická
studentka francouzského jazyka a literatury

Praxe

Součástí studia jsou nepovinné odborné jazykové praxe. Můžete pracovat jednak na Alliance française a pomáhat například s přípravou festivalů či přednášek. Naše studenty také velmi vítají v nakladatelstvích a redakcích coby překladatele, spolupracujeme rovněž na přípravě titulků pro různé filmové festivaly.

Pokud vás zajímá spíše komerční praxe, pak máte možnost absolvovat semestrální stáž ve firmě IBM v rámci povinně volitelného předmětu. Ti iniciativnější z vás ale mohou také oslovit různé instituce či firmy a dohodnout se podle vlastních zájmů či zaměření. V minulosti naši studenti pracovali například v Evropském parlamentu a dalších institucích Evropské unie, na radnici v Rennes nebo na české ambasádě v Maroku.

Doporučujeme vám také alespoň semestrální pobyt v nějaké frankofonní zemi v rámci programu Erasmus+.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete připraveni k práci v oblasti interkulturní komunikace, ve vnitřní a vnější firemní komunikaci, v kulturních institucích, jako redaktoři v překladatelských agenturách a odděleních národních i mezinárodních institucí a firem, jako redaktoři v mediální sféře či v nakladatelstvích a vydavatelstvích. Ve všech oblastech uplatníte zejména své jazykové kompetence a znalost odlišného kulturního prostředí.

Řečeno ve zkratce: uplatníte se všude tam, kde je vyžadována vynikající znalost francouzštiny a mateřského jazyka, i tam, kde se hodně překládá a tlumočí z francouzštiny do češtiny a naopak.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ne.

Oborová zkouška: test a ústní zkouška. ano

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano

Písemná oborová zkouška: Písemný gramatický test odpovídající jazykové úrovni B1 a test z oblasti reálií (dějiny, zeměpis, literatura a kultura) v rozsahu SŠ znalostí.

Ústní zkouška - budou hodnocena tato kritéria:

 • motivace ke studiu (max. 10 bodů)
 • zájem o studijní program a informovanost o něm (max. 10 bodů)
 • jazyková úroveň komunikace (max. 10 bodů)
 • schopnost reagovat na otázky posuzovatelů (max. 10 bodů)
 • kulturní přehled (max. 10 bodů)
 • Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat 1. účastníky ústředního kola soutěže v cizích jazycích (francouzština, kategorie III a III B) a uchazeče, kteří předloží diplom TCF B1 / DELF B1 / CEFP 2, TCF B2 / DELF B2 a vyšší (C1), 2. na základě prospěchu z profilových předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd - poslední čtvrtý předmět si uchazeč sám zvolí z předmětů stanovených fakultou.

  Bližší informace viz zde.

  Formulář pro prominutí přijímací zkoušky viz zde.

  FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

  Celkový počet bodů je 100 (50 bodů test + 50 bodů ústní zkouška

  Úspěšné složení zkoušky je 50% (50 bodů ze 100).

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.