Zápis do studia

Obecné informace k zápisu

Do doktorského studia mohou být zapsáni pouze ti z přijatých uchazečů, kteří již získali magisterské vzdělání a příslušný titul.

V případě předchozího vzdělání v zahraničí je třeba předložit doklad potvrzující jeho ověření, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

O přesném termínu zápisu do studia vás budeme informovat dopisem a zde na webu. K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii diplomu nebo doklad o ukončení magisterského studia (absolventi magisterského studia na MU mohou dodat neověřenou kopii), platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni se seznámit s předpisy týkajícími se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za tímto účelem je třeba předem prostudovat předpisy týkající se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zde.

U zápisu uchazeči obdrží informace ke studiu, hesla a přihlašovací údaje pro vstup do univerzitní sítě a fakultních počítačových učeben.

Elektronický zápis do studia

Zápis do studia probíhá v aplikaci E-přihláška.

Jednotlivé kroky, které Vás dovedou k úspěšnému zápisu do studia na ESF MU:

1. Ve své e-přihlášce najdete nové tlačítko “Zapsat se do studia”.

Bez popisku

2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout dvě potvrzení:

  1. Souhlas se zápisem do studia
  2. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP a PO

Bez popisku

Jakmile tato dvě pole potvrdíte a kliknete na tlačítko “Zapsat do studia”, dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu

3. Pod potvrzením ve znění „Zápis do studia proběhl úspěšně“ najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko „Přihlásit do IS MU“, které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Bez popisku

4. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit do IS MU“ se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.

Bez popisku

5. Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu „osoba neztotožněna“, což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. Pro vstup do aplikace, která Vás procesem ztotožnění provede, stačí kliknout na tlačítko „ověřit totožnost“.

Bez popisku

Ztotožnění

Ztotožnění proveďte co nejdříve, protože bez něj si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu. Uchazeči, kteří již na MU studovali, jsou již ztotožněni (ztotožnění se jim nebude nabízet).

Proces "ztotožnění" probíhá na ESF přes Identitu občana:

Identitaobcana.cz
Portál Identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele on-line služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti on-line slouží různé identifikační prostředky.

Ověřit přes portál Identitaobcana.cz

Pokud si nebudete vědět rady, využijte nápovědu: https://is.muni.cz/auth/napoveda/jine/ztotozneni

Focení do IS

Veškeré informace týkající se focení naleznete zde: https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob

Fotografii si zajistěte co nejdříve, neboť fotografie v IS MU je nutná pro vyhotovení ISIC karty a Průkazu studenta.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu phd@econ.muni.cz, a to nejpozději do data řádného zápisu.

Potřebujete poradit?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.