Finance

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do DSP 2024/2025 (podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech orientovaných na výzkum finančních systémů. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících vědeckým zázemím. Program pokrývá mj. následující výzkumná témata, v nichž jsou školeni doktorandi:

„Finance hýbou světem!“

Behavioral finance-vliv heuristik a biases na chování investorů

Využitelnost metod technické a fundamentální analýzy při obchodování na finančních trzích

Volatilita na akciových trzích a její predikce

Hodnocení vlivu systémově významných finančních institucí (SIFI) na evropský bankovní trh

Podstata, příčiny a projevy asymetrie informací v pojištění

Studium doktorského studijního programu je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu finanční problematiky. Cílem je prohloubit znalosti získané dosavadním studiem a rozvinout předpoklady a schopnosti tvůrčího vědeckého přístupu ke zkoumání a řešení ekonomických a zejména finančních otázek.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/phd

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména ve výzkumných ústavech a pracovištích a také jako vysokoškolští učitelé. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

Po absolvování studia je absolvent schopen samostatné vědecké práce zabývající se problematikou financí či zaujímat vysoce kvalifikované pracovní pozice v oblasti optimalizace řídících procesů ve finančních institucích, stanovování metodiky včetně návrhů úpravy legislativních předpisů, zajišťování obchodních a finančních rizik a tvorby optimální investiční a finanční strategie podniků. Absolventi doktorského studijního programu jsou kvalifikováni též pro potřeby výzkumu a výuky na vysokých školách a univerzitách.

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI zde https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/jak-se-prihlasit/prijimaci-zkousky

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Finance? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.