Podniková ekonomika a management

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do DSP 2024/2025 (podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Cílem studia je zabezpečení dalšího odborného růstu absolventů magisterského studia ekonomického zaměření se zájmem o podnikovou ekonomiku a management, a to zejména na základě osvojení metod vědecké práce, prohlubování teoretických znalostí a přístupů, rozvíjení dovednosti efektivně využívat rozsáhlé informační fondy teoretického a faktografického charakteru a rozvíjení dovednosti samostatně řešit odborné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, a to s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení včetně jejich praktické aplikace v podnicích.

„Ekonomika a management podniků je základem prosperity společnosti.“

Cílem studia je vychovat špičkového odborníka schopného samostatné tvůrčí vědecké práce v oblasti podnikové ekonomiky a managementu, který se uplatní v teoretickém nebo aplikovaném výzkumu či v oblasti vzdělávání vybraných ekonomických předmětů.

Praxe

Součástí doktorského studia programu není povinná praxe.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-podnikoveho-hospodarstvi

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management se uplatní na vysokých školách ekonomického a manažerského zaměření. Dále jako specialisté nebo analytičtí pracovníci v marketingových útvarech, útvarech řízení kvality, výzkumných a vývojových útvarech apod., v nadnárodních společnostech, zpravidla středních a velkých, či silných národních společnostech nebo specializovaných poradenských a výzkumných organizacích.

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI zde https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/jak-se-prihlasit/prijimaci-zkousky

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Podniková ekonomika a management? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Lucie Přikrylová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.