Harmonogramy

Aktuální harmonogramy akademického roku

Základní údaje
Akademický rok 2020/2021

Podzimní semestr 2020

Výuka

5. října 2020 – 10. ledna 2021

Vánoční a novoroční prázdniny

21. prosince 2020 – 3. ledna 2021

Zkouškové období

11. ledna – 21. února 2021

Jarní semestr 2021

Výuka

1. března – 23. května 2021

Zkouškové období

24. května – 4. července 2021

Hlavní prázdniny

5. července – 31. srpna 2021

Bc. prezenční
Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Registrace předmětů 25. 5. 17:00–31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Rozpis do seminárních skupin 15. 9. 17:00 – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Imatrikulace I. ročníku bude upřesněno
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 1. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 2. 11. – 15. 11. 2020
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 11. 12. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 19. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 25. 1. – 29. 1. 2021
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude upřesněno 2
Jarní semestr 2021
 
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Rozpis do seminárních skupin 16. 2. 17:00 – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 8. 2. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 12. 3. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 16. 3. – 28. 3. 2021
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 7. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ 1. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 14. 6. – 18. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 3. 9. 2021 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 3. 9. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ bude upřesněno 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Bc. kombinované
Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Registrace předmětů 25. 5. 17:00–31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 1. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 2. 11. – 15. 11. 2020
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 11. 12. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 19. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 25. 1. – 29. 1. 2021
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude upřesněno 2
Jarní semestr 2021
 
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 8. 2. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021 (13 týdnů)
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 12. 3. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 16. 3. – 28. 3. 2021
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 7. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ  1. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 14. 6. – 18. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 3. 9. 2021 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 3. 9. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ bude upřesněno 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2020/2021

1. semestr
1. soustředění: 9. – 10. 10. 2020
2. soustředění: 30. – 31. 10. 2020
3. soustředění: 04. – 05. 12. 2020
4. soustředění: 18. – 19. 12. 2020
3. a 5. semestr
1. soustředění: 16. – 17. 10. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 11. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 11. 2020
4. soustředění: 11. – 12. 12. 2020
Termíny soustředění jarního semestru 2020/2021
2. semestr
1. soustředění: 5. – 6. 03. 2021
2. soustředění: 12. – 13. 03. 2021
3. soustředění: 26. – 27. 03. 2021
4. soustředění: 14. – 15. 05. 2021
4. a 6. semestr
1. soustředění: 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění: 12. – 13. 03. 2021
3. soustředění: 26. – 27. 03. 2021
4. soustředění: 16. – 17. 04. 2021

 

NMgr. prezenční
Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
Registrace předmětů 25. 5. 17:00 – 31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Rozpis do seminárních skupin 15. 9. 17:00 – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. 2020 – 10. 1. 2021
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 29. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 30. 11. – 13. 12. 2020
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 1. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 26. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 1. 2. – 5. 2. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 8. 2. - 12. 2. 2021
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude upřesněno 2
Jarní semestr 2021
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Rozpis do seminárních skupin 16. 2. 17:00 – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 8. 2. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 1. 4. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 9. 4. – 18. 4. 2021
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 13. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ  8. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 21. 6. – 25. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 3. 9. 2021 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 3. 9. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 23. 6. - 25. 6. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ bude upřesněno 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

NMgr. kombinované
Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Registrace předmětů 25. 5. 17:00 – 31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021 (12 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021             (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 29. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 30. 11. – 13. 12. 2020
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 1. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 26. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 1. 2. – 5. 2. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce  
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 22. - 23. 3. 2021 2
Jarní semestr 2021
 
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 25. 1. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021 (12 týdnů)
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 1. 4. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 9. 4. – 18. 4. 2021
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 13. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ 8. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 21. 6. –25. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - ( termín SZZ 1. 9. - 3. 9. 2021 platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia 13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 1. 9. – 3. 9. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. 7. - 29. 7. 2021 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2020/2021
1. semestr
1. soustředění 16. – 17. 10. 2020
2. soustředění 13. – 14. 11. 2020
3. soustředění 20. – 21. 11. 2020
4. soustředění 27. – 28. 11. 2020
5. soustředění 11. – 12. 12. 2020
6. soustředění 08. – 09. 01. 2021
3. semestr
1. soustředění 09. – 10. 10. 2020
2. soustředění 30. – 31. 10. 2020
3. soustředění 20. – 21. 11. 2020
4. soustředění 04. – 05. 12. 2020
5. soustředění 18. – 19. 12. 2020
6. soustředění 08. – 09. 01. 2021
Termíny soustředění jarního semestru 2020/2021
2. semestr
1. soustředění 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění 19. – 20. 03. 2021
3. soustředění 09. – 10. 04. 2021
4. soustředění 16. – 17. 04. 2021
5. soustředění 14. – 15. 05. 2021
6. soustředění 21. – 22. 05. 2021
4. semestr
1. soustředění 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění 19. – 20. 03. 2021
3. soustředění 09. – 10. 04. 2021
4. soustředění 16. – 17. 04. 2021
5. soustředění 14. – 15. 05. 2021
6. soustředění 21. – 22. 05. 2021

 

Ph.D.
Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020

 

Registrace předmětů

25. 5. 17:00–31. 8. 2020

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

18. 5. – 4. 10. 2020

Zápis do semestru

1. 8. – 4. 10. 2020

Zápis předmětů

14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020

Změny v zápisu předmětů

5. 10. – 18. 10. 2020

Zveřejnění rozvrhu

7. 9. 2020

Výuka

5. 10. 2020 – 10. 1. 2021 (12 týdnů)

Vánoční a novoroční prázdniny

21. 12. 2020 – 1. 1. 2021

Zkouškové období

11. 1. – 21. 2. 2021 (6 týdnů)

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v podzimním semestru

31. 10. 2020

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v podzimním semestru

31. 10. 2020

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

15. 12. 2020 – 21. 2. 2021*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 1. 2021

Vložení návrhu semestrální náplně pro podzimní semestr

1. 6. – 10. 10. 2020

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 1. – 31. 1. 2021

 

 

JARNÍ SEMESTR 2021

 

Registrace předmětů

16. 11. 17:00–31. 12. 2020

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

11. 1. – 28. 2. 2021

Zápis do semestru

1. 2. – 28. 2. 2021

Zápis předmětů

8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021

Změny v zápisu předmětů

1. 3. – 14. 3. 2021

Zveřejnění rozvrhu

25. 1. 2021

Výuka

1. 3. – 23. 5. 2021 (12 týdnů)

Zkouškové období

24. 5. – 4. 7. 2021 (6 týdnů)

Hlavní prázdniny

5. 7. – 31. 8. 2021

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v jarním semestru

31. 3. 2021

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v jarním semestru

31. 3. 2021

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

15. 5. – 4. 7. 2021*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 8. 2021

Vložení návrhu semestrální náplně pro jarní semestr

1. 1. – 10. 3. 2021

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 6. – 31. 8. 2021

*Příslušná oborová rada stanovuje v uvedeném období termín vždy pro konkrétního studenta.

Celoživotní vzdělávání
Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Podzimní semestr 2019
 
Zveřejnění rozvrhu 26. 8. 2019
Výuka 16. 9. – 15. 12. 2019 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2020 (6 týdnů)
Jarní semestr 2020
 
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2020
Výuka 17. 2. – 16. 5. 2020 (13 týdnů)
Zkouškové období 18. 5. – 30. 9. 2020
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2020

 

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2019/2020

1. semestr
1. soustředění: 20. – 21. 09. 2019
2. soustředění: 11. – 12. 10. 2019
3. soustředění: 01. – 02. 11. 2019
4. soustředění: 06. – 07. 12. 2019
3. a 5. semestr
1. soustředění: 04. – 05. 10. 2019
2. soustředění: 18. – 19. 10. 2019
3. soustředění: 08. – 09. 11. 2019
4. soustředění: 29. – 30. 11. 2019
Termíny soustředění jarního semestru 2019/2020
2. semestr
1. soustředění: 28. – 29. 02. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 03. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 03. 2020
4. soustředění: 15. – 16. 05. 2020
4. a 6. semestr
1. soustředění: 28. – 29. 02. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 03. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 03. 2020
4. soustředění: 17. – 18. 04. 2020

 

Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021 (6 týdnů)
Jarní semestr 2021
 
Zveřejnění rozvrhu 8. 2. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021 (13 týdnů)
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021

 

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2020/2021

1. semestr
1. soustředění: 9. – 10. 10. 2020
2. soustředění: 30. – 31. 10. 2020
3. soustředění: 04. – 05. 12. 2020
4. soustředění: 18. – 19. 12. 2020
3. a 5. semestr
1. soustředění: 16. – 17. 10. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 11. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 11. 2020
4. soustředění: 11. – 12. 12. 2020
Termíny soustředění jarního semestru 2020/2021
2. semestr
1. soustředění: 5. – 6. 03. 2021
2. soustředění: 12. – 13. 03. 2021
3. soustředění: 26. – 27. 03. 2021
4. soustředění: 14. – 15. 05. 2021
4. a 6. semestr
1. soustředění: 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění: 12. – 13. 03. 2021
3. soustředění: 26. – 27. 03. 2021
4. soustředění: 16. – 17. 04. 2021

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.