Harmonogramy

Aktuální harmonogramy akademického roku

Základní údaje
Akademický rok 2020/2021

Podzimní semestr 2020

Výuka

5. října 2020 – 10. ledna 2021

Vánoční a novoroční prázdniny

21. prosince 2020 – 3. ledna 2021

Zkouškové období

11. ledna – 21. února 2021

Jarní semestr 2021

Výuka

1. března – 23. května 2021

Zkouškové období

24. května – 4. července 2021

Hlavní prázdniny

5. července – 31. srpna 2021

Pro podrobné harmonogramy konkrétního typu studia viz příslušnou záložku.

Bc. prezenční
Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Registrace předmětů 25. 5. 17:00–31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Rozpis do seminárních skupin 15. 9. 17:00 – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Imatrikulace I. ročníku bude upřesněno
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 1. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 2. 11. – 15. 11. 2020
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 11. 12. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 19. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 25. 1. – 29. 1. 2021
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude upřesněno 2
Jarní semestr 2021
 
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Rozpis do seminárních skupin 16. 2. 17:00 – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 8. 2. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 12. 3. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 16. 3. – 28. 3. 2021
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 7. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 11. 5. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 14. 6. – 18. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 3. 9. 2021 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 3. 9. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ bude upřesněno 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Bc. kombinované
Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Registrace předmětů 25. 5. 17:00–31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 1. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 2. 11. – 15. 11. 2020
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 11. 12. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 19. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 25. 1. – 29. 1. 2021
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 22. 3. - 23. 3. 2021 2
Jarní semestr 2021
 
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 8. 2. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021 (13 týdnů)
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ - červen do 12. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ - září do 8. 4. 2020
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - červen 16. 3. – 28. 3. 2021
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ - červen do 7. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ - červen od 11. 5. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ - červen 14. 6. – 18. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - září 9. 4. – 20. 4. 2020
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ - září do 16. 7. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ - září od 17. 8. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ - září 1. 9. – 3. 9. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 3. 9. 2021 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 3. 9. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. 7. - 29. 7. 2021 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2020/2021

1. semestr
1. soustředění: 9. – 10. 10. 2020
2. soustředění: 30. – 31. 10. 2020
3. soustředění: 04. – 05. 12. 2020
4. soustředění: 18. – 19. 12. 2020
3. a 5. semestr
1. soustředění: 16. – 17. 10. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 11. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 11. 2020
4. soustředění: 11. – 12. 12. 2020
Termíny soustředění jarního semestru 2020/2021
2. semestr
1. soustředění: 12. – 13. 03. 2021
2. soustředění: 26. – 27. 03. 2021
3. soustředění: 09. – 10. 04. 2021
4. soustředění: 14. – 15. 05. 2021
4. a 6. semestr
1. soustředění: 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění: 12. – 13. 03. 2021
3. soustředění: 26. – 27. 03. 2021
4. soustředění: 16. – 17. 04. 2021

 

NMgr. prezenční
Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
Registrace předmětů 25. 5. 17:00 – 31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Rozpis do seminárních skupin 15. 9. 17:00 – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. 2020 – 10. 1. 2021
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 29. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 30. 11. – 13. 12. 2020
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 1. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 26. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 1. 2. – 5. 2. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 8. 2. - 12. 2. 2021
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 22. - 23. 3. 2021 2
Jarní semestr 2021
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Rozpis do seminárních skupin 8. 2. 17:00 – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 8. 2. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 1. 4. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 9. 4. – 18. 4. 2021
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 13. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 1. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 21. 6. – 25. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 3. 9. 2021 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 3. 9. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 23. 6. - 25. 6. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. 7. -29. 7. 2021 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

NMgr. kombinované
Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Registrace předmětů 25. 5. 17:00 – 31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021 (12 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021             (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 29. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 30. 11. – 13. 12. 2020
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 1. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 26. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 1. 2. – 5. 2. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce  
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 22. - 23. 3. 2021 2
Jarní semestr 2021
 
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 25. 1. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021 (12 týdnů)
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ - červen do 1. 4. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - červen 9. 4. – 18. 4. 2021
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ - červen do 13. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ - červen od 1. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ - červen 21. 6. –25. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - ( termín SZZ 1. 9. - 3. 9. 2021 platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia 13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 1. 9. – 3. 9. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. 7. - 29. 7. 2021 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2020/2021
1. semestr
1. soustředění 16. – 17. 10. 2020
2. soustředění 13. – 14. 11. 2020
3. soustředění 20. – 21. 11. 2020
4. soustředění 27. – 28. 11. 2020
5. soustředění 11. – 12. 12. 2020
6. soustředění 08. – 09. 01. 2021
3. semestr
1. soustředění 09. – 10. 10. 2020
2. soustředění 30. – 31. 10. 2020
3. soustředění 20. – 21. 11. 2020
4. soustředění 04. – 05. 12. 2020
5. soustředění 18. – 19. 12. 2020
6. soustředění 08. – 09. 01. 2021
Termíny soustředění jarního semestru 2020/2021
2. semestr
1. soustředění 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění 19. – 20. 03. 2021
3. soustředění 09. – 10. 04. 2021
4. soustředění 16. – 17. 04. 2021
5. soustředění 14. – 15. 05. 2021
6. soustředění 21. – 22. 05. 2021
4. semestr
1. soustředění 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění 19. – 20. 03. 2021
3. soustředění 09. – 10. 04. 2021
4. soustředění 16. – 17. 04. 2021
5. soustředění 14. – 15. 05. 2021
6. soustředění 21. – 22. 05. 2021

 

Ph.D.
Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Podzimní semestr 2019

 

Registrace předmětů

20. 5. 17:00 – 31. 7. 2019

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

20. 5. – 15. 9. 2019

Zápis do semestru

1. 8. – 15. 9. 2019

Zápis předmětů

3. 9. 17:00 – 15. 9. 2019

Změny v zápisu předmětů

16. 9. – 29. 9. 2019

Zveřejnění rozvrhu

26. 8. 2019

Výuka

16. 9. – 15. 12. 2019 (13 týdnů)

Zkouškové období

2. 1. – 12. 2. 2020 (6 týdnů)

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v podzimním semestru

15. 10. 2019

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v podzimním semestru

15. 10. 2019

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 12. 2019 – 12. 2. 2020*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 1. 2020

Vložení návrhu semestrální náplně pro podzimní semestr

1. 6. – 20. 9. 2019

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 12. 2019 – 31. 1. 2020

Jarní semestr 2020

 

Registrace předmětů

18. 11. 17:00–31. 12. 2019

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

2. 1. – 16. 2. 2020

Zápis do semestru

1. 2. – 16. 2. 2020

Zápis předmětů

30. 1. 17:00 – 16. 2. 2020

Změny v zápisu předmětů

17. 2. – 1. 3. 2020

Zveřejnění rozvrhu

28. 1. 2020

Výuka

17. 2. – 17. 5. 2020 (13 týdnů)

Zkouškové období

18. 5. – 30. 9. 2020

Hlavní prázdniny

29. 6. – 31. 8. 2020

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v jarním semestru

20. 4. 2020

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v jarním semestru

20. 4. 2020

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 6. – 30. 9. 2020*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 8. 2020

Vložení návrhu semestrální náplně pro jarní semestr         

1. 1. – 20. 2. 2020

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 6. – 31. 8. 2020

* Příslušná oborová rada stanovuje v uvedeném období termín vždy pro konkrétního studenta.

 

Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020

 

Registrace předmětů

25. 5. 17:00–31. 8. 2020

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

18. 5. – 4. 10. 2020

Zápis do semestru

1. 8. – 4. 10. 2020

Zápis předmětů

14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020

Změny v zápisu předmětů

5. 10. – 18. 10. 2020

Zveřejnění rozvrhu

7. 9. 2020

Výuka

5. 10. 2020 – 10. 1. 2021 (12 týdnů)

Vánoční a novoroční prázdniny

21. 12. 2020 – 1. 1. 2021

Zkouškové období

11. 1. – 21. 2. 2021 (6 týdnů)

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v podzimním semestru

31. 10. 2020

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v podzimním semestru

31. 10. 2020

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

15. 12. 2020 – 21. 2. 2021*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 1. 2021

Vložení návrhu semestrální náplně pro podzimní semestr

1. 6. – 10. 10. 2020

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 1. – 31. 1. 2021

 

 

JARNÍ SEMESTR 2021

 

Registrace předmětů

16. 11. 17:00–31. 12. 2020

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

11. 1. – 28. 2. 2021

Zápis do semestru

1. 2. – 28. 2. 2021

Zápis předmětů

15. 2. 17:00 – 28. 2. 2021

Změny v zápisu předmětů

1. 3. – 14. 3. 2021

Zveřejnění rozvrhu

8. 2. 2021

Výuka

1. 3. – 23. 5. 2021 (12 týdnů)

Zkouškové období

24. 5. – 4. 7. 2021 (6 týdnů)

Hlavní prázdniny

5. 7. – 31. 8. 2021

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v jarním semestru

31. 3. 2021

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v jarním semestru

31. 3. 2021

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

15. 5. – 4. 7. 2021*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 8. 2021

Vložení návrhu semestrální náplně pro jarní semestr

1. 1. – 10. 3. 2021

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 6. – 31. 8. 2021

*Příslušná oborová rada stanovuje v uvedeném období termín vždy pro konkrétního studenta.

Celoživotní vzdělávání
Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Podzimní semestr 2019
 
Zveřejnění rozvrhu 26. 8. 2019
Výuka 16. 9. – 15. 12. 2019 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2020 (6 týdnů)
Jarní semestr 2020
 
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2020
Výuka 17. 2. – 16. 5. 2020 (13 týdnů)
Zkouškové období 18. 5. – 30. 9. 2020
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2020

 

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2019/2020

1. semestr
1. soustředění: 20. – 21. 09. 2019
2. soustředění: 11. – 12. 10. 2019
3. soustředění: 01. – 02. 11. 2019
4. soustředění: 06. – 07. 12. 2019
3. a 5. semestr
1. soustředění: 04. – 05. 10. 2019
2. soustředění: 18. – 19. 10. 2019
3. soustředění: 08. – 09. 11. 2019
4. soustředění: 29. – 30. 11. 2019
Termíny soustředění jarního semestru 2019/2020
2. semestr
1. soustředění: 28. – 29. 02. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 03. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 03. 2020
4. soustředění: 15. – 16. 05. 2020
4. a 6. semestr
1. soustředění: 28. – 29. 02. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 03. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 03. 2020
4. soustředění: 17. – 18. 04. 2020