Harmonogramy

Aktuální harmonogramy akademického roku

Základní údaje
Akademický rok 2018/2019

Podzimní semestr 2018

Výuka

17. září – 16. prosince 2018

Vánoční a novoroční prázdniny

24. prosince 2018 – 1. ledna 2019

Zkouškové období

2. ledna – 12. února 2019

Jarní semestr 2019

Výuka

18. února – 19. května 2019

Zkouškové období

20. května – 30. června 2019

Hlavní prázdniny

1. července – 31. srpna 2019

Akademický rok 2019/2020

Podzimní semestr 2019

Výuka

16. září – 15. prosince 2019

Vánoční a novoroční prázdniny

23. prosince 2019 – 1. ledna 2020

Zkouškové období

2. ledna – 12. února 2020

Jarní semestr 2020

Výuka

17. února – 17. května 2020

Zkouškové období

18. května – 28. června 2020

Hlavní prázdniny

29. června – 31. srpna 2020

Pro podrobné harmonogramy konkrétního typu studia viz příslušnou záložku.

Bc. prezenční
Akademický rok 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Podzimní semestr 2018
Registrace předmětů 21. 5. 17:00–31. 7. 2018
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 21. 5. – 16. 9. 2018
Zápis do semestru 1. 8. – 16. 9. 2018
Zápis předmětů 4. 9. 17:00 – 16. 9. 2018
Změny v zápisu předmětů 17. 9. – 30. 9. 2018
Rozpis do seminárních skupin 5. 9. 17:00 – 30. 9. 2018
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2018
Imatrikulace I. ročníku 17. 9. 2018
Výuka 17. 9. – 16. 12. 2018 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 22. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2019 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2018
Přihlášení studentů na vypsaná témata 10. 9. – 14. 10. 2018
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 28. 10. 2018
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 29. 10. – 9. 11. 2018
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 12. 2018
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 7. 1. 2019
Termín pro podzimní kolo SZZ 14. 1. – 18. 1. 2019
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 4. 3. – 5. 3. 2019 2
Jarní semestr 2019
Registrace předmětů 19. 11. 17:00–31. 12. 2018
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 17. 2. 2019
Zápis do semestru 1. 2. – 17. 2. 2019
Zápis předmětů 6. 2. 17:00 – 17. 2. 2019
Změny v zápisu předmětů 18. 2. – 3. 3. 2019
Rozpis do seminárních skupin 7. 2. 17:00 – 3. 3. 2019
Zveřejnění rozvrhu 31. 1. 2019
Výuka 18. 2. – 19. 5. 2019 (13 týdnů)
Zkouškové období 20. 5. – 30. 6. 2019 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2019
UKONČENÍ STUDIA
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 27. 1. 2019
Přihlášení studentů na vypsaná témata 4. 2. – 10. 3. 2019
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 15. 3. 2019
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 18. 3. – 29. 3. 2019
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 18. 4. 2019
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 13. 5. 2019
Termín pro jarní kolo SZZ 27. 5. – 7. 6. 2019
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 2. 9. – 6. 9. 2019 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
15. 4. – 28. 6. 2019
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
2. 9. – 6. 9. 2019
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 15. 7. – 16. 7. 2019 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Podzimní semestr 2019
Registrace předmětů 20. 5. 17:00–31. 7. 2019
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 20. 5. – 15. 9. 2019
Zápis do semestru 1. 8. – 15. 9. 2019
Zápis předmětů 3. 9. 17:00 – 15. 9. 2019
Změny v zápisu předmětů 16. 9. – 29. 9. 2019
Rozpis do seminárních skupin 4. 9. 17:00 – 29. 9. 2019
Zveřejnění rozvrhu 26. 8. 2019
Imatrikulace I. ročníku 16. 9. 2019
Výuka 16. 9. – 15. 12. 2019 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2020 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2019
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 13. 10. 2019
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 28. 10. 2019
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 29. 10. – 10. 11. 2019
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 6. 12. 2019
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 6. 1. 2020
Termín pro podzimní kolo SZZ 13. 1. – 17. 1. 2020
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude upřesněno 2
Jarní semestr 2020
Registrace předmětů 18. 11. 17:00–31. 12. 2019
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 16. 2. 2020
Zápis do semestru 1. 2. – 16. 2. 2020
Zápis předmětů 30. 1. 17:00 – 16. 2. 2020
Změny v zápisu předmětů 17. 2. – 1. 3. 2020
Rozpis do seminárních skupin 31. 1. 17:00 – 1. 3. 2020
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2020
Výuka 17. 2. – 17. 5. 2020 (13 týdnů)
Zkouškové období 18. 5. – 28. 6. 2020 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2020
UKONČENÍ STUDIA
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 26. 1. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 8. 3. 2020
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 13. 3. 2020
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 16. 3. – 27. 3. 2020
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 17. 4. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 12. 5. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ 15. 6. – 19. 6. 2020
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 4. 9. 2020 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
14. 4. – 28. 6. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 4. 9. 2020
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ bude upřesněno 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Bc. kombinované
Akademický rok 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Podzimní semestr 2018
Registrace předmětů 21. 5. 17:00–31. 7. 2018
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 21. 5. – 16. 9. 2018
Zápis do semestru 1. 8. – 16. 9. 2018
Zápis předmětů 4. 9. 17:00 – 16. 9. 2018
Změny v zápisu předmětů 17. 9. – 30. 9. 2018
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2018
Výuka 17. 9. – 16. 12. 2018 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 22. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2019 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2018
Přihlášení studentů na vypsaná témata 10. 9. – 14. 10. 2018
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 28. 10. 2018
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 29. 10. – 9. 11. 2018
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 12. 2018
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 7. 1. 2019
Termín pro podzimní kolo SZZ 14. 1. – 18. 1. 2019
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 4. 3. – 5. 3. 2019 2
Jarní semestr 2019
Registrace předmětů 19. 11. 17:00–31. 12. 2018
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 17. 2. 2019
Zápis do semestru 1. 2. – 17. 2. 2019
Zápis předmětů 6. 2. 17:00 – 17. 2. 2019
Změny v zápisu předmětů 18. 2. – 3. 3. 2019
Zveřejnění rozvrhu 31. 1. 2019
Výuka 18. 2. – 19. 5. 2019 (13 týdnů)
Zkouškové období 20. 5. – 30. 6. 2019 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2019
UKONČENÍ STUDIA
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 27. 1. 2019
Přihlášení studentů na vypsaná témata 4. 2. – 10. 3. 2019
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 15. 3. 2019
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 18. 3. – 29. 3. 2019
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 18. 4. 2019
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 13. 5. 2019
Termín pro jarní kolo SZZ 27. 5. – 7. 6. 2019
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 2. 9. – 6. 9. 2019 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
15. 4. – 28. 6. 2019
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
2. 9. – 6. 9. 2019
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 15. 7. – 16. 7. 2019

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2018/2019

1. semestr
1. soustředění: 21. – 22. 09. 2018
2. soustředění: 12. – 13. 10. 2018
3. soustředění: 02. – 03. 11. 2018
4. soustředění: 07. – 08. 12. 2018
3. a 5. semestr
1. soustředění: 05. – 06. 10. 2018
2. soustředění: 19. – 20. 10. 2018
3. soustředění: 09. – 10. 11. 2018
4. soustředění: 30. 11. – 01. 12. 2018
Termíny soustředění jarního semestru 2018/2019
2. semestr
1. soustředění: 22. – 23. 02. 2019
2. soustředění: 15. – 16. 03. 2019
3. soustředění: 05. – 06. 04. 2019
4. soustředění: 03. – 04. 05. 2019
4. a 6. semestr
1. soustředění: 22. – 23. 02. 2019
2. soustředění: 15. – 16. 03. 2019
3. soustředění: 05. – 06. 04. 2019
4. soustředění: 03. – 04. 05. 2019

 

Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Podzimní semestr 2019
Registrace předmětů 20. 5. 17:00–31. 7. 2019
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 20. 5. – 15. 9. 2019
Zápis do semestru 1. 8. – 15. 9. 2019
Zápis předmětů 3. 9. 17:00 – 15. 9. 2019
Změny v zápisu předmětů 16. 9. – 29. 9. 2019
Zveřejnění rozvrhu 26. 8. 2019
Výuka 16. 9. – 15. 12. 2019 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2020 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2019
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 13. 10. 2019
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 28. 10. 2019
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 29. 10. – 10. 11. 2019
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 6. 12. 2019
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 6. 1. 2020
Termín pro podzimní kolo SZZ 13. 1. – 17. 1. 2020
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude doplněno 2
Jarní semestr 2020
Registrace předmětů 18. 11. 17:00–31. 12. 2019
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 16. 2. 2020
Zápis do semestru 1. 2. – 16. 2. 2020
Zápis předmětů 30. 1. 17:00 – 16. 2. 2020
Změny v zápisu předmětů 17. 2. – 1. 3. 2020
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2020
Výuka 17. 2. – 17. 5. 2020 (13 týdnů)
Zkouškové období 18. 5. – 28. 6. 2020 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2020
UKONČENÍ STUDIA
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 26. 1. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 8. 3. 2020
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 13. 3. 2020
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 16. 3. – 27. 3. 2020
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 17. 4. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 12. 5. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ 15. 6. – 19. 6. 2020
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 4. 9. 2020 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
14. 4. – 28. 6. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 4. 9. 2020
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ bude doplněno 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2019/2020

1. semestr
1. soustředění: 20. – 21. 09. 2019
2. soustředění: 11. – 12. 10. 2019
3. soustředění: 01. – 02. 11. 2019
4. soustředění: 06. – 07. 12. 2019
3. a 5. semestr
1. soustředění: 04. – 05. 10. 2019
2. soustředění: 18. – 19. 10. 2019
3. soustředění: 08. – 09. 11. 2019
4. soustředění: 29. – 30. 11. 2019
Termíny soustředění jarního semestru 2019/2020
2. semestr
1. soustředění: 28. – 29. 02. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 03. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 03. 2020
4. soustředění: 15. – 16. 05. 2020
4. a 6. semestr
1. soustředění: 28. – 29. 02. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 03. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 03. 2020
4. soustředění: 17. – 18. 04. 2020

 

NMgr. prezenční
Akademický rok 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Podzimní semestr 2018
Registrace předmětů 21. 5. 17:00–31. 7. 2018
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 21. 5. – 16. 9. 2018
Zápis do semestru 1. 8. – 16. 9. 2018
Zápis předmětů 4. 9. 17:00 – 16. 9. 2018
Změny v zápisu předmětů 17. 9. – 30. 9. 2018
Rozpis do seminárních skupin 5. 9. 17:00 – 30. 9. 2018
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2018
Výuka 17. 9. – 16. 12. 2018 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 22. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2019 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2018
Přihlášení studentů na vypsaná témata 10. 9. – 14. 10. 2018
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 25. 11. 2018
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 26. 11. – 9. 12. 2018
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 4. 1. 2019
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 18. 1. 2019
Termín pro podzimní kolo SZZ 28. 1. – 1. 2. 2019
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 4. 2. - 8. 2. 2019
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 4. 3. – 5. 3. 2019 2
Jarní semestr 2019
Registrace předmětů 19. 11. 17:00–31. 12. 2018
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 17. 2. 2019
Zápis do semestru 1. 2. – 17. 2. 2019
Zápis předmětů 6. 2. 17:00 – 17. 2. 2019
Změny v zápisu předmětů 18. 2. – 3. 3. 2019
Rozpis do seminárních skupin 7. 2. 17:00 – 3. 3. 2019
Zveřejnění rozvrhu 31. 1. 2019
Výuka 18. 2. – 19. 5. 2019 (13 týdnů)
Zkouškové období 20. 5. – 30. 6. 2019 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2019
UKONČENÍ STUDIA
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 27. 1. 2019
Přihlášení studentů na vypsaná témata 4. 2. – 10. 3. 2019
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 5. 4. 2019
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 8. 4. – 19. 4. 2019
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 10. 5. 2019
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 3. 6. 2019
Termín pro jarní kolo SZZ 10. 6. –21. 6. 2019
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 2. 9. – 6. 9. 2019 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
15. 4. – 28. 6. 2019
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
2. 9. – 6. 9. 2019
Termín pro jarní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 26. 6. - 28. 6. 2019
Termín SZZ oboru MFTAP bude doplněno
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 15. 7. – 16. 7. 2019

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Podzimní semestr 2019
Registrace předmětů 20. 5. 17:00–31. 7. 2019
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 20. 5. – 15. 9. 2019
Zápis do semestru 1. 8. – 15. 9. 2019
Zápis předmětů 3. 9. 17:00 – 15. 9. 2019
Změny v zápisu předmětů 16. 9. – 29. 9. 2019
Rozpis do seminárních skupin 4. 9. 17:00 – 29. 9. 2019
Zveřejnění rozvrhu 26. 8. 2019
Výuka 16. 9. – 15. 12. 2019 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2019 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2019
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 13. 10. 2019
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 24. 11. 2019
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 25. 11. – 8. 12. 2019
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 6. 1. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 17. 1. 2020
Termín pro podzimní kolo SZZ 27. 1. – 31. 1. 2020
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 3. 2. - 7. 2. 2020
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude upřesněno 2
Jarní semestr 2019
Registrace předmětů 18. 11. 17:00–31. 12. 2019
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 16. 2. 2020
Zápis do semestru 1. 2. – 16. 2. 2020
Zápis předmětů 30. 1. 17:00 – 16. 2. 2020
Změny v zápisu předmětů 17. 2. – 1. 3. 2020
Rozpis do seminárních skupin 31. 1. 17:00 – 1. 3. 2020
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2020
Výuka 17. 2. – 17. 5. 2020 (13 týdnů)
Zkouškové období 18. 5. – 28. 6. 2020 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2020
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 26. 1. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 8. 3. 2020
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 3. 4. 2020
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 9. 4. – 20. 4. 2020
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 7. 5. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 2. 6. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ 22. 6. –26. 6. 2020
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 2. 9. – 6. 9. 2019 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
14. 4. – 28. 6. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 4. 9. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 24. 6. - 26. 6. 2020
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ bude upřesněno 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

NMgr. kombinované
Akademický rok 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Podzimní semestr 2018
Registrace předmětů 21. 5. 17:00–31. 7. 2018
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 21. 5. – 16. 9. 2018
Zápis do semestru 1. 8. – 16. 9. 2018
Zápis předmětů 4. 9. 17:00 – 16. 9. 2018
Změny v zápisu předmětů 17. 9. – 30. 9. 2018
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2018
Výuka 17. 9. – 16. 12. 2018 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 22. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2019 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2018
Přihlášení studentů na vypsaná témata 10. 9. – 14. 10. 2018
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 25. 11. 2018
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 26. 11. – 9. 12. 2018
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 4. 1. 2019
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 7. 1. 2019
Termín pro podzimní kolo SZZ 28. 1. – 1. 2. 2019
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 4. 2. - 8. 2. 2019
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 4. 3. – 5. 3. 2019 2
Jarní semestr 2019
Registrace předmětů 19. 11. 17:00–31. 12. 2018
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 17. 2. 2019
Zápis do semestru 1. 2. – 17. 2. 2019
Zápis předmětů 6. 2. 17:00 – 17. 2. 2019
Změny v zápisu předmětů 18. 2. – 3. 3. 2019
Zveřejnění rozvrhu 31. 1. 2019
Výuka 18. 2. – 19. 5. 2019 (13 týdnů)
Zkouškové období 20. 5. – 30. 6. 2019 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2019
UKONČENÍ STUDIA
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 27. 1. 2019
Přihlášení studentů na vypsaná témata 4. 2. – 10. 3. 2019
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 5. 4. 2019
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 8. 4. – 19. 4. 2019
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 10. 5. 2019
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 3. 6. 2019
Termín pro jarní kolo SZZ 10. 6. –21. 6. 2019
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 2. 9. – 6. 9. 2019 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
15. 4. – 28. 6. 2019
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
2. 9. – 6. 9. 2019
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 15. 7. – 16. 7. 2019

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2018/2019
1. semestr
1. soustředění 05. – 06. 10. 2018
2. soustředění 19. – 20. 10. 2018
3. soustředění 09. – 10. 11. 2018
4. soustředění 23. – 24. 11. 2018
5. soustředění 30.11. – 01. 12. 2018
6. soustředění 14. – 15. 12. 2018
3. semestr
1. soustředění 21. – 22. 09. 2018
2. soustředění 12. – 13. 10. 2018
3. soustředění 02. – 03. 11. 2018
4. soustředění 23. – 24. 11. 2018
5. soustředění 07. – 08. 12. 2018
6. soustředění 14. – 15. 12. 2018
Termíny soustředění jarního semestru 2017/2018
2. semestr
1. soustředění 01. – 02. 03. 2019
2. soustředění 08. – 09. 03. 2019
3. soustředění 22. – 23. 03. 2019
4. soustředění 12. – 13. 04. 2019
5. soustředění 10. – 11. 05. 2019
6. soustředění 17. – 18. 05. 2019
4. semestr
1. soustředění 01. – 02. 03. 2019
2. soustředění 08. – 09. 03. 2019
3. soustředění 22. – 23. 03. 2019
4. soustředění 12. – 13. 04. 2019
5. soustředění 10. – 11. 05. 2019
6. soustředění 17. – 18. 05. 2019

 

Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Podzimní semestr 2019
Registrace předmětů 20. 5. 17:00–31. 7. 2019
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 20. 5. – 15. 9. 2019
Zápis do semestru 1. 8. – 15. 9. 2019
Zápis předmětů 3. 9. 17:00 – 15. 9. 2019
Změny v zápisu předmětů 16. 9. – 29. 9. 2019
Zveřejnění rozvrhu 26. 8. 2019
Výuka 16. 9. – 15. 12. 2019 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2020 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2019
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 13. 10. 2019
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 24. 11. 2019
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 25. 11. – 8. 12. 2019
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 6. 1. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 17. 1. 2020
Termín pro podzimní kolo SZZ 27. 1. – 31. 1. 2020
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 3. 2. - 7. 2. 2020
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude upřesněno 2
Jarní semestr 2020
Registrace předmětů 18. 11. 17:00–31. 12. 2019
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 16. 2. 2020
Zápis do semestru 1. 2. – 16. 2. 2020
Zápis předmětů 30. 1. 17:00 – 16. 2. 2020
Změny v zápisu předmětů 17. 2. – 1. 3. 2020
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2020
Výuka 17. 2. – 17. 5. 2020 (13 týdnů)
Zkouškové období 18. 5. – 28. 6. 2020 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2020
UKONČENÍ STUDIA
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 26. 1. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 8. 3. 2020
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 3. 4. 2020
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 9. 4. – 20. 4. 2020
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 7. 5. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 2. 6. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ 22. 6. –26. 6. 2020
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 4. 9. 2020 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
14. 4. – 28. 6. 2020
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 4. 9. 2020
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ bude upřesněno 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2019/2020
1. semestr
1. soustředění 04. – 05. 10. 2019
2. soustředění 18. – 19. 10. 2019
3. soustředění 08. – 09. 11. 2019
4. soustředění 22. – 23. 11. 2019
5. soustředění 29. – 30. 11. 2019
6. soustředění 13. – 14. 12. 2019
3. semestr
1. soustředění 20. – 21. 09. 2019
2. soustředění 11. – 12. 10. 2019
3. soustředění 01. – 02. 11. 2019
4. soustředění 22. – 23. 11. 2019
5. soustředění 06. – 07. 12. 2019
6. soustředění 13. – 14. 12. 2019
Termíny soustředění jarního semestru 2019/2020
2. semestr
1. soustředění 21. – 22. 02. 2020
2. soustředění 06. – 07. 03. 2020
3. soustředění 20. – 21. 03. 2020
4. soustředění 03. – 04. 04. 2020
5. soustředění 17. – 18. 04. 2020
6. soustředění 15. – 16. 05. 2020
4. semestr
1. soustředění 21. – 22. 02. 2020
2. soustředění 06. – 07. 03. 2020
3. soustředění 20. – 21. 03. 2020
4. soustředění 03. – 04. 04. 2020
5. soustředění 17. – 18. 04. 2020
6. soustředění 15. – 16. 05. 2020

 

Ph.D.
Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Podzimní semestr 2019

 

Registrace předmětů

20. 5. 17:00 – 31. 7. 2019

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

20. 5. – 15. 9. 2019

Zápis do semestru

1. 8. – 15. 9. 2019

Zápis předmětů

3. 9. 17:00 – 15. 9. 2019

Změny v zápisu předmětů

16. 9. – 29. 9. 2019

Zveřejnění rozvrhu

26. 8. 2019

Výuka

16. 9. – 15. 12. 2019 (13 týdnů)

Zkouškové období

2. 1. – 12. 2. 2020 (6 týdnů)

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v podzimním semestru

15. 10. 2019

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v podzimním semestru

15. 10. 2019

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 12. 2019 – 12. 2. 2020*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 1. 2020

Vložení návrhu semestrální náplně pro podzimní semestr

1. 6. – 20. 9. 2019

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 12. 2019 – 31. 1. 2020

Jarní semestr 2020

 

Registrace předmětů

18. 11. 17:00–31. 12. 2019

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

2. 1. – 16. 2. 2020

Zápis do semestru

1. 2. – 16. 2. 2020

Zápis předmětů

30. 1. 17:00 – 16. 2. 2020

Změny v zápisu předmětů

17. 2. – 1. 3. 2020

Zveřejnění rozvrhu

28. 1. 2020

Výuka

17. 2. – 17. 5. 2020 (13 týdnů)

Zkouškové období

18. 5. – 28. 6. 2020 (6 týdnů)

Hlavní prázdniny

29. 6. – 31. 8. 2020

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v jarním semestru

31. 3. 2020

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v jarním semestru

31. 3. 2020

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 5. – 30. 6. 2020*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 8. 2020

Vložení návrhu semestrální náplně pro jarní semestr         

1. 1. – 20. 2. 2020

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 5. – 31. 8. 2020

* Příslušná oborová rada/komise stanovuje v uvedeném období termín vždy pro konkrétního studenta.

 

Akademický rok 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Podzimní semestr 2018

Registrace předmětů

21. 5. 17:00–31. 7. 2018

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

21. 5. – 16. 9. 2018

Zápis do semestru

1. 8. – 16. 9. 2018

Zápis předmětů

4. 9. 17:00 – 16. 9. 2018

Změny v zápisu předmětů

17. 9. – 30. 9. 2018

Zveřejnění rozvrhu

31. 8. 2018

Výuka

17. 9. – 16. 12. 2018 (13 týdnů)

Vánoční a novoroční prázdniny

22. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Zkouškové období

2. 1. – 12. 2. 2019 (6 týdnů)

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v podzimním semestru

15. 10. 2018

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v podzimním semestru

15. 10. 2018

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 1. 2019

Vložení návrhu semestrální náplně pro podzimní semestr

1. 6. – 20. 9. 2018

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 12. 2018 – 31. 1. 2019

 

 

JARNÍ SEMESTR 2019

 

Registrace předmětů

19. 11. 17:00–31. 12. 2018

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

2. 1. – 17. 2. 2019

Zápis do semestru

1. 2. – 17. 2. 2019

Zápis předmětů

6. 2. 17:00 – 17. 2. 2019

Změny v zápisu předmětů

18. 2. – 3. 3. 2019

Zveřejnění rozvrhu

31. 1. 2019

Výuka

18. 2. – 19. 5. 2019 (13 týdnů)

Zkouškové období

20. 5. – 30. 6. 2019 (6 týdnů)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2019

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v jarním semestru

31. 3. 2019

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v jarním semestru

31. 3. 2019

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 8. 2019

Vložení návrhu semestrální náplně pro jarní semestr

1. 1. – 20. 2. 2019

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 5. – 31. 8. 2019

 

Celoživotní vzdělávání
Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Podzimní semestr 2019
 
Zveřejnění rozvrhu 26. 8. 2019
Výuka 16. 9. – 15. 12. 2019 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Zkouškové období 2. 1. – 12. 2. 2020 (6 týdnů)
Jarní semestr 2020
 
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2020
Výuka 17. 2. – 17. 5. 2020 (13 týdnů)
Zkouškové období 18. 5. – 28. 6. 2020 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2020

 

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2019/2020
1. semestr
1. soustředění 04. – 05. 10. 2019
2. soustředění 18. – 19. 10. 2019
3. soustředění 08. – 09. 11. 2019
4. soustředění 22. – 23. 11. 2019
5. soustředění 29. – 30. 11. 2019
6. soustředění 13. – 14. 12. 2019
3. semestr
1. soustředění 20. – 21. 09. 2019
2. soustředění 11. – 12. 10. 2019
3. soustředění 01. – 02. 11. 2019
4. soustředění 22. – 23. 11. 2019
5. soustředění 06. – 07. 12. 2019
6. soustředění 13. – 14. 12. 2019
Termíny soustředění jarního semestru 2019/2020
2. semestr
1. soustředění 21. – 22. 02. 2020
2. soustředění 06. – 07. 03. 2020
3. soustředění 20. – 21. 03. 2020
4. soustředění 03. – 04. 04. 2020
5. soustředění 17. – 18. 04. 2020
6. soustředění 15. – 16. 05. 2020
4. semestr
1. soustředění 21. – 22. 02. 2020
2. soustředění 06. – 07. 03. 2020
3. soustředění 20. – 21. 03. 2020
4. soustředění 03. – 04. 04. 2020
5. soustředění 17. – 18. 04. 2020
6. soustředění 15. – 16. 05. 2020

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.