Harmonogramy akademického roku                

Bc. prezenční
Akademický rok 2023/2024

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Podzimní semestr 2023
 
Registrace předmětů 22. 5. 17:00 – 31. 7. 2023
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 22. 5. – 17. 9. 2023
Zápis do semestru 1. 8. – 17. 9. 2023
Zápis předmětů 4. 9. 17:00 – 17. 9. 2023
Změny v zápisu předmětů 18. 9. – 1. 10. 2023
Rozpis do seminárních skupin 5. 9. 17:00 – 1. 10. 2023
Zveřejnění rozvrhu 21. 8. 2023
Imatrikulace I. ročníku 18. 9. 2023
Výuka
Orientation Week
Reading Week
18. 9. – 22. 12. 2023
18. 9. - 22. 9. 2023
6. 11. - 10. 11. 2023
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2023 – 1. 1. 2024
Zkouškové období 2. 1. – 16. 2. 2024
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 1. 9. 2023
Přihlášení studentů na vypsaná témata 8. 9. – 22. 10. 2023
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 20. 10. 2023
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 23. 10. – 5. 11. 2023
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 12. 2023
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 8. 1. 2024
Termín pro podzimní kolo SZZ 22. 1. – 26. 1. 2024
Podávání přihlášek do zimního kola SZZ (termín SZZ 5. 2. – 6. 2. 2024 platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) 23. 10. - 3. 12. 2023
Termín pro podzimní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) 5. 2. - 6. 2. 2024
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 5. 3. 2024 2
Jarní semestr 2024
 
Registrace předmětů 13. 11. 17:00 – 31. 12. 2023
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 18. 2. 2024
Zápis do semestru 1. 2. – 18. 2. 2024
Zápis předmětů 1. 2. 17:00 – 18. 2. 2024
Změny v zápisu předmětů 19. 2. – 3. 3. 2024
Rozpis do seminárních skupin 2. 2. 17:00 – 3. 3. 2024
Zveřejnění rozvrhu 27. 1. 2024
Výuka
Reading Week
19. 2. – 18. 5. 2024
2. 4. - 5. 4. 2024
Zkouškové období 27. 5. – 4. 7. 2024
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2024
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 23. 1. 2024
Přihlášení studentů na vypsaná témata 1. 2. – 10. 3. 2024
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 8. 3. 2024
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 12. 3. – 24. 3. 2024
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 25. 4. 2024
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 24. 5. 2024
Termín pro jarní kolo SZZ 10. 6. – 18. 6. 2024
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 2. 9. – 3. 9. 2024 platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia). 11. 4. – 30. 6. 2024
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 2. 9. – 3. 9. 2024
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 29. - 31. 7. 2024 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Akademický rok 2022/2023

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Podzimní semestr 2022
 
Registrace předmětů 23. 5. 17:00 – 31. 7. 2022
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 23. 5. – 11. 9. 2022
Zápis do semestru 1. 8. – 11. 9. 2022
Zápis předmětů 1. 9. 17:00 – 11. 9. 2022
Změny v zápisu předmětů 12. 9. – 25. 9. 2022
Rozpis do seminárních skupin 2. 9. 17:00 – 25. 9. 2022
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2022
Imatrikulace I. ročníku 12. 9. 2022
Výuka                                                                                                                Orientační týden                                                                                                          Čtecí týden 12. 9. – 17. 12. 2022                          12. 9. - 16. 9. 2022                          31. 10. - 4. 11. 2022
Vánoční a novoroční prázdniny 19. 12. 2022 – 1. 1. 2023
Zkouškové období 2. 1. – 10. 2. 2023
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2022
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 23. 10. 2022
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 21. 10. 2022
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 24. 10. – 6. 11. 2022
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 8. 12. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 9. 1. 2023
Termín pro podzimní kolo SZZ 16. 1. – 20. 1. 2023
Podávání přihlášek do zimního kola SZZ (termín SZZ 6. 2. – 7. 2. 2023 platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) 24. 10. - 4. 12. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) 6. 2. - 7. 2. 2023
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 7. - 8. 3. 2023 2
Jarní semestr 2023
 
Registrace předmětů 14. 11. 17:00 – 31. 12. 2022
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 12. 2. 2023
Zápis do semestru 1. 2. – 12. 2. 2023
Zápis předmětů 2. 2. 17:00 – 12. 2. 2023
Změny v zápisu předmětů 13. 2. – 26. 2. 2023
Rozpis do seminárních skupin 3. 2. 17:00 – 26. 2. 2023
Zveřejnění rozvrhu 27. 1. 2023
Výuka                                                                                                                            Čtecí týden 13. 2. – 13. 5. 2023                            27. 3. - 31. 3. 2023
Zkouškové období 22. 5. – 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 3. 7. – 31. 8. 2023
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2023
Přihlášení studentů na vypsaná témata 2. 2. – 12. 3. 2023
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 10. 3. 2023
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 14. 3. – 26. 3. 2023
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 27. 4. 2023
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 29. 5. 2023
Termín pro jarní kolo SZZ 12. 6. – 20. 6. 2023
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 4. 9. – 5. 9. 2023 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
11. 4. – 30. 6. 2023
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
4. 9. – 5. 9. 2023
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 24. - 25. 7. 20232

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Bc. kombinované
Akademický rok 2023/2024

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Podzimní semestr 2023
 
Registrace předmětů 22. 5. 17:00–31. 7. 2023
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 22. 5. – 17. 9. 2023
Zápis do semestru 1. 8. – 17. 9. 2023
Zápis předmětů 4. 9. 17:00 – 17. 9. 2023
Změny v zápisu předmětů 18. 9. – 1. 10. 2023
Zveřejnění rozvrhu 21. 8. 2023
Výuka 18. 9. – 22. 12. 2023
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2023 – 1. 1. 2024
Zkouškové období 2. 1. – 16. 2. 2024
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 1. 9. 2023
Přihlášení studentů na vypsaná témata 8. 9. – 22. 10. 2023
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 20. 10. 2023
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 23. 10. – 5. 11. 2023
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 12. 2023
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 8. 1. 2024
Termín pro podzimní kolo SZZ 22. 1. – 26. 1. 2024
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ (termín SZZ 5. 9. – 6. 9. 2024 platí
pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a 
současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia)

23. 10. – 3. 12. 2023

Termín pro podzimní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
5. 2. - 6. 2. 2024
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 5. 3. 2024 2
Jarní semestr 2024
 
Registrace předmětů 13. 11. 17:00–31. 12. 2023
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 18. 2. 2024
Zápis do semestru 1. 2. – 18. 2. 2024
Zápis předmětů 1. 2. 17:00 – 18. 2. 2024
Změny v zápisu předmětů 19. 2. – 3. 3. 2024
Zveřejnění rozvrhu 27. 1. 2024
Výuka 19. 2. – 18. 5. 2024
Zkouškové období 27. 5. – 4. 7. 2024
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2024
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 23. 1. 2024
Přihlášení studentů na vypsaná témata 1. 2. – 10. 3. 2024
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 8. 3. 2024
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 12. 3. – 24. 3. 2024
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 25. 4. 2024
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ 24. 5. 2024
Termín pro jarní kolo SZZ 10. 6. – 18. 6. 2024
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 2. 9. – 3. 9. 2024 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
11. 4. – 30. 6. 2024
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
2. 9. – 3. 9. 2024
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 29. - 31. 7. 2024 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2023/2024

1. semestr
1. soustředění: 22. – 23. 09. 2023
2. soustředění: 13. – 14. 10. 2023
3. soustředění: 24. – 25. 11. 2023
4. soustředění: 15. – 16. 12. 2023
3. a 5. semestr
1. soustředění: 13. – 14. 10. 2023
2. soustředění: 20. – 21. 10. 2023
3. soustředění: 24. – 25. 11. 2023
4. soustředění: 15. – 16. 12. 2023
Termíny soustředění jarního semestru 2023/2024
2. semestr
1. soustředění: 23. – 24. 02. 2024
2. soustředění: 15. – 16. 03. 2024
3. soustředění: 12. – 13. 04. 2024
4. soustředění: 03. – 04. 05. 2024
4. a 6. semestr
1. soustředění: 23. – 24. 02. 2024
2. soustředění: 15. – 16. 03. 2024
3. soustředění: 12. – 13. 04. 2024
4. soustředění: 03. – 04. 05. 2024

 

Akademický rok 2022/2023

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Podzimní semestr 2022
 
Registrace předmětů 23. 5. 17:00–31. 7. 2022
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 23. 5. – 11. 9. 2022
Zápis do semestru 1. 8. – 11. 9. 2022
Zápis předmětů 1. 9. 17:00 – 11. 9. 2022
Změny v zápisu předmětů 12. 9. – 25. 9. 2022
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2022
Výuka 12. 9. – 17. 12. 2022
Vánoční a novoroční prázdniny 19. 12. 2022 – 1. 1. 2023
Zkouškové období 2. 1. – 10. 2. 2023 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2022
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 23. 10. 2022
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 21. 10. 2022
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 24. 10. – 6. 11. 2022
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 8. 12. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 19. 1. 2023
Termín pro podzimní kolo SZZ 16. 1. – 20. 1. 2023
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ (termín SZZ 6. 2. – 7. 2. 2023 platí
pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a 
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
24. 10. - 04. 12. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 6. - 7. 02. 2023
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 7. - 8. 3. 2023 2
Jarní semestr 2023
 
Registrace předmětů 14. 11. 17:00–31. 12. 2022
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 12. 2. 2023
Zápis do semestru 1. 2. – 12. 2. 2023
Zápis předmětů 2. 2. 17:00 – 12. 2. 2023
Změny v zápisu předmětů 13. 2. – 26. 2. 2023
Zveřejnění rozvrhu 27. 1. 2023
Výuka 13. 2. – 13. 5. 2023
Zkouškové období 22. 5. – 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 3. 7. – 31. 8. 2023
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2023
Přihlášení studentů na vypsaná témata 2. 2. – 12. 3. 2023
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 10. 3. 2023
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 14. 3. – 26. 3. 2023
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 27. 4. 2023
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ do 29. 5. 2023
Termín pro jarní kolo SZZ 12. 6. – 20. 6. 2023
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 4. 9. – 5. 9. 2023 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
11. 4. – 30. 6. 2023
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
4. 9. – 5. 9. 2023
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 24. - 25. 7. 2023 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2022/2023

1. semestr
1. soustředění: 16. – 17. 9. 2022
2. soustředění: 07. – 08. 10. 2022
3. soustředění: 11. – 12. 11. 2022
4. soustředění: 09. – 10. 12. 2022
3. a 5. semestr
1. soustředění: 07. – 08. 10. 2022
2. soustředění: 21. – 22. 10. 2022
3. soustředění: 11. – 12. 11. 2022
4. soustředění: 09. – 10. 12. 2022
Termíny soustředění jarního semestru 2022/2023
2. semestr
1. soustředění: 24. – 25. 02. 2023
2. soustředění: 17. – 18. 03. 2023
3. soustředění: 14. – 15. 04. 2023
4. soustředění: 05. – 06. 05. 2023
4. a 6. semestr
1. soustředění: 24. – 25. 02. 2023
2. soustředění: 17. – 18. 03. 2023
3. soustředění: 14. – 15. 04. 2023
4. soustředění: 05. – 06. 05. 2023

 

NMgr. prezenční
Akademický rok 2023/2024

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Podzimní semestr 2023
Registrace předmětů 22. 5. 17:00 – 31. 7. 2023
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 22. 5. – 17. 9. 2023
Zápis do semestru 1. 8. – 17. 9. 2023
Zápis předmětů 4. 9. 17:00 – 17. 9. 2023
Změny v zápisu předmětů 18. 9. – 1. 10. 2023
Rozpis do seminárních skupin 5. 9. 17:00 – 1. 10. 2023
Zveřejnění rozvrhu 21. 8. 2023
Výuka
Orientation Week
Reading Week
18. 9. – 22. 12. 2023
18. 9. - 22. 9. 2023
6. 11. - 10. 11. 2023
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2023 – 1. 1. 2024
Zkouškové období 2. 1. – 16. 2. 2024
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 1. 9. 2023
Přihlášení studentů na vypsaná témata 8. 9. – 22. 10. 2023
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 16. 11. 2023
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 20. 11. – 3. 12. 2023
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 4. 1. 2024
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 15. 1. 2024
Termín pro podzimní kolo SZZ (+ pro obory v cizím jazyce) 29. 1. – 2. 2. 2024
Přihlášení studentů do zimního kola SZZ (termín SZZ 5. 2. – 6. 2. 2024 platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia). 23. 10. - 3. 12. 2023
Termín pro podzimní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia). Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 5. 2. - 6. 2. 2024
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 5. 3. 2024 2
Jarní semestr 2024
Registrace předmětů 13. 11. 17:00–31. 12. 2023
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 18. 2. 2024
Zápis do semestru 1. 2. – 18. 2. 2024
Zápis předmětů 1. 2. 17:00 – 18. 2. 2024
Změny v zápisu předmětů 19. 2. – 3. 3. 2024
Rozpis do seminárních skupin 2. 2. 17:00 – 3. 3. 2024
Zveřejnění rozvrhu 27. 1. 2024
Výuka
Reading Week
19. 2. – 18. 5. 2024
2. 4. - 5. 4. 2024
Zkouškové období 27. 5. – 4. 7. 2024
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2024
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 23. 1. 2024
Přihlášení studentů na vypsaná témata 1. 2. – 10. 3. 2024
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 28. 3. 2024
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 2. 4. – 16. 4. 2024
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 9. 5. 2024
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 3. 6. 2024
Termín pro jarní kolo SZZ (+ pro obory v cizím jazyce) 18. 6. – 25. 6. 2024
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 2. 9. – 3. 9. 2024 platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia).
11. 4. – 30. 6. 2024
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia). Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 2. 9. - 3. 9. 2024
Státnicové období double degree dle HMG partnerské univerzity
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 29. - 31. 7. 2024 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Akademický rok 2022/2023

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Podzimní semestr 2022
Registrace předmětů 23. 5. 17:00 – 31. 7. 2022
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 23. 5. – 11. 9. 2022
Zápis do semestru 1. 8. – 11. 9. 2022
Zápis předmětů 1. 9. 17:00 – 11. 9. 2022
Změny v zápisu předmětů 12. 9. – 25. 9. 2022
Rozpis do seminárních skupin 2. 9. 17:00 – 25. 9. 2022
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2022
Výuka                                                                                                                            Orientační týden                                                                                                                    Čtecí týden 12. 9. – 17. 12. 2022        12. 9. - 16. 9. 2022            31. 10. - 4. 11. 2022
Vánoční a novoroční prázdniny 19. 12. 2022 – 1. 1. 2023
Zkouškové období 2. 1. – 10. 2. 2023
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2022
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 23. 10. 2022
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 18. 11. 2022
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 21. 11. – 4. 12. 2022
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 5. 1. 2023
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 23. 1. 2023
Termín pro podzimní kolo SZZ (+ v cizím jazyce) 30. 1. – 3. 2. 2023
Podávání přihlášek do zimního kola SZZ (termín SZZ 6. 2. – 7. 2. 2023 platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) 24. 10. - 4. 12. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) 6. 2. - 7. 2. 2023
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 7. - 8. 3. 20232
Jarní semestr 2023
Registrace předmětů 14. 11. 17:00–31. 12. 2022
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 12. 2. 2023
Zápis do semestru 1. 2. – 12. 2. 2023
Zápis předmětů 2. 2. 17:00 – 12. 2. 2023
Změny v zápisu předmětů 13. 2. – 26. 2. 2023
Rozpis do seminárních skupin 3. 2. 17:00 – 26. 2. 2023
Zveřejnění rozvrhu 27. 1. 2023
Výuka                                                                                                                                        Čtecí týden 13. 2. – 13. 5. 2023            27. 3. - 31. 3. 2023
Zkouškové období 22. 5. – 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 3. 7. – 31. 8. 2023
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2023
Přihlášení studentů na vypsaná témata 2. 2. – 12. 3. 2023
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 31. 3. 2023
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 4. 4. – 18. 4. 2023
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 11. 5. 2023
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 5. 6. 2023
Termín pro jarní kolo SZZ (+ v cizím jazyce) 20. 6. – 27. 6. 2023
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 4. 9. – 5. 9. 2023 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
11. 4. – 30. 6. 2023
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
4. 9. – 5. 9. 2023
Státnicové období double degree dle HMG partnerské univerzity
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 24. - 25. 7. 2023 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

NMgr. kombinované
Akademický rok 2023/2024

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Podzimní semestr 2023
 
Registrace předmětů 22. 5. 17:00 – 31. 7. 2023
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 22. 5. – 17. 9. 2023
Zápis do semestru 1. 8. – 17. 9. 2023
Zápis předmětů 4. 9. 17:00 – 17. 9. 2023
Změny v zápisu předmětů 18. 9. – 1. 10. 2023
Zveřejnění rozvrhu 21. 8. 2023
Výuka 18. 9. – 22. 12. 2023
Vánoční a novoroční prázdniny 23. 12. 2023 – 1. 1. 2024
Zkouškové období 2. 1. – 16. 2. 2024             (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 1. 9. 2023
Přihlášení studentů na vypsaná témata 8. 9. – 22. 10. 2023
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ 16. 11. 2023
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 20. 11. – 3. 12. 2023
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 4. 1. 2024
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ 15. 1. 2024
Termín pro podzimní kolo SZZ 29. 1. – 2. 2. 2024
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ - (termín SZZ 5. 2. - 6. 2. 2024 platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) 23. 10. - 3. 12. 2023
Termín pro podzimní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 5. 2. - 6. 2. 2024
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 29.1. - 2. 2. 2024
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ  5. 3. 20242
Jarní semestr 2024
 
Registrace předmětů 30. 11. 17:00 – 31. 12. 2023
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 18. 2. 2024
Zápis do semestru 1. 2. – 18. 2. 2024
Zápis předmětů 1. 2. 17:00 – 18. 2. 2024
Změny v zápisu předmětů 19. 2. – 3. 3. 2024
Zveřejnění rozvrhu 27. 1. 2024
Výuka 19. 2. – 18. 5. 2024 (13 týdnů)
Zkouškové období 27. 5. – 4. 7. 2024 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2024
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 23. 1. 2024
Přihlášení studentů na vypsaná témata 1. 2. – 10. 3. 2024
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ 28. 3. 2024
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 2. 4. – 16. 4. 2024
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 9. 5. 2024
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ do 3. 6. 2024
Termín pro jarní kolo SZZ 18. 6. –25. 6. 2024
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - ( termín SZZ 2. 9. - 3. 9. 2024 platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia 11. 4. – 30. 6. 2024
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 2. 9. – 3. 9. 2024
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 29. - 31. 7. 20242

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2023/2024
1. semestr
1. soustředění 06. – 07. 10. 2023
2. soustředění 13. – 14. 10. 2023
3. soustředění 03. – 04. 11. 2023
4. soustředění 24. – 25. 11. 2023
5. soustředění 01. – 02. 12. 2023
6. soustředění 15. – 16. 12. 2023
3. semestr
1. soustředění 22. – 23. 9. 2023
2. soustředění 13. – 14. 10. 2023
3. soustředění 03. – 04. 11. 2023
4. soustředění 24. – 25. 11. 2023
5. soustředění 01. – 02. 12. 2023
6. soustředění 15. – 16. 12. 2023
Termíny soustředění jarního semestru 2023/2024
2. semestr
1. soustředění 23. – 24. 02. 2024
2. soustředění 08. – 09. 03. 2024
3. soustředění 22. – 23. 03. 2024
4. soustředění 19. – 20. 04. 2024
5. soustředění 03. – 04. 05. 2024
6. soustředění 17. – 18. 05. 2024
4. semestr
1. soustředění 23. – 24. 02. 2024
2. soustředění 08. – 09. 03. 2024
3. soustředění 22. – 23. 03. 2024
4. soustředění 19. – 20. 04. 2024
5. soustředění 03. – 04. 05. 2024
6. soustředění 17. – 18. 05. 2024

 

Akademický rok 2022/2023

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Podzimní semestr 2022
 
Registrace předmětů 23. 5. 17:00 – 31. 7. 2022
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 23. 5. – 11. 9. 2022
Zápis do semestru 1. 8. – 11. 9. 2022
Zápis předmětů 1. 9. 17:00 – 11. 9. 2022
Změny v zápisu předmětů 12. 9. – 25. 9. 2022
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2022
Výuka 12. 9. – 17. 12. 2022
Vánoční a novoroční prázdniny 19. 12. 2022 – 1. 1. 2023
Zkouškové období 2. 1. – 10. 2. 2023             (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 2. 9. 2022
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 23. 10. 2022
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ 18. 11. 2022
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 21. 11. – 4. 12. 2022
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 5. 1. 2023
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ 23. 1. 2023
Termín pro podzimní kolo SZZ 30. 1. – 3. 2. 2023
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ - (termín SZZ 6. 2. - 7. 2. 2023 platí pouze pro studenty, kteří v podzimním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) 24.10. - 4.12.2022
Termín pro podzimní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je podzimní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 6.2. - 7.2.2023
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 6.2. - 7.2.2023
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ  7. - 8. 3. 20232
Jarní semestr 2023
 
Registrace předmětů 14. 11. 17:00–31. 12. 2022
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 2. 1. – 12. 2. 2023
Zápis do semestru 1. 2. – 12. 2. 2023
Zápis předmětů 2. 2. 17:00 – 12. 2. 2023
Změny v zápisu předmětů 13. 2. – 26. 2. 2023
Zveřejnění rozvrhu 27. 1. 2023
Výuka 13. 2. – 13. 5. 2023 (13 týdnů)
Zkouškové období 22. 5. – 30. 6. 2023 (6 týdnů)
Hlavní prázdniny 3. 7. – 31. 8. 2023
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2023
Přihlášení studentů na vypsaná témata 2. 2. – 12. 3. 2023
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ 31. 3. 2023
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 4. 4. – 18. 4. 2023
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 11. 5. 2023
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ od 5. 6. 2023
Termín pro jarní kolo SZZ 20. 6. –27. 6. 2023
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - ( termín SZZ 4. 9. - 5. 9. 2023 platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia 11. 4. – 30. 6. 2023
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 4. 9. – 5. 9. 2023
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 24. - 25. 7. 20232

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2022/2023
1. semestr
1. soustředění 23. – 24. 09. 2022
2. soustředění 14. – 15. 10. 2022
3. soustředění 21. – 22. 10. 2022
4. soustředění 25. – 26. 11. 2022
5. soustředění 02. – 03. 12. 2022
6. soustředění 16. – 17. 12. 2022
3. semestr
1. soustředění 16. – 17. 9. 2022
2. soustředění 14. – 15. 10. 2022
3. soustředění 21. – 22. 10. 2022
4. soustředění 25. – 26. 11. 2022
5. soustředění 02. – 03. 12. 2022
6. soustředění 16. – 17. 12. 2022
Termíny soustředění jarního semestru 2022/2023
2. semestr
1. soustředění 17. – 18. 02. 2023
2. soustředění 03. – 04. 03. 2023
3. soustředění 10. – 11. 03. 2023
4. soustředění 21. – 22. 04. 2023
5. soustředění 28. – 29. 04. 2023
6. soustředění 12. – 13. 05. 2023
4. semestr
1. soustředění 17. – 18. 02. 2023
2. soustředění 03. – 04. 03. 2023
3. soustředění 10. – 11. 03. 2023
4. soustředění 21. – 22. 04. 2023
5. soustředění 28. – 29. 04. 2023
6. soustředění 12. – 13. 05. 2023

 

Akademický rok 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Podzimní semestr 2021
 
Registrace předmětů 24. 5. 17:00 – 31. 7. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 24. 5. – 12. 9. 2021
Zápis do semestru 1. 8. – 12. 9. 2021
Zápis předmětů 1. 9. 17:00 – 12. 9. 2021
Změny v zápisu předmětů 13. 9. – 26. 9. 2021
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2021
Výuka 13. 9. – 17. 12. 2021 (14 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Zkouškové období 3. 1. – 12. 2. 2022             (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 2. 9. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 24. 10. 2021
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ 19. 11. 2021
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 22. 11. – 5. 12. 2021
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 6. 1. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ 24. 1. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ 31. 1. – 4. 2. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce  
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 14. - 15. 3. 2022 2
Jarní semestr 2022
 
Registrace předmětů 15. 11. 17:00–31. 12. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 3. 1. – 13. 2. 2022
Zápis do semestru 1. 2. – 13. 2. 2022
Zápis předmětů 2. 2. 17:00 – 13. 2. 2022
Změny v zápisu předmětů 14. 2. – 27. 2. 2022
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2022
Výuka 14. 2. – 21. 5. 2022 (13 týdnů)
Zkouškové období 23. 5. – 2. 7. 2022
Hlavní prázdniny 4. 7. – 31. 8. 2022
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 25. 1. 2022
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 20. 3. 2022
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ 1. 4. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 5. 4. – 19. 4. 2022
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 12. 5. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ 10. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ 20. 6. –24. 6. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - ( termín SZZ 1. 9. - 2. 9. 2022 platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia 11. 4. – 29. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 1. 9. – 2. 9. 2022
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. - 29. 7. 20222

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2021/2022
1. semestr
1. soustředění 01. – 02. 10. 2021
2. soustředění 15. – 16. 10. 2021
3. soustředění 05. – 06. 11. 2021
4. soustředění 19. – 20. 11. 2021
5. soustředění 26. – 27. 11. 2021
6. soustředění 10. – 11. 12. 2021
3. semestr
1. soustředění 17. – 18. 9. 2021
2. soustředění 08. – 09. 10. 2021
3. soustředění 22. – 23. 10. 2021
4. soustředění 19. – 20. 11. 2021
5. soustředění 03. – 04. 12. 2021
6. soustředění 10. – 11. 12. 2021
Termíny soustředění jarního semestru 2021/2022
2. semestr
1. soustředění 18. – 19. 02. 2022
2. soustředění 04. – 05. 03. 2022
3. soustředění 18. – 19. 03. 2022
4. soustředění 01. – 02. 04. 2022
5. soustředění 29. – 30. 04. 2022
6. soustředění 13. – 14. 05. 2022
4. semestr
1. soustředění 18. – 19. 02. 2022
2. soustředění 04. – 05. 03. 2022
3. soustředění 18. – 19. 03. 2022
4. soustředění 01. – 02. 04. 2022
5. soustředění 29. – 30. 04. 2022
6. soustředění 13. – 14. 05. 2022

 

Ph.D.
2023/2024

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Podzimní semestr 2023

 

Registrace předmětů

22. 5. – 31. 7. 2023

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

22. 5. – 17. 9. 2023

Zápis do semestru

1. 8. – 17. 9. 2023

Zápis předmětů

4. 9. – 17. 9. 2023

Změny v zápisu předmětů

18. 9. – 1. 10. 2023

Zveřejnění rozvrhu

21. 8. 2023

Výuka

18. 9. – 22. 12. 2023 (18. - 22.9. orientační týden, 6. - 10. 11. čtecí týden)

Zimní prázdniny

23. 12. 2023 – 1. 1. 2024

Zkouškové období

2. 1. – 16. 2. 2024

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v podzimním semestru

15. 10. 2023

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v podzimním semestru

15. 10. 2023

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 12. 2023 – 16. 2. 2024*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 1. 2024

Vložení návrhu semestrální náplně pro podzimní semestr

1. 6. – 20. 9. 2023

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 12. 2023 – 31. 1. 2024

 

 

Jarní semestr 2024

 

Registrace předmětů

13. 11. – 31. 12. 2023

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

2. 1. – 18. 2. 2024

Zápis do semestru

1. 2. – 18. 2. 2024

Zápis předmětů

1. 2. – 18. 2. 2024

Změny v zápisu předmětů

19. 2. – 3. 3. 2024

Zveřejnění rozvrhu

2. 2. 2024

Výuka

19. 2. – 18. 5. 2024 (2. - 5. 4. čtecí týden )

Zkouškové období

27. 5. – 4. 7. 2024

Hlavní prázdniny

5. 7. – 31. 8. 2024

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v jarním semestru

31. 3. 2024

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v jarním semestru

31. 3. 2024

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 5. – 4. 7. 2024*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 8. 2024

Vložení návrhu semestrální náplně pro jarní semestr

1. 1. – 20. 2. 2024

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 6. – 31. 8. 2024

*Příslušná oborová rada stanovuje v uvedeném období termín vždy pro konkrétního studenta.

2024/2025

Harmonogram akademického roku 2024/2025

Podzimní semestr 2024

 

Registrace předmětů

27. 5. – 31. 7. 2024

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

27. 5. – 15. 9. 2024

Zápis do semestru

1. 8. – 15. 9. 2024

Zápis předmětů

3. 9. – 15. 9. 2024

Změny v zápisu předmětů

16. 9. – 29. 9. 2024

Zveřejnění rozvrhu

26. 8. 2024

Výuka

16. 9. – 20. 12. 2024 (1. týden orientační a 8. týden studijní)

Vánoční a novoroční prázdniny

21. 12. 2024 – 1. 1. 2025

Zkouškové období

2. 1. – 14. 2. 2025 (6 týdnů)

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v podzimním semestru

15. 10. 2024

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v podzimním semestru

15. 10. 2024

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 12. 2024 – 14. 2. 2025*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 1. 2025

Vložení návrhu semestrální náplně pro podzimní semestr

1. 6. – 20. 9. 2024

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 12. 2024 – 31. 1. 2025

 

 

Jarní semestr 2025

 

Registrace předmětů

11. 11. – 31. 12. 2024

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

2. 1. – 16. 2. 2025

Zápis do semestru

1. 2. – 16. 2. 2025

Zápis předmětů

3. 2. – 16. 2. 2025

Změny v zápisu předmětů

17. 2. – 2. 3. 2025

Zveřejnění rozvrhu

1. 2. 2025

Výuka

17. 2. – 17. 5. 2025 (7. týden studijní)

Zkouškové období

26. 5. – 4. 7. 2025 (6 týdnů)

Hlavní prázdniny

5. 7. – 31. 8. 2025

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v jarním semestru

31. 3. 2025

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v jarním semestru

31. 3. 2025

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 5. – 4. 7. 2025*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 8. 2025

Vložení návrhu semestrální náplně pro jarní semestr

1. 1. – 20. 2. 2025

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 5. – 31. 8. 2025

*Příslušná oborová rada stanovuje v uvedeném období termín vždy pro konkrétního studenta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.