Harmonogramy

Aktuální harmonogramy akademického roku

Základní údaje
Akademický rok 2021/2022

Podzimní semestr 2021

Výuka

Orientation Week
Reading Week

13. září 2021 – 17. prosince 2021

13. - 17. září 2021
1. - 5. listopadu 2021

Vánoční a novoroční prázdniny

20. prosince 2021 – 2. ledna 2022

Zkouškové období

3. ledna – 12. února 2022

Jarní semestr 2022

Výuka

 

 

Reading Week (pouze prez. studium)

14. února – 14. května 2022 prezenční studium,

14. února – 23. května 2022 kombinované studium

28. března - 1. dubna 2022

Zkouškové období

23. května – 2. července 20212

Hlavní prázdniny

4. července – 31. srpna 2022

Akademický rok 2020/2021

Podzimní semestr 2020

Výuka

5. října 2020 – 10. ledna 2021

Vánoční a novoroční prázdniny

21. prosince 2020 – 3. ledna 2021

Zkouškové období

11. ledna – 21. února 2021

Jarní semestr 2021

Výuka

1. března – 23. května 2021

Zkouškové období

24. května – 4. července 2021

Hlavní prázdniny

5. července – 31. srpna 2021

Bc. prezenční
Akademický rok 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Podzimní semestr 2021
 
Registrace předmětů 24. 5. 17:00 – 31. 7. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 24. 5. – 12. 9. 2021
Zápis do semestru 1. 8. – 12. 9. 2021
Zápis předmětů 1. 9. 17:00 – 12. 9. 2021
Změny v zápisu předmětů 13. 9. – 26. 9. 2021
Rozpis do seminárních skupin 2. 9. 17:00 – 26. 9. 2021
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2021
Imatrikulace I. ročníku 13. 9. 2021
Výuka
Orientation Week
Reading Week
13. 9. – 17. 12. 2021
13. 9. - 17. 9. 2021
1. 11. - 5. 11. 2021
Vánoční a novoroční prázdniny 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Zkouškové období 3. 1. – 12. 2. 2022
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 24. 10. 2021
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 22. 10. 2021
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 25. 10. – 7. 11. 2021
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 9. 12. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 10. 1. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ 17. 1. – 21. 1. 2022
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 14. - 15. 3. 2022 2
Jarní semestr 2022
 
Registrace předmětů 15. 11. 17:00 – 31. 12. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 3. 1. – 13. 2. 2022
Zápis do semestru 1. 2. – 13. 2. 2022
Zápis předmětů 2. 2. 17:00 – 13. 2. 2022
Změny v zápisu předmětů 14. 2. – 27. 2. 2022
Rozpis do seminárních skupin 3. 2. 17:00 – 27. 2. 2022
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2022
Výuka
Reading Week
14. 2. – 14. 5. 2022
28. 3. - 1. 4. 2022
Zkouškové období 23. 5. – 2. 7. 2022
Hlavní prázdniny 4. 7. – 31. 8. 2022
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 25. 1. 2022
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 20. 3. 2022
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 11. 3. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 15. 3. – 27. 3. 2022
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 28. 4. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ 3. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ 13. 6. – 17. 6. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 2. 9. 2022 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
11. 4. – 29. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 2. 9. 2022
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. - 29. 7. 2022 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Registrace předmětů 25. 5. 17:00–31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Rozpis do seminárních skupin 15. 9. 17:00 – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Imatrikulace I. ročníku bude upřesněno
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 1. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 2. 11. – 15. 11. 2020
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 11. 12. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 19. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 25. 1. – 29. 1. 2021
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ Bude upřesněno 2
Jarní semestr 2021
 
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Rozpis do seminárních skupin 16. 2. 17:00 – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 25. 1. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 12. 3. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 16. 3. – 28. 3. 2021
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 7. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ 1. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 14. 6. – 18. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 3. 9. 2021 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 3. 9. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 28. - 29. 7. 2021 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Bc. kombinované
Akademický rok 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Podzimní semestr 2021
 
Registrace předmětů 24. 5. 17:00–31. 7. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 24. 5. – 12. 9. 2021
Zápis do semestru 1. 8. – 12. 9. 2021
Zápis předmětů 1. 9. 17:00 – 12. 9. 2021
Změny v zápisu předmětů 13. 9. – 26. 9. 2021
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2021
Výuka 13. 9. – 17. 12. 2021
Vánoční a novoroční prázdniny 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Zkouškové období 3. 1. – 12. 2. 2022
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 24. 10. 2021
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 22. 10. 2021
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 25. 10. – 7. 11. 2021
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 9. 12. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 10. 1. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ 17. 1. – 21. 1. 2022
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 14. - 15. 3. 2022 2
Jarní semestr 2022
 
Registrace předmětů 15. 11. 17:00–31. 12. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 3. 1. – 13. 2. 2022
Zápis do semestru 1. 2. – 13. 2. 2022
Zápis předmětů 2. 2. 17:00 – 13. 2. 2022
Změny v zápisu předmětů 14. 2. – 27. 2. 2022
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2022
Výuka 14. 2. – 14. 5. 2022
Zkouškové období 23. 5. – 2. 7. 2022
Hlavní prázdniny 4. 7. – 31. 8. 2022
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 25. 1. 2022
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 20. 3. 2022
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 11. 3. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 15. 3. – 27. 3. 2022
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 28. 4. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ 3. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ 13. 6. – 17. 6. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 2. 9. 2022 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
11. 4. – 29. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 2. 9. 2022
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. - 29. 7. 2022 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2021/2022

1. semestr
1. soustředění: 17. – 18. 9. 2021
2. soustředění: 8. – 9. 10. 2021
3. soustředění: 5. – 6. 11. 2021
4. soustředění: 3. – 4. 12. 2021
3. a 5. semestr
1. soustředění: 8. – 9. 10. 2021
2. soustředění: 22. – 23. 10. 2021
3. soustředění: 5. – 6. 11. 2021
4. soustředění: 3. – 4. 12. 2021
Termíny soustředění jarního semestru 2021/2022
2. semestr
1. soustředění: 25. – 26. 02. 2022
2. soustředění: 11. – 12. 03. 2022
3. soustředění: 08. – 09. 04. 2022
4. soustředění: 06. – 07. 05. 2022
4. a 6. semestr
1. soustředění: 25. – 26. 02. 2022
2. soustředění: 11. – 12. 03. 2022
3. soustředění: 08. – 09. 04. 2022
4. soustředění: 06. – 07. 05. 2022

 

Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Registrace předmětů 25. 5. 17:00–31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021 (13 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021 (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 1. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 2. 11. – 15. 11. 2020
Odevzdání BP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 11. 12. 2020
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 19. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 25. 1. – 29. 1. 2021
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude upřesněno 2
Jarní semestr 2021
 
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 25. 1. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021 (13 týdnů)
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat bakalářských prací katedrami při zápisu předmětu Teze BP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 12. 3. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 16. 3. – 28. 3. 2021
Odevzdání BP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 7. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ  1. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 14. 6. – 18. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 3. 9. 2021 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 3. 9. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 28. - 29. 7. 2021 2

1 Téma bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2020/2021

1. semestr
1. soustředění: 17. – 10. 10. 2020
2. soustředění: 30. – 31. 10. 2020
3. soustředění: 04. – 05. 12. 2020
4. soustředění: 18. – 19. 12. 2020
3. a 5. semestr
1. soustředění: 16. – 17. 10. 2020
2. soustředění: 13. – 14. 11. 2020
3. soustředění: 27. – 28. 11. 2020
4. soustředění: 11. – 12. 12. 2020
Termíny soustředění jarního semestru 2020/2021
2. semestr
1. soustředění: 5. – 6. 03. 2021
2. soustředění: 12. – 13. 03. 2021
3. soustředění: 26. – 27. 03. 2021
4. soustředění: 14. – 15. 05. 2021
4. a 6. semestr
1. soustředění: 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění: 12. – 13. 03. 2021
3. soustředění: 26. – 27. 03. 2021
4. soustředění: 16. – 17. 04. 2021

 

NMgr. prezenční
Akademický rok 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Podzimní semestr 2021
Registrace předmětů 24. 5. 17:00 – 31. 7. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 24. 5. – 12. 9. 2021
Zápis do semestru 1. 8. – 12. 9. 2021
Zápis předmětů 1. 9. 17:00 – 12. 9. 2021
Změny v zápisu předmětů 13. 9. – 26. 9. 2021
Rozpis do seminárních skupin 2. 9. 17:00 – 26. 9. 2021
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2021
Výuka
Orientation Week
Reading Week
13. 9. – 17. 12. 2021
13. 9. - 17. 9. 2021
1. 11. - 5. 11. 2021
Vánoční a novoroční prázdniny 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Zkouškové období 3. 1. – 12. 2. 2022
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 24. 10. 2021
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 19. 11. 2021
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 22. 11. – 5. 12. 2021
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 6. 1. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 24. 1. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ 31. 1. – 4. 2. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 31. 1. – 4. 2. 2022
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 14. - 15. 3. 2022 2
Jarní semestr 2022
Registrace předmětů 15. 11. 17:00–31. 12. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 3. 1. – 13. 2. 2022
Zápis do semestru 1. 2. – 13. 2. 2022
Zápis předmětů 2. 2. 17:00 – 13. 2. 2022
Změny v zápisu předmětů 14. 2. – 27. 2. 2022
Rozpis do seminárních skupin 3. 2. 17:00 – 27. 2. 2022
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2022
Výuka
Reading Week
14. 2. – 14. 5. 2022
28. 3. - 1. 4. 2022
Zkouškové období 23. 5. – 2. 7. 2022
Hlavní prázdniny 4. 7. – 31. 8. 2022
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 25. 1. 2022
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 20. 3. 2022
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 1. 4. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 5. 4. – 19. 4. 2022
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 12. 5. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ  10. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ 20. 6. – 24. 6. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 2. 9. 2022 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
11. 4. – 29. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 2. 9. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 20. 6. – 24. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ - double degree 22. 6. – 1. 7. 2022
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. - 29. 7. 2022 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
Registrace předmětů 25. 5. 17:00 – 31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Rozpis do seminárních skupin 15. 9. 17:00 – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. 2020 – 10. 1. 2021
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 29. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 30. 11. – 13. 12. 2020
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 1. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 26. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 1. 2. – 5. 2. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 8. 2. - 12. 2. 2021
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ bude upřesněno 2
Jarní semestr 2021
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Rozpis do seminárních skupin 16. 2. 17:00 – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 25. 1. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 1. 4. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 9. 4. – 18. 4. 2021
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 13. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ  8. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 21. 6. – 25. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ (termín SZZ 1. 9. – 3. 9. 2021 platí
pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a
současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia)
13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru
absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem
jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP
a sekretářkou katedry.
1. 9. – 3. 9. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce 23. 6. - 25. 6. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. - 28. 7. 2021 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

NMgr. kombinované
Akademický rok 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Podzimní semestr 2021
 
Registrace předmětů 24. 5. 17:00 – 31. 7. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 24. 5. – 12. 9. 2021
Zápis do semestru 1. 8. – 12. 9. 2021
Zápis předmětů 1. 9. 17:00 – 12. 9. 2021
Změny v zápisu předmětů 13. 9. – 26. 9. 2021
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2021
Výuka 13. 9. – 17. 12. 2021 (14 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Zkouškové období 3. 1. – 12. 2. 2022             (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 2. 9. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 24. 10. 2021
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ 19. 11. 2021
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 22. 11. – 5. 12. 2021
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 6. 1. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ 24. 1. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ 31. 1. – 4. 2. 2022
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce  
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 14. - 15. 3. 2022 2
Jarní semestr 2022
 
Registrace předmětů 15. 11. 17:00–31. 12. 2021
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 3. 1. – 13. 2. 2022
Zápis do semestru 1. 2. – 13. 2. 2022
Zápis předmětů 2. 2. 17:00 – 13. 2. 2022
Změny v zápisu předmětů 14. 2. – 27. 2. 2022
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2022
Výuka 14. 2. – 21. 5. 2022 (13 týdnů)
Zkouškové období 23. 5. – 2. 7. 2022
Hlavní prázdniny 4. 7. – 31. 8. 2022
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 25. 1. 2022
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 20. 3. 2022
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ 1. 4. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 5. 4. – 19. 4. 2022
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 12. 5. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ 10. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ 20. 6. –24. 6. 2022
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - ( termín SZZ 1. 9. - 2. 9. 2022 platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia 11. 4. – 29. 6. 2022
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 1. 9. – 2. 9. 2022
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ  27. - 29. 7. 20222

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2021/2022
1. semestr
1. soustředění 01. – 02. 10. 2021
2. soustředění 15. – 16. 10. 2021
3. soustředění 05. – 06. 11. 2021
4. soustředění 19. – 20. 11. 2021
5. soustředění 26. – 27. 11. 2021
6. soustředění 10. – 11. 12. 2021
3. semestr
1. soustředění 17. – 18. 9. 2021
2. soustředění 08. – 09. 10. 2021
3. soustředění 22. – 23. 10. 2021
4. soustředění 19. – 20. 11. 2021
5. soustředění 03. – 04. 12. 2021
6. soustředění 10. – 11. 12. 2021
Termíny soustředění jarního semestru 2021/2022
2. semestr
1. soustředění 18. – 19. 02. 2022
2. soustředění 04. – 05. 03. 2022
3. soustředění 18. – 19. 03. 2022
4. soustředění 01. – 02. 04. 2022
5. soustředění 29. – 30. 04. 2022
6. soustředění 13. – 14. 05. 2022
4. semestr
1. soustředění 18. – 19. 02. 2022
2. soustředění 04. – 05. 03. 2022
3. soustředění 18. – 19. 03. 2022
4. soustředění 01. – 02. 04. 2022
5. soustředění 29. – 30. 04. 2022
6. soustředění 13. – 14. 05. 2022

 

Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Podzimní semestr 2020
 
Registrace předmětů 25. 5. 17:00 – 31. 8. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 18. 5. – 4. 10. 2020
Zápis do semestru 1. 8. – 4. 10. 2020
Zápis předmětů 14. 9. 17:00 – 4. 10. 2020
Změny v zápisu předmětů 5. 10. – 18. 10. 2020
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020
Výuka 5. 10. – 10. 1. 2021 (12 týdnů)
Vánoční a novoroční prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období 11. 1. – 21. 2. 2021             (6 týdnů)
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v podzimním semestru 1 do 2. 9. 2020
Přihlášení studentů na vypsaná témata 9. 9. – 11. 10. 2020
Vypsání katedrových termínů podzimního kola SZZ do 29. 11. 2020
Přihlášení studentů do podzimního kola SZZ 30. 11. – 13. 12. 2020
Odevzdání DP a vložení do ISu pro podzimní kolo SZZ do 7. 1. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na podzimní kolo SZZ od 26. 1. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ 1. 2. – 5. 2. 2021
Termín pro podzimní kolo SZZ pro obory v cizím jazyce  
Promoce pro absolventy podzimního kola SZZ 22. - 23. 3. 2021 2
Jarní semestr 2021
 
Registrace předmětů 16. 11. 17:00–31. 12. 2020
Podávání žádostí o postup do dalšího semestru 11. 1. – 28. 2. 2021
Zápis do semestru 1. 2. – 28. 2. 2021
Zápis předmětů 8. 2. 17:00 – 28. 2. 2021
Změny v zápisu předmětů 1. 3. – 14. 3. 2021
Zveřejnění rozvrhu 25. 1. 2021
Výuka 1. 3. – 23. 5. 2021 (12 týdnů)
Zkouškové období 24. 5. – 4. 7. 2021
Hlavní prázdniny 5. 7. – 31. 8. 2021
UKONČENÍ STUDIA
 
Vypsání témat diplomových prací katedrami při zápisu předmětu Teze DP v jarním semestru 1 do 24. 1. 2021
Přihlášení studentů na vypsaná témata 3. 2. – 7. 3. 2021
Vypsání katedrových termínů jarního kola SZZ do 1. 4. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ 9. 4. – 18. 4. 2021
Odevzdání DP a vložení do ISu pro jarní kolo SZZ do 13. 5. 2021
Zveřejnění rozpisu studentů na jarní kolo SZZ 8. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ 21. 6. –25. 6. 2021
Přihlášení studentů do jarního kola SZZ - ( termín SZZ 1. 9. - 3. 9. 2021 platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia 13. 4. – 27. 6. 2021
Termín pro jarní kolo SZZ (platí pouze pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt a současně je jarní semestr posledním semestrem jejich studia) Termín odevzdání ZP je nutné předem domluvit s vedoucím ZP a sekretářkou katedry. 1. 9. – 3. 9. 2021
Promoce pro absolventy jarního kola SZZ 27. 7. - 28. 7. 2021 2

1 Téma diplomové práce si zapisují studenti 1. ročníku (studující dle vzorového studijního plánu).
2 Přesný časový harmonogram bude znám po ukončení SZZ.

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2020/2021
1. semestr
1. soustředění 16. – 17. 10. 2020
2. soustředění 13. – 14. 11. 2020
3. soustředění 20. – 21. 11. 2020
4. soustředění 27. – 28. 11. 2020
5. soustředění 11. – 12. 12. 2020
6. soustředění 08. – 09. 01. 2021
3. semestr
1. soustředění 09. – 10. 10. 2020
2. soustředění 30. – 31. 10. 2020
3. soustředění 20. – 21. 11. 2020
4. soustředění 04. – 05. 12. 2020
5. soustředění 18. – 19. 12. 2020
6. soustředění 08. – 09. 01. 2021
Termíny soustředění jarního semestru 2020/2021
2. semestr
1. soustředění 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění 19. – 20. 03. 2021
3. soustředění 09. – 10. 04. 2021
4. soustředění 16. – 17. 04. 2021
5. soustředění 14. – 15. 05. 2021
6. soustředění 21. – 22. 05. 2021
4. semestr
1. soustředění 05. – 06. 03. 2021
2. soustředění 19. – 20. 03. 2021
3. soustředění 09. – 10. 04. 2021
4. soustředění 16. – 17. 04. 2021
5. soustředění 14. – 15. 05. 2021
6. soustředění 21. – 22. 05. 2021

 

Ph.D.
Akademický rok 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Podzimní semestr 2021

 

Registrace předmětů

24. 5. – 31. 7. 2021

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

24. 5. – 12. 9. 2021

Zápis do semestru

1. 8. – 12. 9. 2021

Zápis předmětů

1. 9. – 12. 9. 2021

Změny v zápisu předmětů

13. 9. – 26. 9. 2021

Zveřejnění rozvrhu

23. 8. 2021

Výuka

13. 9. 2021 – 17. 12. 2021 (14 týdnů, z toho 12 t. výuky, 1. t. orientační a 8. t. studijní)

Vánoční a novoroční prázdniny

18. 12. 2021 – 1. 1. 2022

Zkouškové období

3. 1. – 12. 2. 2022 (6 týdnů)

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v podzimním semestru

15. 10. 2021

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v podzimním semestru

15. 10. 2021

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 12. 2021 – 12. 2. 2022*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 1. 2022

Vložení návrhu semestrální náplně pro podzimní semestr

1. 6. – 20. 9. 2021

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 1. – 31. 1. 2022

 

 

JARNÍ SEMESTR 2022

 

Registrace předmětů

15. 11. – 31. 12. 2021

Podávání žádostí o postup do dalšího semestru

3. 1. – 13. 2. 2022

Zápis do semestru

1. 2. – 13. 2. 2022

Zápis předmětů

2. 2. – 13. 2. 2022

Změny v zápisu předmětů

14. 2. – 27. 2. 2022

Zveřejnění rozvrhu

28. 1. 2022

Výuka

14. 2. – 14. 5. 2022 (13 týdnů, z toho 12 t. výuky,  a 7. t. studijní)

Zkouškové období

23. 5. – 2. 7. 2022 (6 týdnů)

Hlavní prázdniny

3. 7. – 31. 8. 2022

Nejzazší termín přihlášení se k SDZ v jarním semestru

31. 3. 2022

Nejzazší termín přihlášek k obhajobě disertační práce v jarním semestru

31. 3. 2022

Termín pro SDZ a obhajoby disertačních prací

1. 5. – 2. 7. 2022*

Nejzazší termín pro vložení plánu celého studia (pouze studenti 1. semestru)

31. 8. 2022

Vložení návrhu semestrální náplně pro jarní semestr

1. 1. – 20. 2. 2022

Vložení zpětné vazby k semestrální náplni

1. 6. – 31. 8. 2022

*Příslušná oborová rada stanovuje v uvedeném období termín vždy pro konkrétního studenta.

Celoživotní vzdělávání
Akademický rok 2021/2022

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Podzimní semestr 2021
 
Zveřejnění rozvrhu 23. 8. 2021
Výuka 13. 9. – 17. 12. 2021 
Vánoční a novoroční prázdniny 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Zkouškové období 3. 1. – 12. 2. 2022 
Jarní semestr 2022
 
Zveřejnění rozvrhu 28. 1. 2022
Výuka 14. 2. – 14. 5. 2022 
Zkouškové období 23. 5. – 2. 7. 2022
Hlavní prázdniny 4. 7. – 31. 8. 2022

 

Termíny soustředění

Termíny soustředění podzimního semestru 2021/2022

1. semestr
1. soustředění: 17. – 18. 09. 2021
2. soustředění: 08. – 09. 10. 2021
3. soustředění: 05. – 06. 11. 2021
4. soustředění: 03. – 04. 12. 2021
3. a 5. semestr
1. soustředění: 08. – 09. 10. 2021
2. soustředění: 22. – 23. 10. 2021
3. soustředění: 05. – 06. 11. 2021
4. soustředění: 03. – 04. 12. 2021
Termíny soustředění jarního semestru 2021/2022
2. semestr
1. soustředění: 25. – 26. 02. 2022
2. soustředění: 11. – 12. 03. 2022
3. soustředění: 25. – 26. 03. 2022
4. soustředění: 13. – 14. 05. 2022
4. a 6. semestr
1. soustředění: 25. – 26. 02. 2022
2. soustředění: 11. – 12. 03. 2022
3. soustředění: 25. – 26. 03. 2022
4. soustředění: 29. – 30. 04. 2022

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.