Volná témata disertačních prací

Před podáním přihlášky je nutné si zvolit potenciálního školitele a výzkumné zaměření disertační práce (téma). Každý uchazeč o doktorské studium má povinnost kontaktovat potenciálního školitele a projednat s ním výzkumné zaměření disertační práce. Pokud má uchazeč o doktorské studium zájem zpracovat jako disertační práci vlastní téma, může jej po domluvě s potenciálním školitelem předložit ke schválení příslušné oborové radě, a to nejpozději dva měsíce před ukončením sběru přihlášek.

Potřebujete poradit?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.