Jak se přihlásit

Průběh přijímacího řízení s nástupem na podzim
 • 1. ledna – 30. dubna

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného programu. Kromě všech povinných polí nezapomeňte vyplnit i sekci Školitel a Téma disertační práce. Zde uveďte z aktuálně vypsaných témat vybrané výzkumné zaměření a odpovídajícího školitele, se kterým jste se domluvili na spolupráci.

  Součástí přihlášky jsou také písemné materiály specifikované v Podmínkách pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

  Poplatek za jednu přihlášku na ESF MU je 700 Kč.

  Po podání si zkontrolujte v e-přihlášce, zda je kompletní, zda jste vložili všechny požadovaní přílohy, přihláška je zaplacená a potvrzená.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • do 10. června

  Přečtěte si výsledek 1. kola

  Nejpozději 10. června 2024 najdete ve své přihlášce výsledek 1. kola přijímací zkoušky a v případě neúspěchu také rozhodnutí o nepřijetí.

 • začátek června

  Čekejte na pozvánku

  Nejpozději 10. června se vám v e-přihlášce objeví výsledek 1. kola přijímací zkoušky a v případě úspěchu také pozvánka k přijímací zkoušce.

 • 26.–27. června

  Dostavte se ke 2. kolu přijímací zkoušky

  Přijímací zkouška do doktorského studia probíhá formou ústního pohovoru. Podrobnosti a rámcový obsah přijímací zkoušky najdete v Podmínkách pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

 • začátek července

  Přečtěte si výsledek

  Výsledky přijímacího pohovoru zaznamenáme do elektronické přihlášky. Zároveň rozešleme elektronicky rozhodnutí o přijetí spolu s pokyny k zápisu do studia či poštou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

  Celkové výsledky přijímacího řízení najdete ve zprávě o jeho průběhu.

 • začátek září

  Zapište se ke studiu

  Společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude doručena také pozvánka k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem Ekonomicko-správní fakulty MU.

  Řádný termín zápisu: 2. září 2024

Průběh přijímacího řízení s nástupem na jaře
 • 1. srpna – 30. listopadu

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného programu. Kromě všech povinných polí nezapomeňte vyplnit i sekci Školitel a Téma disertační práce. Zde uveďte z aktuálně vypsaných témat vybrané výzkumné zaměření a odpovídajícího školitele, se kterým jste se domluvili na spolupráci.

  Součástí přihlášky jsou také písemné materiály specifikované v Podmínkách pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

  Poplatek za jednu přihlášku na ESF MU je 700 Kč.

  Po podání si zkontrolujte v e-přihlášce, zda je kompletní, zda jste vložili všechny požadovaní přílohy, přihláška je zaplacená a potvrzená.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • do 13. ledna 2024

  Přečtěte si výsledek 1. kola

  Nejpozději 13. ledna 2024 najdete ve své přihlášce výsledek 1. kola přijímací zkoušky a v případě neúspěchu také rozhodnutí o nepřijetí.

 • 7. – 15. ledna

  Čekejte na pozvánku

  Nejpozději 13. ledna 2024 najdete ve své přihlášce výsledek 1. kola přijímací zkoušky a v případě neúspěchu také rozhodnutí o nepřijetí.

 • 25. a 26. ledna

  Dostavte se ke 2. kolu přijímací zkoušky

  Přijímací zkouška do doktorského studia probíhá formou ústního pohovoru. Podrobnosti a rámcový obsah přijímací zkoušky najdete v Podmínkách pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

 • začátek února

  Přečtěte si výsledek

  Výsledky přijímacího pohovoru zaznamenáme do elektronické přihlášky. Zároveň rozešleme elektronicky rozhodnutí o přijetí spolu s pokyny k zápisu do studia či poštou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 • únor

  Zapište se ke studiu

  Společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude doručena také pozvánka k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem Ekonomicko-správní fakulty MU.

  Řádný termín zápisu: 8. února 2024

Podejte přihlášku

Potřebujete poradit?

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.