SZZ na Katedře podnikového hospodářství

Aktuální informace v tomto období

ECON MUNI KORONAVIRUS

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ: viz Harmonogram akademického roku

Průběh zkoušky:

Od akademického roku 2019/2020 dochází k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů a státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán profilovými předměty daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže.

Pro studenty navazujícího magisterského oboru PEM, kteří zahájili studium v únoru 2019 nebo dříve, platí jiné podmínky SZZ, které jsou dostupné zde.

Průběh státní závěrečné zkoušky

Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut, doba trvání jednotlivých částí je:

  • Prezentace bakalářské/diplomové práce s důrazem na praktickou část. Předpokládá se využití prezentace v MS PowerPointu (ideálně 8-10 minut, maximálně 15 minut).
  • Seznámení s posudky vedoucího práce a oponenta (5 minut).
  • Obhajoba práce a diskuse k práci (10 minut)
  • Odborná rozprava (15 minut)
  • FAQ Závěrečná zkouška

Informace k bakalářským a diplomovým pracím

Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

 

Termíny pro SZZ: 19. 1. 2023

Rozpis studentů pro bakalářský program PEM, POIN a PM (profesní bakalář)

Program Podniková ekonomika a management

  • Profilující předměty naleznete zde

Program Podniková informatika

  • Profilující předměty naleznete zde

Program Podnikový management

  • Profilující předměty naleznete zde

 

Magisterské studium (prezenční i kombinované)


Termíny pro SZZ: 1. - 2. 2. 2023 (POIN 3. 2. 2023)

Rozpis studentů pro magisterský program PEM a POIN

Program Podniková ekonomika a management

  • Odborná rozprava bude probíhat nad okruhy, které jsou vymezeny zde

Program Podniková informatika

  • Odborná rozprava bude probíhat nad okruhy, které jsou vymezeny zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.