SZZ na Katedře podnikového hospodářství

Aktuální informace v tomto období

ECON MUNI KORONAVIRUS

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ: viz Harmonogram akademického roku

Průběh zkoušky:

Od akademického roku 2019/2020 dochází k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů a státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán profilovými předměty daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže.

V případě, že jste již SZZ započali, tj. již jste dříve absolvovali část SZZ, informace o průběhu a tematické okruhy/otázky naleznete zde.

Průběh státní závěrečné zkoušky

Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut, doba trvání jednotlivých částí je:

 • Prezentace bakalářské/diplomové práce s důrazem na praktickou část. Předpokládá se využití prezentace v MS PowerPointu (15 minut).
 • Seznámení s posudky vedoucího práce a oponenta (5 minut).
 • Obhajoba práce a diskuse k práci (10 minut)
 • Odborná rozprava (15 minut)

Informace k bakalářským a diplomovým pracím

Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

Termíny pro SZZ:
1. termín - 15. - 18. 6. 2020
2. termín - 1. - 4. 9. 2020

Program Podniková ekonomika a management

 • Profilující předměty naleznete zde

Program Podniková informatika

 • Profilující předměty naleznete zde

Rozpis studentů pro obor PEM a POIN

Magisterské studium (prezenční i kombinované)

Termíny pro SZZ:
1. termín - 23.- 25. 6. 2020
2. termín - 7. - 11. 9. 2020

Obor Podniková ekonomika a management

 • Rozpis studentů
 • Odborná rozprava bude probíhat nad okruhy, které jsou vymezeny zde
 • Profilující předměty naleznete zde

Obor Podniková informatika

 • Rozpis studentů
 • Odborná rozprava bude probíhat nad okruhy, které jsou vymezeny zde
 • Profilující předměty naleznete zde