SZZ na Katedře podnikového hospodářství

Aktuální informace v tomto období

ECON MUNI KORONAVIRUS

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ: viz Harmonogram akademického roku

Průběh zkoušky:

Od akademického roku 2019/2020 dochází k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů a státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán profilovými předměty daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže.

Pro studenty navazujícího magisterského oboru PEM platí jiné podmínky SZZ, které jsou dostupné zde.

Průběh státní závěrečné zkoušky

Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut, doba trvání jednotlivých částí je:

  • Prezentace bakalářské/diplomové práce s důrazem na praktickou část. Předpokládá se využití prezentace v MS PowerPointu (15 minut).
  • Seznámení s posudky vedoucího práce a oponenta (5 minut).
  • Obhajoba práce a diskuse k práci (10 minut)
  • Odborná rozprava (15 minut)

Informace k bakalářským a diplomovým pracím

Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

 

Termíny pro SZZ: 25. 1. 2021

Rozpis studentů pro bakalářský program PEM a POIN

Program Podniková ekonomika a management

  • Profilující předměty naleznete zde

Program Podniková informatika

  • Profilující předměty naleznete zde

 

Magisterské studium (prezenční i kombinované)


Termíny pro SZZ: 3. 2. 2021

Rozpis studentů pro magisterský program PEM a POIN

Program Podniková ekonomika a management

  • Odborná rozprava bude probíhat nad okruhy, které jsou vymezeny zde

Program Podniková informatika

  • Odborná rozprava bude probíhat nad okruhy, které jsou vymezeny zde
  • Profilující předměty naleznete zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.